Aktuality

Všetky aktuality

Mesto rieši havarijný stav schodiska a bezbariérovej rampy v objekte občianskej vybavenosti v Sásovej

29. septembra 2020

Objekt občianskej vybavenosti v súkromnom vlastníctve na Rudohorskej ulici č. 12 ꟷ 16, v ktorom sídlia  potravinové reťazce, drogérie či reštaurácie, sú frekventovaným a vyhľadávaným miestom obyvateľov i návštevníkov sídliska Rudlová-Sásová. Schodiská v objektoch a bezbariérová rampa sú dlhodobo v zlom technickom stave. Mesto Banská Bystrica ich však nevlastní. V majetku mesta je len pozemok pod tržnicou prenajatý súkromnej firme a […]

Domy a byty sčítavali aj počas leta

29. septembra 2020

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 […]

Návrhy laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva prijímame do 15. novembra  2020

28. septembra 2020

Aj v budúcom roku udelí primátor mesta Ján Nosko Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020 osobám alebo inštitúciám, vďaka ktorým sa šíri dobré meno Banskej Bystrice. Návrhy na ocenených je potrebné zaslať do 15. novembra elektronicky alebo poštou. Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a […]

Plánované obmedzenia v súvislosti s realizáciou protipovodňovej  ochrany mesta Banská Bystrica

28. septembra 2020

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dôjde  k ďalším dočasným obmedzeniam v súvislosti s postupom stavebných prác. Od 1. 10.2020 bude z dôvodu preložiek sietí, výstavby základov mobilného hradenia a úpravy ciest po výstavbe  uzatvorený most pre motorové vozidlá k malej železničnej stanici. Cez […]

Spolu dokážeme v boji proti inváznym rastlinám viac

23. septembra 2020

Dňa 9. septembra 2020 sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov odborných útvarov mesta, správcu mestskej zelene organizácie ZAaRES, Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o. a Štátnej ochrany prírody SR na tému inváznych rastlín. Povinnosťou každého majiteľa pozemku je takéto rastliny odstraňovať. Prax je však iná a ukazuje sa, že sa tak málokedy deje. Z rokovania […]

Ján Nosko: Pripravujeme najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za posledných tridsať rokov

22. septembra 2020

Verejné osvetlenie v Banskej Bystrici je nevyhovujúce a v mnohých lokalitách v kritickom stave. Svietidlá nespĺňajú technické normy, čím je znížená bezpečnosť ľudí, a tiež viditeľnosť. Návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur preto mesto Banská Bystrica investuje do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Návrh vedenia mesta odsúhlasilo jednomyseľne […]

V ZŠ Golianova boli na COVID-19 pozitívne testovaní dvaja žiaci a jedna vychovávateľka

21. septembra 2020

V Základnej škole Golianova na Uhlisku boli na COVID-19 pozitívne testované dve deti z jednej domácnosti a jedna vychovávateľka. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerušila školskú dochádzku v troch triedach prvého stupňa. V najbližších dňoch bude na základe odporúčaní RÚVZ pretestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli […]

Po Európskom týždni mobility prevezme štafetu Európsky týždeň športu

21. septembra 2020

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov, do ktorej sa každoročne zapája aj mesto Banská Bystrica. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, samospráva aj počas aktuálneho šiesteho ročníka  organizuje a participuje na aktivitách v oblasti športu pre všetkých. Keďže koronavírusové obdobie  neumožňuje organizovať projekty  v rozsahu ako po minulé roky, Oddelenie športu  MsÚ […]

Banskobystrické inštitúcie sa spojili, aby pripravili zaujímavý Svetový deň cestovného ruchu

18. septembra 2020

Posledná septembrová nedeľa patrí už tradične Svetovému dňu cestovného ruchu. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickými inštitúciami ponúka aj tento rok od 24. do 29. septembra niekoľko podujatí pre všetky vekové kategórie. Nenechajte si ujsť bezplatný výstup na Hodinovú vežu, komentované prehliadky a výstavy v Pretóriu, Thurzovom a Bethlenovom dome či bohatý program pre rodiny s deťmi v Múzeu […]

Výsledky diagnostiky poslúžia projektantom na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii miestnych komunikácií

16. septembra 2020

Riešiteľský tím zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline adresoval mestu výsledky diagnostiky deviatich kilometrov vybraných banskobystrických ciest, s ktorou začal ešte v závere júla. Podrobná analýza vyhodnocuje stav miestnych komunikácií a navrhuje  technológiu ich rekonštrukcie. Hlavným cieľom takéhoto kroku samosprávy je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov, predchádzanie nepredvídaným situáciám pri samotnej stavebnej činnosti, a tiež predĺženie doby životnosti realizovanej obnovy. V závere […]

Banskobystrický Európsky týždeň mobility s bohatou ponukou podujatí

14. septembra 2020

Od stredy, 16. septembra do 22. septembra majú všetci Banskobystričania možnosť zapojiť sa do pestrej ponuky aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility. Hlavná téma tohtoročnej národnej kampane je „Čistejšia doprava pre všetkých.“ Okrem plejády atraktívnych podujatí môžu všetci cestujúci MHD súťažiť o bicykel, kredit na prepravu autobusom alebo trolejbusom a ďalšie hodnotné ceny. Súťaž Cestujte verejnou osobnou dopravou […]

Aj Banská Bystrica bude súčasťou 64. ročníka  medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, treba počítať s dopravnými obmedzeniami

11. septembra 2020

Už o niekoľko dní vypukne na Slovensku najväčší cyklistický sviatok. Cyklisti budú súťažiť o cenné body a dresy od 16. 9. do 19. 9. 2020. Svoju púť odštartujú v Žiline, pokračovať budú cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a ukončia ju v Skalici. Účasť potvrdili všetky avizované svetové celky, takže fanúšikovia cyklistiky sa i tento rok […]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

10. septembra 2020

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Dnes sa na pôde mestského úradu […]

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto na testovanie na COVID – 19 funguje už aj v Banskej Bystrici

9. septembra 2020

 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica spustila v stredu 9. 9. 2020 do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným občanom na testovanie na Covid -19.   Veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je […]

Mesto by z finančnej výpomoci od štátu obnovilo časť zastaraného 40-ročného verejného osvetlenia

8. septembra 2020

Hlavnými témami dnešného 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu a jej investovanie do odstránenia časti havarijného stavu osvetlenia vo vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Hoci poslanci MsZ vyjadrili súhlas s čerpaním takejto peňažnej pomoci, o tom, či bude použitá na obnovu verejného osvetlenia sa vzhľadom na rozsiahlu diskusiu rozhodne na riadnom zasadnutí mestského […]

Radvanský jarmok sa z dôvodu aktuálnej situácie nakoniec neuskutoční

7. septembra 2020

Najväčšie a najobľúbenejšie podujatie Banskobystričanov a návštevníkov mesta, Radvanský jarmok, musí byť tento rok z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku, a tiež pre nárast počtu nakazených koronavírusom COVID-19 zrušený. Dnes o tom po zasadnutí krízového štábu informovali na tlačovom brífingu primátor mesta Ján Nosko a zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Viera Morihladková a Pavol Lokša.  Vedenie mesta komunikovalo s banskobystrickým Regionálnym […]

O konaní 363. Radvanského jarmoku rozhodne krízový štáb mesta v pondelok

3. septembra 2020

Pandémia koronavírusu tento rok zasiahla všetky oblasti života nášho mesta. Oddelenie kultúry preto vytvorilo minimalistický koncept 363. Radvanského jarmoku po technickej aj organizačnej stránke tak, aby boli zachované všetky nariadenia Hlavného hygienika SR a Centrálneho krízového štábu SR. Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer  2 500 […]

Začal sa nový školský rok, školy a škôlky boli úspešné v národnom projekte

2. septembra 2020

Dnes v Banskej Bystrici otvorilo svoje brány 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže školám sa tento rok neodporúčalo organizovať hromadné  vítanie žiakov, primátor Ján Nosko pozdravil aspoň prvákov a ich rodičov v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa. Niektoré školy a škôlky uspeli počas letných prázdnin v Národnom projekte rezortu školstva pod názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii […]