Všetky aktuality

Mesto pod Urpínom nemá dostatok ubytovacích kapacít pre Ukrajincov

10. marca 2022

Banská Bystrica aktuálne nemá kde ubytovať ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Vyzýva všetkých obyvateľov mesta, ako aj z blízkeho okolia, pokiaľ majú možnosť, aby boli v tejto veci nápomocní a kontaktovali samosprávu.    Vedenie mesta si uvedomuje, že situácia je pre ukrajinských odídencov zložitá a komplikovaná. Samospráva má snahu pomôcť im, aby sa v Banskej Bystrici napriek tomu, že je […]

Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi

7. marca 2022

V Cikkerovej sieni historickej radnice zorganizovalo dnes mesto Banská Bystrica uvítacie stretnutie pre matky s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli zo svojich domovov pred vojnovým konfliktom. Cieľom bolo poskytnúť im všetky dôležité informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, zamestnania, školstva, psychologickej pomoci či  voľnočasových aktivít. Samospráva pripravila pre všetkých Ukrajincov, ktorí našli dočasný domov v Banskej Bystrici priateľské […]

Mesto pozýva na Konzultačné fórum s cieľom prezentovať doterajšie výstupy a nájsť ďalších partnerov pre tvorbu zásobníka projektov

4. marca 2022

Mesto Banská Bystrica za posledné roky zrealizovalo vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom desiatky projektov, ktoré skvalitnili život obyvateľov v rôznych oblastiach. V súčasnosti sa nachádza na začiatku nového programového obdobia 2021 – 2027, v rámci ktorého sa bude môcť opäť zapájať do rôznych výziev a uchádzať sa o ďalšie mimorozpočtové zdroje. Jedným z mnohých nástrojov priameho čerpania eurofondov na […]

Opäť môžete svoje deti objednávať online na uvítanie do života

3. marca 2022

Od októbra minulého roka bolo kvôli pandémii koronavírusu uvítanie najmenších Banskobystričaniek a Banskobystričanov do života pozastavené. Vďaka zlepšujúcej sa situácii samospráva opätovne spustila online rezervácie. Prvé uvítanie plánuje mesto pripraviť už na budúci týždeň, 12. marca 2022 v historickej radnici.   Rodičia môžu objednať svoje deti na uvítanie do života prostredníctvom odkazu, ktorý je zverejnený […]

Plánované obmedzenia v súvislosti s opravou mosta na rýchlostnej ceste R1, prechádzajúceho ponad ulicu J. M. Hurbana, Tajovského a Školskú ulicu

2. marca 2022

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje motoristickú verejnosť na čiastočnú uzáveru R1 v Banskej Bystrici. Dôvodom je obnova diaľničného mosta v km 162,50 – 163,00.   Obmedzenie sa týka obdobia od 4. marca 2022 (piatok) od 18.00 hod. do 5. júla 2022 (pondelok) do 18.00 hod. od 31. júla 2022 (nedeľa) od 7.00 hod. do 31. októbra (pondelok) do 18.00 hod. […]

Pomoc pre Ukrajinu

1. marca 2022

Mesto Banská Bystrica sa od začatia vojenského konfliktu na Ukrajine snaží byť nápomocné všetkým ľuďom, ktorí krajinu po útoku opúšťajú. Vedenie radnice pozorne sleduje aktuálne dianie a nepodceňuje vážnosť situácie a jej následky. V snahe poskytnúť dôležité informácie sme na webe samosprávy zverejnili priečinok – Pomoc pre Ukrajinu. Na stránke budú postupne pribúdať dôležité informácie […]

V Banskej Bystrici sa začala rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov

1. marca 2022

Oprava ciest a chodníkov, do ktorých sa v posledných troch desaťročiach investovalo len veľmi málo, ostáva pre samosprávu naďalej prioritou. Ešte v novembri minulého roka sa začala obnova najdlhšieho úseku, aký sa kedy v meste opravoval, a to od Moskovskej ulice na Fončorde až pod Lidl na Tajovského ulici. Rekonštrukcia dvojkilometrového úseku v objeme takmer 1,3 milióna eur, by mala byť […]

Samospráva obnovuje autobusové zastávky, počítať treba s dočasnými obmedzeniami

28. februára 2022

V minulom roku získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 740-tisíc eur na opravu deviatich frekventovaných zastávok, kde dochádza často k dopravným nehodám a blokovaniu dopravy. V rámci rekonštrukcie sa vybudujú zastávkové pruhy, opravia sa chodníky s bezbariérovou úpravou, osadia sa lavičky i prístrešky. Pre nevidiacich budú vybudované bezpečnostné pásy a osvetlenie na priechodoch pre chodcov. Už začiatkom februára sa začalo […]

Začal sa nový ročník participatívneho rozpočtu mesta pod Urpínom

28. februára 2022

V utorok, 22. februára 2022 sa v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 uskutočnilo prvé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu, ktorého súčasťou bola aj voľba nových členov koordinačnej rady. Samospráva plánuje tento nástroj participácie skvalitniť a medzi Banskobystričanmi a Banskobystričankami ešte viac spopularizovať. Dosiahnuť to plánuje intenzívnejšou komunikáciou, revíziou štatútu a hľadaním čo najvhodnejšieho spôsobu hlasovania. Obyvatelia […]

Banská Bystrica sa pripravuje na pomoc ľuďom z Ukrajiny

25. februára 2022

Banskobystrická samospráva vyjadruje solidaritu Ukrajine a jednoznačne odsudzuje útok Ruskej federácie na našu susednú krajinu. Zároveň vyslovilo podporu aj partnerskému mestu Sumy. Pomocnú ruku chce mesto podať Ukrajincom žijúcim na území Banskej Bystrice, ako aj tým, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. O možnostiach pomoci dnes rokoval krízový štáb, ktorý zvolal primátor Ján Nosko. Vedenie mesta Banská Bystrica […]

Mesto chce v rámci projektu Zelené sídliská s pomocou odborníkov a miestnych komunít realizovať na sídliskách aj rýchle zelené a modré riešenia

25. februára 2022

Projekt Zelených sídlisk zameraný na podporu biodiverzity prostredníctvom zelených a modrých opatrení a revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) […]

Samospráva prichádza s pomocou pre zranené a túlavé zvieratá

23. februára 2022

Od 1. novembra 2019 platí na Slovensku zákonná povinnosť, ktorá určuje majiteľom psov začipovať ich a zároveň prihlásiť do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Napriek tomu sa aj dnes voľne pohybuje po meste mnoho takých, ktoré čip nemajú, a tak nie je možné určiť vlastníka. Samospráva preto v prípade zranených jedincov zabezpečí ich veterinárne ošetrenie a následnú starostlivosť.  Mesto pod […]

Mesto pod Urpínom pripravuje jarnú deratizáciu

22. februára 2022

V snahe zamedziť nárast populácie škodcov samospráva zabezpečuje ich reguláciu. V období zvýšenej migrácie na jar a jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb celomestskú deratizáciu, ale aj dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Prax za posledné roky ukázala, že znižovanie nárastu hlodavcov je potrebné realizovať aj mimo uvedeného obdobia. Pravidelná celomestská deratizácia sa tento rok začne v marci a podľa […]

Do Parku pod Pamätníkom SNP sa vrátili Poľné znaky

18. februára 2022

Umelecké dielo významného akademického sochára 20. storočia Vladimíra Kompánka dostalo druhú šancu na život. Ide o repliku sochy z roku 1968, ktorá časom schátrala. Vďaka reštaurátorovi Andrejovi Šokovi môžu už v týchto dňoch Banskobystričania, ale aj návštevníci pozorovať kópiu nevídanej geometrickej abstrakcie v podobe sochy Poľné znaky. Socha patrí medzi jedno z popredných diel Vladimíra Kompánka, ktoré bolo v Banskej Bystrici […]

Mesto pripravuje s partnermi informačno-odborné aktivity k obnove mestského parku, obyvateľov žiadajú o pomoc

18. februára 2022

Prípravná a plánovacia fáza participatívneho procesu, ktorého výsledkom bude revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici sa skončila. Mesto spolu s aktívnymi obyvateľmi a odbornými útvarmi MsÚ absolvovali v priebehu decembra a januára niekoľko dôležitých stretnutí. Okrem diskusie, nastavovania a plánovania aktivít participatívneho procesu, sieťovali aj dôležitých aktérov, ktorí by nemali chýbať počas všetkých navrhovaných aktivít. Cieľ majú spoločný – pripraviť kvalitný […]

Stratégia rozvoja školstva v Banskej Bystrici stojí na štyroch pilieroch

17. februára 2022

Starostlivosť o školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je jednou z kľúčových priorít samosprávy. Medzi základné predpoklady optimálneho fungovania školského systému patrí ich personálne zabezpečenie, ako aj materiálno-technické vybavenie. Napriek náročnému obdobiu pandémie koronavírusu, vytvoril spracovateľský tím Koncepciu rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021 – 2026. Rozsiahly dokument mapuje súčasný stav mestských materských a základných škôl, […]

Základná škola Sitnianska sa zapojila do programu doučovania žiakov

16. februára 2022

Takmer dva roky trvajúce covidové obdobie pocítilo aj školstvo. Žiaci a študenti prešli viackrát z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Zmena sa u mnohých prejavila v zhoršených výsledkoch ich hodnotenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo program zameraný na doučovanie Spolu múdrejší 3, do ktorého sa mohli zapojiť základné a stredné školy.   V rámci programu bolo spolu podporených […]

Buďte súčasťou ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu

15. februára 2022

Laskomerské singletraily, relax zóna, kvetinový erb, parkourové ihrisko, pietne miesto pre nenarodené deti… To je len krátky výber toho, čo dokázali v Banskej Bystrici vymyslieť a, vďaka participatívnemu rozpočtu mesta, zrealizovať aktívni obyvatelia. Buďte aj vy súčasťou nového ročníka, ktorý odštartuje prvým stretnutím dňa 22. februára o 17:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1. Cieľom […]