Všetky aktuality

SVP: Predĺženie termínu uzávierky mosta v súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení

28. augusta 2020

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza k predĺženiu uzávierky mosta na ulici 9. mája v Banskej Bystrici, ktoré malo trvať do 31.8.2020. Na základe nepredvídateľných udalostí, zistených počas realizácie stavebných prác budú obmedzenia trvať do 30.9.2020. Obchádzková trasa bude […]

Mesto zásobuje dezinfekčnými prostriedkami a hygienickými potrebami aj svoje škôlky

27. augusta 2020

Po utorňajšej porade riaditeliek a riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa dnes na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie 27 riaditeliek mestských materských škôl. Nový školský rok 2020/2021 sa pre škôlkarov, tak isto ako v prípade žiakov, začína 2. septembra, s výnimkou MŠ Karpatská 3, kde vznikli počas stavebných prác nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvnili termín ukončenia […]

Nový školský rok sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná

25. augusta 2020

Týždeň pred začiatkom nového školského roka sú na pôde mestského úradu naplánované stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Ich hlavnou témou je prioritne zabezpečenie a organizácia prvých dvoch týždňov po nástupe žiakov do škôl a detí do škôlok v súvislosti s opatreniami pred ochorením COVID-19. Počas dnešného predpoludnia si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského […]

Zlepšenia v parkovaní pre platiacich parkujúcich motoristov

13. augusta 2020

Prevádzkovateľ systému plateného parkovania, spoločnosť EEI, začal v Banskej Bystrici v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať parkovanie motorových vozidiel v rezidentských zónach. Hlavným cieľom je uvoľniť parkovacie miesta rezidentom s platnou rezidentskou kartou, ktorým častokrát blokujú  parkovacie miesta motorové vozidlá nezodpovedných vodičov.  Pri kontrole parkovania sa bude využívať monitorovací automobil s modernými technológiami. Monitorovacie vozidlo je schopné snímať automobily a  evidenčné […]

Aj v auguste ponúkame zaujímavé podujatia

6. augusta 2020

Zatiaľ čo dnešný deň patrí v Robotníckom dome Škole žonglovania pod vedením skúseného lektora, oddelenie kultúry pripravuje ďalšie zaujímavé podujatia. Už tento piatok sa môžu najmenší stretnúť v Robotníckom dome v rámci tvorivých dielní s Golemom. Nedeľa bude patriť ďalšiemu zo série Promenádnych koncertov, tentokrát vo víre viedenského valčíka a operetných melódií. V polovici augusta odštartujeme na Námestí SNP nový projekt […]

Pozývame zástupcov športových klubov na zasadnutie Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež

4. augusta 2020

Mesto Banská Bystrica poskytuje dotácie na základe  VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica.  Športové kluby a združenia  môžu finančné prostriedky získať na základe kritérií prijatých v roku 2019 Komisiou MsZ pre šport, voľný čas a mládež. Nakoľko sa blíži obdobie predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021, členovia Komisie MsZ pre šport, voľný […]

Dočasné obmedzenia  v súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení

31. júla 2020

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 4. 8. 2020 k ďalším dočasným obmedzeniam. Od 4. 8. 2020 dôjde k posunutiu čiastočnej uzávierky cesty I/66 na Štandlerovom nábreží, s čím bude spojené dočasné premiestnenie […]

Žilinská univerzita začína v Banskej Bystrici s diagnostikou miestnych komunikácií

30. júla 2020

V budúcom roku plánuje mesto Banská Bystrica investovať do rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov.  Vedenie mesta preto nadviazalo spoluprácu s odborníkmi Katedry technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Práve riešiteľský  tím zo Žiliny vykoná počas nasledujúcich dvoch dní (30. – 31. júl 2020) v Banskej Bystrici podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych […]

Poďte sa schladiť na korčule

27. júla 2020

Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s. počas obdobia intenzívnej a finišujúcej prípravy na spustenie rozsiahlej rekonštrukcie zimného štadióna chce vyjsť v ústrety športovej verejnosti. Od nedele, 2. augusta preto spúšťa letné verejné korčuľovanie na ľade v hale B za nezmenených podmienok. Príďte sa schladiť a zašportovať si každú nedeľu počas augusta v čase od 17:00 hod. […]

Radvanský jarmok sa uskutoční v dňoch 11. až 13. septembra, bude iný

24. júla 2020

Jarmok všetkých jarmokov bude tento rok komornejší a iný, na aký boli obyvatelia mesta doposiaľ zvyknutí.  Z dôvodu nedávneho mimoriadneho koronavírusového obdobia  sa program 363. Radvanského jarmoku rozptýli do nádvorí v centre mesta, čím chce samospráva predísť nadmernému zhromažďovaniu sa ľudí. Aj keď tohtoročný jarmok berie maximálny ohľad na dodržanie všetkých opatrení a bude bez […]

Spolupráca mesta a univerzít neustále napreduje

24. júla 2020

Symbióza mesta a univerzít by mala byť bežnou súčasťou života samosprávy. Banskej Bystrici sa to vďaka kvalitnej spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Akadémiou umení či Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity dlhodobo darí napĺňať. Na včerajšom zasadnutí primátora a Univerzitnej rady všetci zúčastnení deklarovali, že priestor na nové spoločné aktivity je naďalej široký. „Bol by som rád, […]

Leto využívame aj na kontrolné dni

23. júla 2020

Blíži sa druhá polovica letných prázdnin, no aj napriek dovolenkovému obdobiu je v Banskej Bystrici vidieť čulý pracovný ruch. Primátor mesta Ján Nosko preto včera absolvoval ďalší z kontrolných dní, počas ktorého sa zameral na čistenie Námestia SNP, a tiež na obnovu dvoch sásovských materských škôl, v ktorých sa realizujú práce zamerané na energetické úspory a rozšírenie kapacít. Oprava […]

Primátor Ján Nosko rokoval s rezortom spravodlivosti

22. júla 2020

V čase, keď každá samospráva prehodnocuje priority a šetrí všade, kde sa dá, musí  mesto Banská Bystrica uhradiť ministerstvu spravodlivosti sumu vo výške približne 1,8 mil. eur za dlhoročný súdny spor, ktorého začiatky siahajú do roku 2006. Keďže nejde o malé finančné prostriedky, primátor Ján Nosko sa s rezortom spravodlivosti snaží nájsť najvhodnejšie riešenie prijateľné pre obe strany a hľadať […]

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Zavedenie SMART CITY riešení v Banskej Bystrici

21. júla 2020

Ako sme už pred časom avizovali, poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie realizácie projektu  „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici.“ Podmienkou schválenia projektu na spolufinancovanie z eurofondov je poskytnutie štúdie uskutočniteľnosti s názvom „Zavedenie SMART CITY riešení v meste […]

Mesto hľadá odborníka v oblasti energetiky

20. júla 2020

Mesto Banská Bystrica hľadá odborníka v oblasti energetiky.  Prostredníctvom neho chce dosiahnuť efektívnejšie využívanie elektrickej, tepelnej či plynovej energie.  Samospráva viackrát uspela v projektoch zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, najmä materských škôl. Vďaka zatepleniu stien, výmene okien, hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy, osadeniu solárnych kolektorov na ohrev teplej vody, radiátorov s termostatickými ventilmi a ďalším opatreniam, môže mesto ušetriť financie. […]

Čaká nás plejáda ďalších zaujímavých akcií a predaj suvenírovej bankovky

17. júla 2020

Letné prázdniny  sa pomaly dostávajú do svojej druhej polovice a Banská Bystrica má za sebou niekoľko úspešných podujatí. S veľkým záujmom verejnosti sa stretli štvrtkové prehliadky historického centra mesta i komentované  prehliadky kostolov, ktoré ostávajú naďalej v ponuke. Najbližšie dni sa môžu všetci vášniví zberatelia tešiť na  predaj suvenírovej bankovky k 525. výročiu založenia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Vedecká hračka zas […]

ZAaRES prijal niekoľko opatrení na zlepšenie situácie s kosením

16. júla 2020

V poslednom období sa na sociálnych sieťach začal zvyšovať počet negatívnych podnetov na prácu Záhradníckych a rekreačných služieb. Diskutujúci komentujú poškodenie stromov spôsobené kosením či samotný štýl a intenzitu kosenia. Napriek tomu, že aj ZAaRES musel pristúpiť k úsporným opatreniam súvisiacim  s koronakrízou,  primátor Ján Nosko rokoval s riaditeľom mestskej organizácia a  požiadal ho o návrh opatrení na zlepšenie situácie a odstránenie […]

Mesto získalo eurofondy na obnovu deviatich frekventovaných autobusových zastávok

15. júla 2020

V závere februára podala samospráva žiadosť o eurofondy v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ a bola úspešná.  Vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 740 000 eur pristúpi mesto v budúcom roku ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii deviatich frekventovaných autobusových zastávok, kde dochádza často k […]