Všetky aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 8.11.2022

2. novembra 2022

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 2. 11. 2022   POZVÁNKA V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 8. november 2022 (utorok) o 9.00 hod.   do Veľkej siene Mestského úradu, Československej […]

Pieninská ulica v Sásovej sa dočká komplexnej rekonštrukcie

2. novembra 2022

Zmodernizovaná a bezpečná cestná infraštruktúra, vrátane obnovených ciest, chodníkov či schodísk je pre banskobystrickú samosprávu jednou z priorít. Popri tom, ako mesto realizuje významné opravy miestnych komunikácii v centre mesta či na Fončorde, a súčasne pripravuje projekty na Bernolákovej a Poľnej ulici v Radvani, sa pozornosť venuje aj ďalšiemu dôležitému úseku v Sásovej, na ktorom […]

Banská Bystrica vyhlasuje krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu mestského parku

27. októbra 2022

Mestský park na Tajovského ulici bol a stále je dôležitou lokalitou v meste pod Urpínom, ktorá plní nielen environmentálne poslanie, ale zároveň ide o jedno z obľúbených oddychových miest stretávania sa mnohých Banskobystričanov. Samospráva v týchto dňoch vyhlasuje krajinársko-architektonická súťaž, ktorej cieľom je pripraviť návrh revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky tak, aby bola zachovaná pôvodná kompozícia a priestorové usporiadanie vegetačných […]

Praktické informácie k tohtoročným spojeným voľbám

27. októbra 2022

Už v sobotu, 29. októbra 2022 sa prvýkrát v histórii Slovenska uskutočnia voľby, v ktorých budeme v jeden deň voliť súčasne predsedov krajov, primátorov miest, starostov obcí, ale aj poslancov do krajského i mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod. V Banskej Bystrici sa o post primátora uchádza 5 kandidátov. Do mestského zastupiteľstva si obyvatelia v 7 obvodoch […]

Ján Nosko: Na zvýšené ceny potravín nemôžu doplácať naše deti

26. októbra 2022

Ryby, hydina, pečivo, múka, olej, syry či tvaroh. Všetci pociťujeme nárast cien potravín, ktorý je jedným z dôsledkov rekordnej inflácie. Pri cenách oleja alebo morčacích pŕs evidujeme viac ako 100-percentný nárast. Na základe neustále rastúcich cien potravín je viac ako potrebná úprava finančných pásiem, na základe ktorých sú zostavované jedálne lístky v základných a materských školách. Tak, […]

Mesto začalo s výstavbou cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1

25. októbra 2022

Zámerom samosprávy je pokračovať v budovaní cyklotrás, ktoré budú spájať centrum mesta s jednotlivými mestskými časťami. S cieľom zlepšiť a skvalitniť podmienky pre cyklistov pôjde celkovo o 16 km nových cyklotrás. V uplynulých dňoch bola mestu odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na trasu Hušták – Radvaň – Kráľová a zároveň bola vyhlásená verejná súťaž na projektovú dokumentáciu pre ďalšie dva […]

Zariadenie pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici funguje už 25 rokov

24. októbra 2022

Seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. O skôr narodených obyvateľov by sa mali postarať hlavne ich deti, priatelia, susedia alebo niekto im srdcu blízky. Veľakrát však ani ich záujem i snahy nepostačujú a potrebná je kompletná opatrovateľská starostlivosť. O dôstojnú jeseň života seniorov dbá aj mesto pod Urpínom. Práve v októbri, kedy […]

Prekládka inžinierskych sietí pod cyklomostom v Radvani si od budúceho týždňa vyžiada dopravné obmedzenia

21. októbra 2022

Cyklolávka, na ktorú získala samospráva 3,1 milióna eur z európskych fondov, bude začínať pri čerpacej stanici Tesco a smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Mesto o tom informovalo v októbri minulého roka. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na nevyhnutnú prekládku inžinierskych sietí (plynovod a vodovod). V tejto súvislosti bude v dňoch od 25. októbra do […]

Klubové povstanie ponúkne takmer tridsať koncertov a pripomenie kľúčové hodnoty demokracie

21. októbra 2022

Každoročné pripomenutie Nežnej revolúcie a oslava Dňa boja za slobodu a demokraciu dostanú tento rok v Banskej Bystrici novú podobu. Mesto Banská Bystrica v spolupráci so siedmimi hudobnými klubmi pripravili na 17. a 18. novembra 2022 jedinečný hudobný festival. Sviatok venovaný slobode budú môcť obyvatelia v meste pod Urpínom tento rok osláviť na prvom ročníku Klubového povstania. […]

Hlasovanie za projekty v participatívnom rozpočte je spustené

21. októbra 2022

Obyvatelia môžu od štvrtka, 20. októbra do 10. novembra 2022 hlasovať za projekt, ktorý je im v tohtoročnom participatívnom rozpočte mesta pod Urpínom najbližší. Urobiť tak je možné v priestoroch Informačného centra v Radnici na Námestí SNP 1 a v Klientskom centre Mestského úradu na ulici Československej armády 26. Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek […]

Tohtoročný príležitostný trh k Pamiatke zosnulých bude ekologickejší

20. októbra 2022

Mesto Banská Bystrica citlivo vníma ekologické problémy súčasnej doby, medzi ktoré patrí znečisťovanie životného prostredia alebo hromadenie plastov. Samospráva sa preto rozhodla, že tento rok budú môcť predajcovia na príležitostnom trhu predávať len živé kvety, kytice, ikebany či slamienky. Predajné stánky budú k dispozícii od 25. októbra do 2. novembra 2022 v čase medzi 9:00 a 18:00 hod. Zároveň […]

Banskobystričania môžu aj tento rok podať žiadosť o dotáciu

19. októbra 2022

Z rozpočtu mesta Banská Bystrica je možné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 o poskytovaní dotácií podať žiadosť o podporu projektov na rok 2023. Medzi podporované oblasti patria: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných i kultúrnych hodnôt Ochrana ľudských práv a základných slobôd Vzdelávanie, výchova, a rozvoj telesnej výchovy a športu Výskum, vývoj, […]

Začína sa druhá etapa rekonštrukcie Námestia Š. Moysesa

18. októbra 2022

Vo štvrtok, 20. októbra 2022 pristúpi zhotoviteľ stavby VIAKORP, s.r.o. k ďalšej fáze stavebných prác, súvisiacich s výmenou dlažby, ktoré sa presúvajú od konca tržnice, popri penzióne Kúria smerom na Bakossovu ulicu. Z tohto dôvodu bude úsek medzi tržnicou a Bakossovou ulicou úplne uzavretý. Zároveň sa z Bakossovej ulice stane dočasne slepá ulica. Na Námestie Š. Moysesa bude možné […]

Na mestskom úrade sa opäť stretnú pracovné skupiny v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta

17. októbra 2022

Prvé stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí zohľadňujú špecifiká a potreby vybraných skupín obyvateľov sa uskutočnili koncom apríla 2022. Členovia pracovných skupín stanovili aktivity za uplynulý rok a zároveň diskutovali o úlohách samosprávy a všetkých spolupracujúcich aktérov na území mesta. Ďalšie stretnutia k návrhu Akčného plánu pre rok 2023, ktorý pripravuje samospráva v rámci Komunitného plánu […]

Nový víťaz verejného obstarávania pokračuje v rekonštrukcii kremačných pecí

14. októbra 2022

V banskobystrickom Krematóriu v Kremničke sa v polovici septembra začalo s prípravnými prácami súvisiacimi s pokračovaním rekonštrukcie kremačných pecí. Po tom, ako sa vysúťažený zhotoviteľ dostal v roku 2019 do insolventnosti a priame rokovacie konanie s ďalším partnerom dopadlo neúspešne, Záhradnícke a rekreačné služby vyhlásili v apríli 2022 nové verejné obstarávanie. Vysúťažená spoločnosť sa v […]

Pozývame vás na druhé diskusné fórum participatívneho rozpočtu

13. októbra 2022

V stredu, 19. októbra 2022 sa v čase od 17:00 do 19:30 hod. uskutoční v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 druhé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu mesta pod Urpínom. Cieľom stretnutia bude odprezentovať verejnosti sedem projektových návrhov, ktoré sa dostali do záverečnej fázy. Následne bude možné od 20. októbra do 11. novembra […]

V sobotu prikročíme k pokládke nového asfaltu pri mestskom parku

6. októbra 2022

V priestore novej mini okružnej križovatky pri Mestskom parku na Tajovského ulici a Janka Kráľa, bude v sobotu, 8. októbra 2022 zhotoviteľom stavby realizovaný nový asfaltový povrch. V uvedený deň dôjde v čase od 9:00 hod. do polnoci k úplnej uzávierke dotknutých miestnych ciest. Obchádzková trasa bude zabezpečená dočasným dopravným značením. Linky MHD a prímestskej autobusovej dopravy, budú vedené […]

Mesto pristúpi počas víkendu k obnove Dedinskej ulice v Sásovej

5. októbra 2022

Od piatka 7. októbra až do nedele 9. októbra 2022, bude realizovaná oprava zámkovej dlažby na miestnej komunikácii od križovatky Zdenka Mikulu s Dedinskou po križovatku Deninskej a ulice Pod Bánošom. Prejazd vozidiel bude v tomto úseku zamedzený dopravným značením. Vodičov, ako aj obyvateľov dotknutej lokality žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť. Ďakujeme za […]