Aktuality

Primátori Združenia K8 počas online rokovanie otvorili viaceré témy

rokovanie K8

Včera, 10. decembra 2020, sa uskutočnilo rokovanie Združenia K8, ktorému v súčasnosti predsedá primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Z dôvodu aktuálnej situácie a šírenia koronavírusu diskutovali primátori krajských miest online. K hlavným témam patrilo financovanie územnej samosprávy, čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov v novom programovacom období i aktuálna legislatíva týkajúca sa napr. pripravovaného stavebného zákona.

Primátorov K8 v súčasnosti do veľkej miery zamestnáva problematika týkajúca sa čerpania eurofondov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. Pri nastavovaní podmienok sa pripravujú strategické dokumenty, ktoré sú tvorené Integrovanými územnými stratégiami (IUS) na krajskej úrovni a na úrovni mestského rozvoja – UMR-ov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) presadzuje určitý model, s ktorým sa nie všetky mestá vedia stotožniť. Krajské mestá majú pritom dostatočné skúsenosti a znalosti z danej problematiky, nakoľko v tomto programovacom období fungujú aj ako sprostredkovateľský orgán.

Na túto tému dlhodobo komunikujeme na úrovni štátneho tajomníka MIRRI. Budeme ale žiadať o stretnutie na úrovni pani ministerky Veroniky Remišovej a Združenia K8, na ktorom chceme otvorene a konštruktívne rokovať, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky, a zároveň sa minimalizovali  možné technicko-administratívne problémy v nasledujúcom období,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Ďalší z bodov programu sa týkal problematiky financovania územnej samosprávy. V rámci neho primátori diskutovali, o. i., aj o výpadkoch príjmov z podielových daní.

Súčasné obdobie pandémie koronavírusu má výrazné dopady na verejné zdroje, preto sme sa vzájomne informovali o aktuálnej situácii v našich mestách. Hoci od začiatku mimoriadneho obdobia spolu komunikujeme a vymieňame si poznatky a skúsenosti, včera sme si zosumarizovali opatrenia, ktoré sme museli urobiť v našich mestách či mestských organizáciách, a tiež to, aké boli náklady,“ dopĺňa Nosko.

Primátori zároveň kritizujú skutočnosť, že s nimi nikto nekomunikoval v príprave už zverejnenej novely zákona o verejnom obstarávaní. Podobne, bez spolupráce samospráv,  sa pripravuje aj avizovaný nový stavebný zákon. Pripomínajú, že práve mestá majú pri využívaní tak dôležitých zákonov najviac skúseností zo samotnej praxe.

Najbližšie rokovanie Združenia K8 sa uskutoční na jar 2021 a predsedať mu bude primátor mesta Trnava Peter Bročka.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora