Všetky aktuality

Sprievodca pre voliča – do 28. februára 2020 je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

24. februára 2020

V sobotu, 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR 2020. V Banskej Bystrici bude od 7:00 hod. – 22:00 hod. pripravených 77 volebných miestností. O hladký priebeh volieb sa postará celkom 767 členov okrskových volebných komisií,  ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Pripomíname všetkým Banskobystričanom, že do piatku, 28. februára 2020 je […]

Počas víkendu a jarných prázdnin v meste nuda nehrozí

21. februára 2020

Počas nadchádzajúceho víkendu bude v našom meste cítiť fašiangovú atmosféru. Môže sa stať, že natrafíte na Banskobystričanov v originálnych maskách, zacítite vôňu smažených šišiek alebo začujete veselé piesne z detského karnevalu. Od pondelka, 24. februára do piatku, 28. februára čakajú školopovinných jarné školské prázdniny. Športových a zábavných aktivít bude dostatok. Detský fašiangový karneval, 22. február, 16:00 hod. Robotnícky dom […]

Pamätná kniha Banskej Bystrice pozná ďalšie osobnosti

20. februára 2020

Február má v meste pod Urpínom vždy výnimočnú a slávnostnú atmosféru. Každoročne je spätý s oceňovaním osobností Banskej Bystrice, ktoré svojimi vlastnosťami, skúsenosťami a poctivou prácou vytŕčajú z davu. Desať významných ľudí a kolektívov, ktorí sa pričinili o rast a dobré meno nášho mesta dnes ocenil primátor Ján Nosko v Cikkerovej sieni historickej radnice. Lekár, disident, archeológ, odporcovia násilia, vokalistka a pedagogička, rozhlasák, hoteliér, muzikologička, […]

Obnova materskej školy na Karpatskej ulici sa už začala

13. februára 2020

Po dlhšej vynútenej odmlke sa v januári začali práce na Materskej škole Strážovská v Sásovej. Tento pondelok mesto odovzdalo do rúk zhotoviteľa aj poslednú škôlku, ktorej obnova sa realizuje za pomoci eurofondov. Finančné príspevky mesto  získalo nielen z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ale aj z Integrovaného regionálneho operačného programu. Vďaka tomu prejde Materská škola Karpatská 3 […]

Banská Bystrica organizuje medzinárodný tender na dopravu

10. februára 2020

Banskobystrická samospráva pripravuje vyhlásenie medzinárodného tendra zameraného na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy a v zmysle európskej legislatívy túto skutočnosť oznámila v roku 2019 aj v Úradnom vestníku Európskej únie. Tender by sa mal uskutočniť v lete 2020 a jeho cieľom je vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž na zabezpečenie autobusovej a trolejbusovej dopravy. Minulý týždeň sa […]

Hlasujte za najlepšieho športovca mesta za rok 2019

31. januára 2020

V zmysle Zákona o športe č. 440/2015 § 64 bod g mesto Banská Bystrica každoročne oceňuje úspešných športovcov mesta, a to jednotlivcov, športové kolektívy, trénerov a funkcionárov, ktorí v športovej oblasti dosiahli vynikajúce výsledky a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí. Návrhy na oceňovanie športovcov ste mohli zasielať na základe informácií zverejnených […]

Otvorený list predsedovi BBSK

29. januára 2020

Vážený pán predseda, ako primátor Krajského mesta registrujúc požiadavky a reakcie primátorov a starostov dotknutých miest a obcí  banskobystrických okresov sa na Vás obraciam s otvorenou výzvou, aby ste nás neodkladne informovali o aktuálnom aj výhľadovom stave riešenia prímestskej autobusovej dopravy v našich regiónoch, nakoľko je integrovaná s mestskou  hromadnou dopravou mesta Banská Bystrica. O hroziacej situácii […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4.2.2020

28. januára 2020

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 28. 1. 2020   P O Z V Á N K A V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 4. február 2020 (utorok) o 9.00 hod. […]

Doprava bude fungovať

26. januára 2020

Stanovisko k dopravnej situácii v banskobystrickom regióne na najbližšie dni Na podnet primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska včera predseda Banskobystrického regionálneho združenia obcí Marián Spišiak zvolal na dnes, 26. januára 2020 v Banskej Bystrici pracovné stretnutie na tému Riešenie mimoriadnej situácie v prímestskej autobusovej doprave. Okrem zástupcov mesta a župy boli na rokovaní prítomní aj starostovia obcí […]

Stanovisko k dopravnej situácii v banskobystrickom regióne

25. januára 2020

Vzhľadom na spor, ktorý v posledných dňoch vyvrcholil v oblasti prímestskej autobusovej dopravy, sa dnes uskutočnilo rokovanie zástupcov mesta Banská Bystrica a dopravcu SAD Zvolen. Cieľom bolo zabezpečenie dopravy pre obyvateľov nášho regiónu počas najbližších dní. Podľa oboch strán je momentálna situácia mimoriadne vážna, a preto je potrebné ju bezodkladne riešiť. Zástupcovia samospráv aj regionálnych združení ZMOS preto vyvíjajú maximálne […]

Charitatívny ples mesta Banská Bystrica 2020

24. januára 2020

Na tohtoročnom Charitatívnom plese mesta Banská Bystrica sa vyzbieralo 3 770 eur. Výťažok bol venovaný na pomoc rodine Francistyovej, ktorá sa zo dňa na deň ocitla v neľahkej situácii, keď sa manžel a otec v jednej osobe – Michal, dostal do bdelej kómy. Finančné prostriedky budú využité na nákup liekov, zdravotných pomôcok či na náklady […]

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých získal štatút sociálneho podniku

24. januára 2020

V meste Banská Bystrica sídli ďalší sociálny podnik, ktorého prioritou je poskytovanie spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti prepojené s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj. Hovoríme o neziskovej organizácii zriadenej mestom Banská Bystrica, ktorá od  roku 2012 realizuje aktivity zamerané na […]

Stanovisko mesta Banská Bystrica k voľbám poštou zo zahraničia

24. januára 2020

Na sociálnych sieťach sa objavili informácie týkajúce sa doručenia nekompletných hlasovacích lístkov pri voľbe zo zahraničia. Vzhľadom na citlivú tému pred voľbami mesto Banská Bystrica deklaruje, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora bez akéhokoľvek úmyslu. Bezodkladne sme preto komunikovali s riaditeľkou Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v priebehu dnešného dňa prijmeme opatrenia, ktoré […]

Obnova materských škôl v Sásovej pokračuje

23. januára 2020

Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo venuje rekonštrukciám škôlok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležité je nielen rozširovanie kapacít, ale aj znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov. Počas minulých rokov sme úspešne ukončili tri europrojekty, a to obnovu  MŠ Tatranská 63, MŠ Radvanská 28 a MŠ Na Lúčkach 2, ktorá bola Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou dokonca zvolená za príklad dobrej […]

Zaujímavé športové podujatie prinesie aj dopravné obmedzenia

14. januára 2020

Cez víkend čaká Banskú Bystricu významné športové podujatie Winter Spartan Sprint. Ide o zimnú verziu známeho extrémneho prekážkového behu Spartan Race. Centrom podujatia sa stane Námestie SNP, na ktorom nájdete štart, cieľ aj fanzónu. V meste pod Urpínom sa v sobotu, 18. januára 2020 na štart postaví viac ako 3 000 dospelých pretekárov. Upravenú verziu pretekov pre najmenších – […]

Obyvatelia nemusia mať obavy

10. januára 2020

Počas posledných dní zamestnanci SPP – distribúcia a. s. v Banskej Bystrici dôkladne venovali pozornosť meraniam na Sitnianskej a Rudohorskej ulici, kde ľudia nahlásili podozrenie na únik plynu. Ich obavy sa však nepotvrdili a bezpečnosť v spomínanej lokalite potvrdilo aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči. Zamestnanci SPP – distribúcia, a. s. ani po navŕtaní desiatok sond v […]

Banskobystrické čísla roka 2019 sú už známe!

9. januára 2020

V Banskej Bystrici počas roka 2019 prišlo na svet viac detí, no sobášov bolo menej ako v roku 2018. Aj napriek tomu, že v našom meste podľa aktuálnych údajov k dnešnému dňu žije viac žien, opäť sa narodili prevažne chlapci. Svoje áno si v našom meste na Matričnom úrade povedalo 373 párov, z toho 131 sobášov bolo cirkevných a 242 civilných. […]

Podozrivý zápach plynu na sitnianskej ulici stále monitorujú

8. januára 2020

Na základe hlásení od obyvateľov, ktorí upozorňovali na šíriaci sa zápach podobný plynu, bolo včera na Sitnianskej ulici vykonané opakované meranie prítomnosti zemného plynu na plynárenských zariadeniach. Kontrola prebehla aj v okolitých bytových domoch a obchodných prevádzkach. Únik plynu potvrdený nebol, no z bezpečnostných dôvodov zostal pracovník SPP na mieste aj počas noci a situácia je monitorovaná […]