Všetky aktuality

Pozdĺž potoka Tajovka medzi plavárňou a hotelom Dixon vznikne oddychová zóna

16. novembra 2023

Dobré zámery, ktoré dokážu skvalitniť verejné priestranstvá, často vznikajú z  nápadov aktívnych Banskobystričanov. Jedným z takých je aj projekt vybudovania oddychového parčíka na brehu toku Tajovka medzi existujúcou cyklotrasou a areálom plážového kúpaliska. Samospráva si tento víťazný projekt participatívneho rozpočtu spred niekoľkých rokov osvojila a obstarala vyhotovenie projektovej dokumentácie. Vysúťažený zhotoviteľ začal v jesenných mesiacoch s prípravnými prácami a výrobou […]

Združenie K8: Systém financovania samospráv a včasná komunikácia sú pre nás kľúčové

14. novembra 2023

V dňoch 13. a 14. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo rokovanie Združenia K8. Jednou z tém stretnutia bola aj voľba predsedu na ďalšie obdobie, ktorým sa stal primátor Košíc Jaroslav Polaček a jeho podpredsedom bude Marek Hattas z Nitry. Najdiskutovanejším bodom bolo financovanie samospráv v kontexte výpadkov v príjmoch a negatívnych ekonomických prognóz Vlády SR. Primátori všetkých krajských […]

Pozývame vás na podujatia venované 17. novembru

10. novembra 2023

Aj tento rok budú mať obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice možnosť osláviť 17. november ꟷ výročie Nežnej revolúcie a Dňa boja za slobodu a demokraciu rôznymi spôsobmi. Okrem spomienkovej prechádzky či vernisáže sa už dnes môžeme tešiť na druhý ročník Klubového povstania, ktoré bude oslavou slobody a porozumenia. Festival Klubové povstanie, 16. – 18. november 2023 – […]

Ján Nosko: Vzájomná spolupráca medzi štátom, mestom a župou nám môže priniesť želané výsledky v rôznych oblastiach

9. novembra 2023

Primátor Ján Nosko dnes privítal v Banskej Bystrici predsedu NR SR Petra Pellegriniho a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho. Počas spoločného rokovania otvorili okrem bežných tém aj najpálčivejšie problémy nášho mesta. V rámci popoludňajšieho programu navštívili Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde špičkovú úroveň oboch zdravotníckych zariadení […]

O víťazných projektoch v rámci participatívneho rozpočtu budú môcť Banskobystričania rozhodnúť elektronickým hlasovaním

8. novembra 2023

Vďaka dobrým nápadom Banskobystričaniek a Banskobystričanov a financiám z participatívneho rozpočtu sa v uplynulých rokoch podarilo zrealizovať mnoho zmysluplných projektov. Išlo napr. o Laskomerské singletraily, postupnú obnovu Urpínskych serpentín, vybudovanie relax zóny, parkourového ihriska a ďalších. V snahe zatraktívniť, zjednodušiť a modernizovať niektoré procesy v participatívnom rozpočte, zavádza samospráva po novom online elektronické hlasovanie. Tento […]

Deň vojnových veteránov si v meste pod Urpínom pripomenieme viacerými aktivitami

8. novembra 2023

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 780 vojnových hrobov a pietnych symbolov, ktorým mesto venuje patričnú pozornosť. Samospráve sa ich darí obnovovať a pretvárať na dôstojné miesta vďaka získavaniu mimorozpočtových zdrojov a dotácií. Dôležitosť šírenia odkazu vojnových konfliktov zároveň pravidelne pripomína organizovaním rôznych spomienkových akcií a tematických podujatí. Aj tento rok si uctí Deň vojnových veteránov […]

Samospráva v budúcom roku posilní a rozšíri sociálne služby v meste

7. novembra 2023

Na území Banskej Bystrice je poskytované široké spektrum sociálnych služieb. Samospráva zabezpečuje takmer 20 z nich. Mesto pod Urpínom má spracovaný komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2027. Ide o strategický dokument podporujúci komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh akčného […]

Dopravné obmedzenia na križovatke pri Terminali od 6. novembra

3. novembra 2023

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, bude od pondelka, 6. novembra 2023 realizovať spevnenie krytu vozovky betónovou vrstvou na ceste I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre Terminal v Banskej Bystrici. Vozovka je v tejto časti križovatky extrémne namáhaná ťažkou dopravou – autobusmi a trolejbusmi, čím dochádza k nadmernej deštrukcii štandardných konštrukčných vrstiev. Správca cesty I/66 […]

Niekdajšie detské ihrisko Hexagon v Parku pod Pamätníkom SNP prejde obnovou

2. novembra 2023

Starostlivosť o výtvarné diela vo verejnom priestore mesta pod Urpínom prebieha dlhodobo, v úzkej spolupráci Oddelenia kultúry MsÚ a odborníkov. Vďaka vyčleneným financiám z mestského rozpočtu sa postupne darí týmto dielam prinavrátiť podobu,  akú mali kedysi. Najbližšie sa dočká zveľadenia niekdajšie detské ihrisko Hexagon pod Pamätníkom SNP, ktorého pôvodný stav si pamätajú predovšetkým staršie generácie. […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 7.11.2023

31. októbra 2023

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 31. 10. 2023   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 7. november 2023 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská […]

Pracujeme na stratégii rozvoja mesta do roku 2030, ktorá bude prvýkrát priamo previazaná na mestský rozpočet

26. októbra 2023

Samospráva už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje na tvorbe strategického dokumentu ꟷ Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030. Zásadné inovácie v strategickom plánovaní mesta umožnia lepšie vidieť mestské projekty v kontexte vízie a stratégie strednodobého smerovania mesta pod Urpínom. Program pomôže samospráve lepšie nastavovať priority a plánované investície. Po prvý raz v histórii bude Program rozvoja […]

Mesto pripravuje projekt na výmenu mosta pri malej železničnej stanici

24. októbra 2023

Pred dvomi rokmi si dalo mesto vypracovať diagnostiku a statické posúdenie viac ako 60-ročného mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. V zmysle záverov odborníkov bola vtedy z mosta pre jeho nevyhovujúci technický stav vylúčená automobilová doprava, pričom koridor pre peších i cyklistov bol ponechaný. Dlhodobým zámerom samosprávy je vytvoriť v tejto lokalite atraktívny […]

Zisťovanie Štatistického úradu o financiách a spotrebe domácností 2023

23. októbra 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností […]

Projektová príprava revitalizácie siedmich vnútroblokov napreduje

20. októbra 2023

Projekt revitalizácie siedmich banskobystrických vnútroblokov, ktorý sa zameriava na aplikovanie zelených a modrých opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ako aj na komplexnú obnovu verejného priestoru a obytného prostredia, rozvíja samospráva už od marca 2021. Od začiatku kladie dôraz na otvorenú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu a pri výbere projektantov vsadila predovšetkým na kvalitatívne […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.10.2023

19. októbra 2023

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 19. 10. 2023   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 26. október 2023 (štvrtok) […]

Banskobystričania môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

19. októbra 2023

Zelený odpad, ktorý obyvatelia vytriedia do hnedých nádob určených práve na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, sa mení na kvalitné organické hnojivo. Ide o kompost, ktorý obohacuje pôdu o potrebné živiny. Záujemcovia môžu oň požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy kompostbb@mariuspedersen.sk. Následne si 200 l certifikovaného kompostu, určeného pre jednu domácnosť, môžu po dohode prevziať do vlastných nádob v Zbernom […]

Banskobystrické krematórium má kremačné pece s najmodernejšou technológiou na Slovensku

18. októbra 2023

Banskobystrické krematórium bolo dlhodobo v zlom stave a naliehavo volalo po obnove. Kremačné pece desiatky rokov fungovali na hrane životnosti a ich údržba bola čoraz ťažšia po technickej i finančnej stránke. Vedenie mesta sa preto rozhodlo vyčleniť v mestskom rozpočte potrebné financie a po dlhých rokoch tento náročný projekt zrealizovať. Hoci cesta k výsledku bola […]

Iniciatíva stredné Slovensko nesúhlasí so zverejnenou štúdiou Ministerstva dopravy SR

16. októbra 2023

V kontexte zverejnených informácií Ministerstva dopravy SR o záveroch štúdie severojužného prepojenia Slovenska rýchlostnou cestou, zvolal predseda Iniciatívy stredné Slovensko, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko online stretnutie. Členovia otvoreného združenia, ako aj predseda BBSK jednomyseľne odmietli tendenčne spracované stanovisko, ktoré prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia.  Preto sa chcú so svojimi požiadavkami čím skôr obrátiť […]