Aktuality

Všetky aktuality

Park pred malou železničnou stanicou

14. novembra 2018

Rieka Hron je súčasťou mesta Banská Bystrica a pre obyvateľov i návštevníkov bola roky nedostupná. Ľudia však stále častejšie trávia svoj voľný čas v prírode a kontakt s vodou im podľa viacerých podnetov chýba. Samospráva preto hľadá riešenia, ako im vyhovieť a rieku sprístupniť. Východisko vidíme v lokalite pred Malou železničnou stanicou, ktorá je spätá s Hronom, no zároveň je v blízkosti centra mesta. […]

V meste vysadíme nové stromčeky

14. novembra 2018

Zeleň je dôležitou súčasťou každého mesta a všetky aktivity, ktoré napomáhajú k jej zachovaniu sú v Banskej Bystrici vítané. Pri tejto príležitosti samospráva prostredníctvom Oddelenia životného prostredia v spolupráci s organizáciou ZAaRES rozhodli vysadiť stromčeky, ktoré by neskôr bez výrubu mohli slúžiť ako vianočné. Vysádzať sa bude v jednotlivých mestských častiach. Táto aktivita sa uskutoční […]

Pripomenuli sme si dôležité výročie

12. novembra 2018

V novembri 1918 bolo podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Uplynulý víkend bol výnimočný tým, že od tejto významnej udalosti ubehlo už sto rokov. V Banskej Bystrici sme si preto, tak ako každý rok, pripomenuli pamiatku padlých vojakov. Tentokrát sme sa stretli na Vojnovom cintoríne v Majeri, kde sme si 11. 11. 2018 o 11:11 hod. […]

Vzniklo nové centrum pre turistov

7. novembra 2018

Cestovný ruch v Banskej Bystrici a jej okolí má veľký potenciál. Počas všetkých ročných období k nám prichádzajú turisti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Mesto sa preto rozhodlo zriadiť Turistické informačné centrum Banská Bystrica priamo na autobusovej stanici v podzemnom podlaží, kde majú zastávky medzimestské a medzinárodné linky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo včera, 6. novembra 2018. Priestory samospráva získala […]

Úplná uzávierka časti ulice Dedinská

5. novembra 2018

Mesto Banská Bystrica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. oznamuje úplnú uzávierku časti ul. Dedinská – v úseku od križovatky s ul. Zdenka Mikulu po križovatku s ul. Pod Banošom – z dôvodu odstránenia havarijného stavu – opravy povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu   od utorku 06.11.2018 od 08.30 hod do piatku 09.11.2018 do 16.00 […]

Stanovisko vedenia mesta k odpredaju nájomných bytov na Severnej ulici

31. októbra 2018

Počas uplynulých štyroch rokov sa súčasné vedenie mesta stretlo s mnohými podnetmi, ktoré neboli vždy pozitívne a ich začiatok siaha do obdobia pred nástupom Jána Noska ako primátora mesta Banská Bystrica. Týka sa to aj témy nájomných bytov v Banskej Bystrici, ktorú v pondelok, 29. októbra 2018 otvorili poslanci mestského zastupiteľstva Igor Kašper a Martin Klus. Ide o situáciu, ktorej riešenie […]

Blížia sa sviatky

18. októbra 2018

Začiatkom novembra si pripomíname svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V tomto období mesto Banská Bystrica každoročne organizuje príležitostný trh. Vodičov, ktorí sa chystajú na rímskokatolícky cintorín v centre mesta upozorňujeme, že ich čaká aj dočasná zmena dopravného značenia. Príležitostný trh k Pamiatke zosnulých sa aj tento rok uskutoční na Námestí Štefana Moysesa, a to […]

Vodiči, pozor!

10. októbra 2018

Na Povstaleckej ulici v Podlaviciach je stále viditeľný pracovný ruch, ktorý je spojený s výstavbou parkoviska. V sobotu, 13. októbra 2018 je v tejto lokalite plánované asfaltovanie cesty od križovatky po zvonicu. Úsek bude prejazdný, nakoľko pracovať sa bude po etapách v jednotlivých jazdných pruhoch. Žiadame preto vodičov, aby sledovali prenosné dopravné značenie. Ďakujeme za trpezlivosť.

Výzva na voľby členov rady školy

5. októbra 2018

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva […]

Ján Nosko: Cesty a chodníky ostávajú prioritou

2. októbra 2018

Počas letných mesiacov sme dokončili posledné úpravy na dvoch najdôležitejších a ešte nedávno najzanedbanejších miestnych komunikáciách v Banskej Bystrici. Stavebné práce na Zvolenskej ceste a Poľnej ulici sú ukončené a v súčasnosti prebieha už len administratívna časť preberacieho konania. Obnovy ciest a chodníkov sa však dotkli aj ostatných mestských častí. V niektorých lokalitách je už čulý pracovný ruch, v iných sa s opravami […]

V mestských častiach vzniknú ďalšie parkovacie plochy

21. septembra 2018

Tak ako vo všetkých krajských mestách na Slovensku, deficit parkovacích miest je viditeľný aj v Banskej Bystrici. Vedenie mesta sa preto venuje parkovacej politike systematicky od roku 2015. Minulý rok sa podarilo vybudovať parkovisko na Rudohorskej ulici v Sásovej. Dnes sú v plnom prúde stavebné práce v Podlaviciach a na spadnutie je aj začiatok výstavby parkovacích miest na Fončorde. Ďalšie […]

Na obnove už pracujeme

14. septembra 2018

Samospráva sa problematike obnovy vojnových hrobov venuje už niekoľko rokov. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny bola vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri“. Po zdĺhavom procese sa v auguste začalo s opravami a práce na cintoríne napredujú. Hodnota projektu je po verejnom obstarávaní 378 436,60 eur s DPH.   Vojenský […]

Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ Radvanská 1

10. septembra 2018

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 […]

Chystajte si varešky, Radvanský jarmok klope na dvere

31. augusta 2018

Začiatok septembra je v Banskej Bystrici neodmysliteľne spojený s najobľúbenejším podujatím všetkých Banskobystričanov, Radvanským jarmokom. V dňoch od. 7. do 9. septembra bude jeho 361. ročník, okrem ponuky rôznych remesiel a dobrôt, zameraný na prvky zapísané v roku 2017 do Národného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hoci bude dominovať drotárstvo a fujara trombita, tradičným symbolom jarmoku aj naďalej ostáva vareška.     […]

V parku pred mestským úradom začali budovať fontánu

31. augusta 2018

Parčík pred banskobystrickým Mestským úradom sa podarilo revitalizovať ešte v roku  2016. Mesto vtedy investovalo 44 000 eur do obnovy chodníkov, úpravy zelene, doplnenia mobiliáru a zavlažovacieho systému. Myšlienku vybudovania fontány, ktorá bola kedysi dominantou celého priestoru skomplikovalo verejné obstarávanie. V týchto dňoch je už jej realizácia v plnom prúde. V prvej fáze bolo potrebné vybrať vhodnú technológiu. Následne sa spracovala […]

Ján Nosko: Po 40 rokoch sme blízko k výmene mosta v Iliaši

31. augusta 2018

Obyvatelia mestskej časti Iliaš dlhodobo upozorňujú na katastrofálny stav jediného prístupu k ich domovom. Nevyhnutnú údržbu iliašskeho mosta zabezpečuje spravidla správca miestnych komunikácií. Po štyridsiatich rokoch si však zaslúži výmenu. Preto začalo vedenie mesta už pred dvomi rokmi vyvíjať kroky vedúce k výstavbe novej mostovej konštrukcie spĺňajúcej kritériá 21. storočia. V súčasnosti má samospráva vyčlenené finančné prostriedky a aktuálne […]

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

4. apríla 2018

Mesto Banská Bystrica Všeobecne záväzným nariadením určilo čas zápisu detí do prvého ročníka základnej školy vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na prvý pracovný utorok v mesiaci apríl.   Zápis detí do základných škôl sa uskutoční 10. apríla  2018 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky […]

Banská Bystrica investuje tento rok do obnovy ciest a chodníkov 2 450 000 eur

28. marca 2018

Priaznivé poveternostné podmienky v prvej polovici marca využil správca miestnych komunikácií (MK) na odstraňovanie prvých výtlkov, ktoré sa po tuhej zime objavili na banskobystrických cestách. S jarnými teplotami sa zároveň začne aj s opravami vybraných súvislých úsekov vozoviek a chodníkov, ktoré v hodnotení stavu miestnych komunikácií dosiahli známky 4 a 5. Okrem toho, v týchto dňoch pripravuje vysúťažený zhotoviteľ harmonogram prác […]