Všetky aktuality

Na uvítanie do života môžete svoje deti objednať online

20. augusta 2021

K prvým slávnostným chvíľam malých Banskobystričaniek či Banskobystričanov patrí uvítanie do života. Od marca minulého roka ich však samospráva pre pandémiu koronavírusu a potrebné opatrenia musela pozastaviť. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu aj z tohto dôvodu mení zaužívaný systém organizovania tohto slávnostného aktu. Rodičia si budú môcť sami vybrať, na ktorý z ponúkaných termínov a časov uvítaní do života svoje deti […]

Mesto ráta škody po veternej kalamite, prosí obyvateľov o trpezlivosť a spoluprácu

19. augusta 2021

V Banskej Bystrici naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorú mesto vyhlásilo v súvislosti s extrémnym počasím. Veterná smršť a silný dážď spôsobili z pondelka na utorok veľké materiálne škody, ktoré sa samospráva v súčasnosti pokúša vyčísliť. Desiatky zamestnancov mesta i externých spoločností sú denne v teréne, aby odstránili následky ničivého vetra. Banskobystričanov opakovane žiadame o trpezlivosť a spoluprácu. Napriek nasadeniu všetkých dostupných kapacít v teréne, nie je […]

Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

17. augusta 2021

17. august, 16:00 hod. V súvislosti s počasím, ktoré bolo v noci extrémne, došlo v rámci Banskej Bystrice  k rozsiahlym materiálnym škodám. Od polnoci samospráva v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, mestskými spoločnosťami, zamestnancami MsÚ i dobrovoľníkmi sumarizuje ich rozsah, prebiehajú záchranné práce a celkovú vzniknutú situáciu monitoruje. Mesto vyhlásilo mimoriadny situáciu a vyzýva Banskobystričanov a Banskobystričanky, aby boli […]

Spoluprácou k otvorenej samospráve

16. augusta 2021

Mesto Banská Bystrica si uvedomuje dôležitosť skvalitňovania a zintenzívňovania participatívnych procesov a zúčastňovania sa Banskobystričanov na rozhodovaní o veciach verejných. Je to aj v dôsledku narastajúcich náročných výziev v spoločnosti, akými sú napr. klimatická kríza či epidemická situácia, ktoré si vyžadujú spoluprácu samosprávy, obyvateľov a odborníkov.  Z tohto dôvodu sa mesto prihlásilo do ambiciózneho projektu a […]

Hlavným mestom slovenských rekordov je od víkendu Banská Bystrica

16. augusta 2021

Pod Pamätníkom SNP na korčuliarskej dráhe bolo v sobotu, 14. augusta 2021 rušno viac, ako inokedy. Celkovo 145 fanúšikom inline korčuľovania sa podarilo počas 12-hodinového maratónu odkorčuľovať 397 kôl, čo predstavuje takmer 179 kilometrov. Podujatie prišla otvoriť Nasťa Kuzmina a v závere sa predstavil najrýchlejší slovenský korčuliar Pavol Dzurák. Vďaka všetkým zúčastneným tak Banská Bystrica […]

Poznáme výsledky dotazníka k projektom Zelených oáz v Banskej Bystrici

12. augusta 2021

Vďaka dotazníkovému prieskumu mesto spoznalo návrhy Banskobystričaniek a Banskobystričanov k projektom revitalizácie vnútroblokov, resp. Zelených oáz v Banskej Bystrici. Vyplynulo, že v siedmich vytypovaných vnútroblokoch v jednotlivých mestských častiach chcú okrem skvalitnenia údržby zelene či obnovy chodníkov vytvoriť oddychové miesta s tienením, športoviská či vodné prvky a dažďové záhrady. To je aj cieľ samosprávy, a preto v aktivitách smerujúcich k regenerácii verejných mestských priestorov pokračuje ďalej, […]

Záhradnícke a rekreačné služby vyhlásia nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie krematória

11. augusta 2021

Banskobystrické krematórium už desiatky rokov volá po komplexnej obnove. V roku 2015, na začiatku prvého funkčného obdobia primátora Jána Noska bolo rozhodnuté, že krematórium nebude zverené do rúk súkromných podnikateľov, ale zostane aj naďalej v majetku mesta a v správe Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES).  Zároveň bolo potrebné  nájsť finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, nakoľko pravidelná údržba zastaraných technológií […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13.8.2021

6. augusta 2021

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 6. 8. 2021   POZVÁNKA V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam V. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 13. […]

Pripravujeme 363. Radvanský jarmok

6. augusta 2021

Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí k najväčším a najobľúbenejším podujatiam v Banskej Bystrici musel byť vlani napriek veľkej snahe mesta z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu zrušený. Oddelenie kultúry aj tento rok pripravuje niekoľko variantov, aby sa mohol uskutočniť a potešiť tak stovky návštevníkov. Hlavnú tému zameranú na včelárstvo, mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 10. až 12. septembra 2021 sprevádzať […]

Vytvorme slovenský rekord v inline korčuľovaní

5. augusta 2021

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Knihou slovenských rekordov pozývajú všetkých obyvateľov a návštevníkov, aby prispeli k vytvoreniu slovenského rekordu v inline korčuľovaní. V sobotu, 14. augusta 2021 sa na korčuliarskej dráhe v Parku pod Pamätníkom SNP stretnú nadšenci tohto športu a v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. sa prostredníctvom štafety pokúsia zapojiť do tejto aktivity čo najviac účastníkov. Súčasťou korčuliarskeho […]

Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody

4. augusta 2021

Námestie slobody patrí k jedným z troch najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, ktorý denne využíva mnoho obyvateľov a návštevníkov. Po rokoch si táto významná lokalita zaslúži patričnú pozornosť, preto mesto začalo podnikať kroky na jej potrebnú obnovu.  Samospráva v týchto dňoch vyhlasuje urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať návrh revitalizácie a prestavby tohto dôležitého priestoru. […]

Navždy nás opustil bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor

29. júla 2021

Banská Bystrica so zármutkom prijala smutnú správu o smrti bývalého primátora mesta pod Urpínom Ivana Saktora. Dlho bojoval s ťažkou chorobou, ktorej v stredu, 28. júla 2021 o 23:00 hod. podľahol vo veku 66 rokov. Ako primátor mesta Banská Bystrica pôsobil  v rokoch 2006 – 2010. Rodine, priateľom i známym v mene všetkých obyvateľov vyjadrujeme […]

Dopravné obmedzenia na Partizánskej ceste, v Podlaviciach a v Iliaši

26. júla 2021

Asfaltovanie Partizánskej cesty  Po rekonštrukcii Hornej ulice a ulice Československej armády pokračujú stavebné práce na Partizánskej ceste. V závere týždňa a počas soboty je plánované asfaltovanie, ktoré vylúči na istý čas trolejbusovú dopravu z trasy Námestie slobody, Partizánska ceste a ul. 29. augusta. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za zníženie komfortu a prosíme ich o trpezlivosť. 29. ꟷ 30. júl (štvrtok, piatok) – asfaltovanie podkladových […]

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť začína budovať v Rudlovej-Sásovej výtlačné potrubie

26. júla 2021

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako investor stavby, začína v týchto dňoch s  prácami súvisiacimi s dlhoročným problémom obyvateľov Rudlovej – Sásovej. V prvej fáze dôjde k vybudovaniu výtlačného potrubia, ktoré v ďalšom období umožní pokračovať vo výstavbe technologickej časti kanalizácie s následným budovaním zberačov na uliciach Strmá, Odbojárov, Dedinská a Pod Bánošom.  Cieľom projektu […]

Na WiFi sa môžete pripojiť v ďalších desiatich lokalitách

22. júla 2021

Banská Bystrica rozširuje službu bezplatného pripojenia sa na internet pre obyvateľov a návštevníkov mesta na ďalších verejných priestranstvách. Bezplatný prístup na wifi získala samospráva v rámci projektu Európskej komisie WiFi4EU. Vďaka financiám vo výške 15 000 eur boli pokryté  výdavky súvisiace s vybudovaním ďalších prístupových bodov. Doposiaľ sa mohli Banskobystričania, Banskobystričanky a návštevníci mesta so svojimi smartfónmi  či tabletmi pripojiť […]

Dopravné obmedzenia – uzatvorenie mosta pri malej železničnej stanici pre peších, uzatvorenie podchodu

20. júla 2021

Uzatvorenie mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici V stredu, 21. júla 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. budú vykonávať odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline diagnostiku mosta ponad Hron v smere k Železničnej stanici Banská Bystrica – mesto (malá železničná stanica). Z tohto dôvodu bude v uvedenom čase most pre peších uzatvorený. Obchádzka pre peších bude možná po […]

Rok do EYOF, tanec, historické vozidlá, Rollerski world cup, filmy pod holým nebom – čaká nás víkend bohatý na podujatia

19. júla 2021

Hoci sa pracovný týždeň ešte len začína, všetci obyvatelia i návštevníci mesta sa už dnes môžu tešiť na nadchádzajúci víkend. V dňoch od 23. do 25. júla sa stane Banská Bystrica dejiskom viacerých tradičných, ale aj nových a jedinečných podujatí. Okrem štartu odpočítavania 365 dní do začiatku najväčšieho Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022, sa […]

Dôležitá informácia pre cestujúcich trolejbusovej dopravy

15. júla 2021

Počas posledných dní sa intenzívne pracuje na rekonštrukcii miestnej cesty na ulici Horná – Československej armády – Partizánska cesta, ktorá vedie popred Mestský úrad Banská Bystrica. Upozorňujeme všetkých obyvateľov, ktorí na prepravu využívajú trolejbusovú dopravu, že z dôvodu kladenia vrchnej obrusnej vrstvy asfaltu bude v piatok, 16. júla 2021 v čase od 8:00 do 16:00 hod. zmenená […]