Všetky aktuality

Samospráva v budúcom roku posilní a rozšíri sociálne služby v meste

7. novembra 2023

Na území Banskej Bystrice je poskytované široké spektrum sociálnych služieb. Samospráva zabezpečuje takmer 20 z nich. Mesto pod Urpínom má spracovaný komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2027. Ide o strategický dokument podporujúci komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh akčného […]

Dopravné obmedzenia na križovatke pri Terminali od 6. novembra

3. novembra 2023

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, bude od pondelka, 6. novembra 2023 realizovať spevnenie krytu vozovky betónovou vrstvou na ceste I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre Terminal v Banskej Bystrici. Vozovka je v tejto časti križovatky extrémne namáhaná ťažkou dopravou – autobusmi a trolejbusmi, čím dochádza k nadmernej deštrukcii štandardných konštrukčných vrstiev. Správca cesty I/66 […]

Niekdajšie detské ihrisko Hexagon v Parku pod Pamätníkom SNP prejde obnovou

2. novembra 2023

Starostlivosť o výtvarné diela vo verejnom priestore mesta pod Urpínom prebieha dlhodobo, v úzkej spolupráci Oddelenia kultúry MsÚ a odborníkov. Vďaka vyčleneným financiám z mestského rozpočtu sa postupne darí týmto dielam prinavrátiť podobu,  akú mali kedysi. Najbližšie sa dočká zveľadenia niekdajšie detské ihrisko Hexagon pod Pamätníkom SNP, ktorého pôvodný stav si pamätajú predovšetkým staršie generácie. […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 7.11.2023

31. októbra 2023

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 31. 10. 2023   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 7. november 2023 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská […]

Pracujeme na stratégii rozvoja mesta do roku 2030, ktorá bude prvýkrát priamo previazaná na mestský rozpočet

26. októbra 2023

Samospráva už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje na tvorbe strategického dokumentu ꟷ Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030. Zásadné inovácie v strategickom plánovaní mesta umožnia lepšie vidieť mestské projekty v kontexte vízie a stratégie strednodobého smerovania mesta pod Urpínom. Program pomôže samospráve lepšie nastavovať priority a plánované investície. Po prvý raz v histórii bude Program rozvoja […]

Mesto pripravuje projekt na výmenu mosta pri malej železničnej stanici

24. októbra 2023

Pred dvomi rokmi si dalo mesto vypracovať diagnostiku a statické posúdenie viac ako 60-ročného mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. V zmysle záverov odborníkov bola vtedy z mosta pre jeho nevyhovujúci technický stav vylúčená automobilová doprava, pričom koridor pre peších i cyklistov bol ponechaný. Dlhodobým zámerom samosprávy je vytvoriť v tejto lokalite atraktívny […]

Zisťovanie Štatistického úradu o financiách a spotrebe domácností 2023

23. októbra 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností […]

Projektová príprava revitalizácie siedmich vnútroblokov napreduje

20. októbra 2023

Projekt revitalizácie siedmich banskobystrických vnútroblokov, ktorý sa zameriava na aplikovanie zelených a modrých opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ako aj na komplexnú obnovu verejného priestoru a obytného prostredia, rozvíja samospráva už od marca 2021. Od začiatku kladie dôraz na otvorenú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu a pri výbere projektantov vsadila predovšetkým na kvalitatívne […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.10.2023

19. októbra 2023

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 19. 10. 2023   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 26. október 2023 (štvrtok) […]

Banskobystričania môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

19. októbra 2023

Zelený odpad, ktorý obyvatelia vytriedia do hnedých nádob určených práve na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, sa mení na kvalitné organické hnojivo. Ide o kompost, ktorý obohacuje pôdu o potrebné živiny. Záujemcovia môžu oň požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy kompostbb@mariuspedersen.sk. Následne si 200 l certifikovaného kompostu, určeného pre jednu domácnosť, môžu po dohode prevziať do vlastných nádob v Zbernom […]

Banskobystrické krematórium má kremačné pece s najmodernejšou technológiou na Slovensku

18. októbra 2023

Banskobystrické krematórium bolo dlhodobo v zlom stave a naliehavo volalo po obnove. Kremačné pece desiatky rokov fungovali na hrane životnosti a ich údržba bola čoraz ťažšia po technickej i finančnej stránke. Vedenie mesta sa preto rozhodlo vyčleniť v mestskom rozpočte potrebné financie a po dlhých rokoch tento náročný projekt zrealizovať. Hoci cesta k výsledku bola […]

Iniciatíva stredné Slovensko nesúhlasí so zverejnenou štúdiou Ministerstva dopravy SR

16. októbra 2023

V kontexte zverejnených informácií Ministerstva dopravy SR o záveroch štúdie severojužného prepojenia Slovenska rýchlostnou cestou, zvolal predseda Iniciatívy stredné Slovensko, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko online stretnutie. Členovia otvoreného združenia, ako aj predseda BBSK jednomyseľne odmietli tendenčne spracované stanovisko, ktoré prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia.  Preto sa chcú so svojimi požiadavkami čím skôr obrátiť […]

V stredu, 18. októbra sa budú upravovať komunikácie v blízkosti cyklolávky

13. októbra 2023

Projekt výstavby cyklolávky ponad rýchlostnú cestu R1 sa pomaly blíži do finále. Uskutočnili sa dynamické skúšky  a zaťažovacie skúšky  cyklolávky, aktuálne prebieha inštalácia integrovaného osvetlenia a realizujú sa terénne úpravy okolia. Súčasťou dokončovacích prác je aj oprava asfaltových povrchov, ktoré boli zasiahnuté výstavbou. Z tohto dôvodu je potrebné v stredu, 18. októbra 2023 počítať s […]

Mesto zabezpečí ubytovanie pre viac ako štyridsať migrujúcich osôb

12. októbra 2023

Na mestskom úrade dnes zasadali členovia Krízového štábu mesta Banská Bystrica, ktorí sa zaoberali prijatím viacerých opatrení súvisiacich s migrantmi nachádzajúcimi sa a prichádzajúcimi na územie mesta pod Urpínom. Napriek tomu, že sa u nás zdržia len krátkodobo a následne po vybavení potrebných dokladov z Banskej Bystrice odchádzajú, samospráva im poskytne pomoc. Ubytovať sa budú môcť, v prípade záujmu, priamo […]

Samospráva pripravila príručku o sociálnych službách v meste a okolí

12. októbra 2023

Zariadenia sociálnych služieb, denné centrá, odľahčovacia či opatrovateľská služba, ako aj terénne sociálne služby, to je len časť činností, ktoré sú v rámci mesta zabezpečované cez odbor sociálnych vecí. Kvôli lepšiemu prehľadu a praktickým informáciám vznikla informačná brožúra Poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí. Ide o pomôcku, ktorá prináša nielen základné informácie o možnostiach pomoci poskytovaných v meste […]

Medený hámor prvýkrát ožije kultúrou aj v noci

11. októbra 2023

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, mestom Banská Bystrica a OZ Severná pozýva 15. októbra o 19:00 na ďalšiu zo série podujatí Nedeľa v Medenom hámri. Svetovo významná technická pamiatka bude tentokrát verejnosti predstavená netradične, a to po tme a cez tvorbu maliara Dominika Skuteckého. “Prvýkrát chceme sprostredkovať nočný zážitok z areálu […]

S prichádzajúcim chladným počasím zriadi mesto migrujúcim osobám vyhrievací stan na parkovisku Mičinská

10. októbra 2023

Na pôde mestského úradu dnes zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica v súvislosti s tranzitujúcimi cudzincami, ktorí sa nachádzajú na území nášho mesta. Hoci v súčasnosti ide len o pár desiatok migrujúcich osôb, ktoré sa tu zdržiavajú krátkodobo a po vybavení príslušných dokladov Banskú Bystricu opúšťajú, s prichádzajúcim zimným obdobím im samospráva poskytne pomoc v […]

Návštevníci Rímskokatolíckeho cintorína na Nám. Štefana Moysesa už môžu využívať bezpečné schodisko

4. októbra 2023

Banská Bystrica patrí k mestám s najväčším počtom cintorínov, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v kopcovitom teréne. Návštevníci musia cestou k hrobom svojich blízkych neraz zdolať niekoľko schodov, na ktorých sa už podpísal zub času. Práve z tohto dôvodu sa v uplynulom období samospráva zamerala na obnovu schodiska, ktoré zároveň vedie k Národnej kultúrnej […]