Aktuality

Hlasujte za najlepší projekt v participatívnom rozpočte

Hlasujem-participatívny-rozpočet-5fcdfde9c42e0

Posledný novembrový deň sa z dôvodu koronavírusového obdobia uskutočnila prvá online prezentácia projektových návrhov participatívneho rozpočtu, ktoré tento rok zaslali do obyvatelia Banskej Bystrice do stanoveného termínu. Mesto prijalo spolu 15 projektových návrhov.  Z toho 13 z nich sa už v týchto dňoch uchádza o podporu hlasujúcich. 

Svoj hlas môžete odovzdať počas pracovných dní v Klientskom centre  banskobystrického Mestského úradu od 7:30 hod. do 12:00 hod. Hlasovanie je možné aj v priestoroch Radnice na Námestí SNP, od pondelka do piatku od 8:00 hod. do 17:00 hod. a každú sobotu od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Hlasovať môžu Banskobystričania od 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta a študenti, ktorí v Banskej Bystrici študujú. Pre hlasovanie si nezabudnite so sebou vziať aj platný občiansky preukaz. V prípade študentov žijúcich mimo nášho mesta je potrebné priniesť potvrdenie o tom, že študujú v našom meste. Hlasovanie bude ukončené 21. decembra. Následne hlasy spočítame a predstavíme výsledky,“ objasňuje koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.

Jeden z 15-tich projektov pod názvom Mestský parlament mladých bol presunutý poradnému orgánu primátora – Rade študentov mesta Banská Bystrica. Druhý prihlásený projekt „Čistíme mesto – hlasovací špakovník“ bol stiahnutý predkladateľkou v deň konania prezentácie, pretože samospráva ho môže realizovať v skoršom termíne.

Zoznam projektových návrhov s hlasovacím číslom:

Centrum Radvaň – brána k novým stretnutiam (1)
Radšej parkour a workout ako mobil v ruke (2)
Relax zóna Rudlová (3)
Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti (4)
Povstalecké príbehy a označenie stromov povstania (5)
V tieni jaseňov – oddychová zóna pre všetkých (6)
Urpínske serpentíny II. kvetinový erb BB, obnova zábradlí a chodníkov (7)
Herná zostava šmolkovia na detskom ihrisku v Parku pod Pamätníkom SNP (8)
Sebahodnotenie bystrických škôl (9)
TEQBALL nové športové prvky pre mesto (11)
Osadenie cyklostojanov na námestí SNP (12)
Veselé chodníky Fončorďácke (13)
Užitočný chodník, ktorý spája (14)

Kompletné projektové návrhy s opisom projektov je možné nájsť na stránke https://utopia.sk/liferay/web/banska-bystrica/domov. Prezentácie predkladateľov sú dostupné na FB  Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica.

Hoci v súčasnosti žijeme v pandemickom období, za všetky zaslané projektové návrhy ďakujeme. Veríme, že v budúcom roku sa nám aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii, s ktorou sa musia vysporiadať všetky samosprávy, podarí výherné projekty úspešne zrealizovať,“ dopĺňa Dolinská.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora