Všetky aktuality

Pripomíname si 79. výročie oslobodenia Banskej Bystrice

25. marca 2024

Dnes, 25. marca 2024 sa na Námestí SNP uskutočnil pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Banskej Bystrice. Čierny obelisk, ktorý deň čo deň pripomína na banskobystrickom námestí históriu nášho mesta, tak po roku opäť zdobia vence vďaky na znak úcty padlým hrdinom vojny.  „Položením venca k čiernemu obelisku sme dnes vyjadrili našu vďačnosť hrdinom, […]

Robotnícky dom oslávi v budúcom roku sté narodeniny

25. marca 2024

Robotnícky dom začali stavať banskobystrickí robotníci ako svoj kultúrny stánok v roku 1924. O rok neskôr, 4. októbra 1925 bol sprístupnený verejnosti, vďaka čomu v ňom začal pulzovať kultúrny život mesta.  V roku 1963 bol, ako jediný z robotníckych domov, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Viackrát prešiel obnovou, neskôr bol pre nevyhovujúci technický stav zatvorený. Vďaka komplexnej rekonštrukcii v roku 2015 […]

Najlepší športovci mesta za rok 2023 si prevzali ocenenia

21. marca 2024

Pred necelými dvoma rokmi Banská Bystrica zažiarila prípravou a usporiadaním Európskeho olympijského festivalu mládeže – EYOF 2022. Tento rok bude hostiť európske majstrovstvá v atletike do 18 rokov. Dejiskom súperenia bude od 18. do 21. júla 2024 štadión na Štiavničkách, kde vychádzajúce atletické hviezdy počas štyroch dní zabojujú o medailové pozície. Pomyselným športoviskom sa dnes podvečer […]

Na Poľnej ulici sa začína s výstavbou parkoviska

20. marca 2024

O zámere vybudovania parkoviska na Poľnej ulici č. 11 až 17 v mestskej časti Radvaň-Kráľová informovala samospráva už pred niekoľkými rokmi. Hoci sa projekt musel meniť, dnes je už stavenisko v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s výstavbou parkovacích plôch a realizáciou chodníka i dažďovej kanalizačnej prípojky. Oproti súčasnosti sa navýši počet parkovacích miest dvojnásobne. V tejto lokalite je potrebné počítať v najbližších týždňoch […]

Mesto odkúpi pozemky pre vybudovanie nového areálu komunálneho podniku

19. marca 2024

Mesto Banská Bystrica v najbližšom období odkúpi pozemky bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste s rozlohou cca 7 800 m2. Na tento účel použije financie z kladného výsledku hospodárenia  vo výške 970 000 eur. Tento krok odsúhlasili poslanci na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zámer samosprávy vybudovať v Majeri sídlo mestského komunálneho podniku, kde bude presťahovaná […]

Pri príležitosti Svetového dňa vody aj tento rok otestujú vašu vodu zo studní bezplatne

19. marca 2024

Od roku 1992 si 22. marca pripomíname Svetový deň vody, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni. Tohtoročné  motto Svetového dňa vody znie: Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., ponúka […]

Na Banskobystrickej hudobnej jari vystúpi aj nominantka Krištáľového krídla

18. marca 2024

V stredu 20. marca pokračuje festival klasickej hudby, 63. ročník Banskobystrickej hudobnej jari svojím druhým koncertom Tribute to Ivan Palovič.  Venovaný bude okrúhlym výročiam narodenia aj predčasného úmrtia popredného slovenského klavírneho virtuóza Ivana Paloviča. Vstupenky je možné zakúpiť si v sieti ticketlive.sk. Na koncerte vystúpia súrodenci, klaviristka Jordana a violista Ivo Palovičovci so spomienkou na svojho otca. Dnes […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.3.2024

15. marca 2024

Ján Nosko primátor mesta   Banská Bystrica, 15. 3. 2024   POZVÁNKA V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam II. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 19. marec 2024 […]

V karanténnej stanici začnú opravovať koterce, vítaná je pomoc formou venčenia zvierat

15. marca 2024

Voliéry v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene, boli v novembri 2022 kompletne prestrešené. V tom istom roku sa podarilo opraviť i oporný múr v zadnej časti voliér v sekcii B. Vymenené boli aj plastové dvere a okná na budove zariadenia, opravila sa elektroinštalácia, ako aj vstupné dvere do výbehu pre psy. […]

Mesto pripravilo projekty najväčšej rekonštrukcie základných škôl zameraných na energetiku

14. marca 2024

Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch, sa mesto Banská Bystrica aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl. Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov a dosiahnuť významné úspory. Súčasťou zámeru je aj budovanie fotovoltických zariadení na strechách školských objektov, vďaka čomu si budú môcť školy […]

Súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky bude aj ozdravenie drevín

14. marca 2024

V mestskom parku v minulosti pulzoval čulý spoločenský život. Banskobystričanky a Banskobystričania v ňom trávili voľný čas. Lokalita sa stala oázou pokoja, prechádzok a posedení. Slúžila na vzájomné stretávanie sa rodín i romantických schôdzok zaľúbencov. Samospráva má záujem park zachovať a citlivo zrevitalizovať pre ďalšie generácie. Po vyhlásení krajinársko-architektonickej súťaže a zverejnení víťazného architektonického návrhu, prebiehajú jednotlivé kroky vedúce ku […]

Banská Bystrica diskutovala so zahraničnými mestami na tému polarizácie

13. marca 2024

Banská Bystrica je jediným mestom na Slovensku, ktoré je súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni. Aj vďaka tomu vstupuje do prínosných zahraničných  projektov s cieľom rozvíjať spoluprácu s inými samosprávami, diskutovať na spoločné témy a získavať príklady dobrej praxe. Vďaka projektu Agenti koexistencie, resp. ambasádori dobrých vzťahov, sme v uplynulom týždni hostili delegáciu z ôsmich európskych miest. […]

Historické centrum mesta ožije veľkonočnou náladou

13. marca 2024

Sviatky jari sa tento rok začnú 28. marca Zeleným štvrtkom a skončia 1. apríla Veľkonočným pondelkom. Na banskobystrickom námestí nám ich príchod už o necelý týždeň pripomenú nielen kresťanské, ale i pohanské zvyky a tradície, ktoré sa s týmito sviatkami spájajú. V piatok, 15. marca 2024 pribudne v centre mesta i tradičná Veľkonočná breza. Od budúceho týždňa si budú môcť […]

Banskobystričania môžu opäť bezplatne využiť kompost do svojich záhrad

12. marca 2024

Zodpovedné triedenie bioodpadu, na ktorý sú určené v Banskej Bystrici hnedé nádoby, sa oplatí, pretože práve zelený odpad sa mení na kvalitné organické hnojivo. „Čierne zlato“ v podobe kompostu obohacuje pôdu o potrebné živiny, podporuje zakorenenie priesad, stromov či kríkov, predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť. Po pozitívnych ohlasoch v minulom roku, si ho môžu Banskobystričania prevziať v stanovených dňoch […]

Chceme bezpečnejšiu pešiu zónu

11. marca 2024

Pešia zóna je vyhľadávaným miestom mnohých návštevníkov i obyvateľov Banskej Bystrice. Tí však už dlhodobo upozorňujú, že ňou denne prechádza veľký počet automobilov, cyklistov či kolobežkárov a necítia sa na nej bezpečne. Preto vedenie mesta spustilo monitorovanie vstupov do pešej zóny, vytvorilo pracovnú skupinu a zorganizovalo niekoľko rokovaní s cieľom priniesť návrhy, a možné riešenia, aby bol tento priestor bezpečnejší. […]

Viaceré miesta banskobystrického regiónu spojí svetelný signál

11. marca 2024

Svetlo z reflektorov a bateriek už štvrtýkrát vizuálne prepojí hrady Revište, Šášov, Pustý hrad, Teplica a Zvolenský zámok. Pridajú sa aj zaniknuté hrady Peťuša a Žakýl, ako i krupinská Vartovka a vrch Sitno. Novinkou tohtoročného podujatia Svetelný signál, je tiež zapojenie Vartovky na Urpíne. Dominanty Pohronskej hradnej cesty boli v minulosti vo vizuálnom spojení. Tvorili strážnu a signalizačnú sústavu, […]

Pracovné skupiny vyhodnotili Akčný plán za uplynulý rok

8. marca 2024

Mesto Banská Bystrica sa neustále snaží zlepšovať a inovovať poskytovanie sociálnych služieb. Vlani, okrem iného, rozšírilo ponuku požičovne o nové pomôcky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Samospráva taktiež zorganizovala pilotné podujatie Pod jednou strechou a deň otvorených dverí v KOMUCE na Robotníckej ulici. Zámerom bolo priblížiť obyvateľom možnosti poskytovaných sociálnych služieb. Kvôli lepšiemu prehľadu […]

Výmena svietidiel verejného osvetlenia na Fončorde finišuje

7. marca 2024

V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica podporeného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, zrealizovala samospráva v rokoch 2021 – 2024 viaceré aktivity, ktoré majú pomôcť zvládnuť klimatickú zmenu. V týchto dňoch sa na Fončorde finišuje s ďalším plánovaným zámerom, ktorý spočíva vo výmene starých výbojkových sodíkových svietidiel za 467 kusov nových úsporných s modernou […]