Všetky aktuality

Do Banskej Bystrice zavítali partneri z Európskej Fuggerovskej cesty

30. apríla 2024

V máji 2019 vznikol medzinárodný projekt spájajúci mestá a regióny, v ktorých nemecký bankársky a neskôr šľachtický rod pôsobil. Ide o Európsku Fuggerovskú cestu. Okrem mesta pod Urpínom sú do projektu zapojené aj nemecké mestá Augsburg a Bad Hindelang, Schwaz a Hall in Tirol z Rakúska a Sterzing z Talianska. V týchto dňoch je na […]

Banská Bystrica ožije tancom

26. apríla 2024

Banská Bystrica sa ako jedno z mála miest môže pochváliť kontinuálnym tanečným vzdelávaním od základnej až po vysokú školu. Okrem toho v našom meste pôsobí aj jedinečné Divadlo Štúdio tanca, Balet Štátnej opery, mnohé folklórne súbory, tanečné školy či nezávislé zoskupenia. Práve preto sa inštitúcie a tanečné komunity spojili do jedného celku, vďaka čomu v rámci Medzinárodného dňa tanca, […]

Mestský erb z priečelia historickej radnice reštaurátori zakonzervujú

25. apríla 2024

Veľký a malý erb mesta, vlajka, zástava, veľká a malá pečať, úradná pečiatka i štandarda primátora sú symbolmi Banskej Bystrice. Erb s anjelom pochádzajúci z 18. storočia zdobil do októbra minulého roka exteriér predsunutého balkóna hlavnej fasády Radnice na Námestí SNP. V súčasnosti sa nachádza v reštaurátorskom ateliéri. Po zakonzervovaní bude, aj na základe rozhodnutia […]

Mesto prijalo VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín na svojom území

23. apríla 2024

Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh VZN týkajúci sa úplného zákazu umiestňovania herní a kasín na území mesta. Po nadobudnutí účinnosti VZN, prevádzkovatelia hazardných hier už nebudú môcť v Banskej Bystrici zriaďovať žiadne nové prevádzky. Prípad udelenia novej licencie pre prevádzkovateľa jediného kasína na území mesta, ktorý mal mať platnú licenciu len […]

Európsky unikát v Rakytove predvedú mestskí lesníci v jeho celej kráse

22. apríla 2024

Pri Dolnom Harmanci sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva. Vodný žľab vybudovaný približne v 19. storočí má dĺžku 2 450 metrov. Celá konštrukcia je zo smrekového a jedľového dreva, bez použitia klincov či iného materiálu. Aj vďaka mestským lesníkom sa zachoval ako jeden z mála vodných žľabov určených na plavenie dreva v […]

Na banskobystrickú železničnú stanicu dorazil protidrogový vlak

22. apríla 2024

Samospráva za uplynulé mesiace zrealizovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách mnoho aktivít. Aj vďaka vytvoreniu pozície referenta školskej krízovej intervencie sa téma drog či šikany medzi žiakmi začala riešiť v Banskej Bystrici komplexne. Jedným z ďalších krokov je príchod protidrogového vlaku Revolution train. Na železničnej stanici v meste pod Urpínom v ňom zážitkovou formou počas dnešného […]

Turistický vláčik odštartuje svoju druhú sezónu poslednú aprílovú sobotu

19. apríla 2024

Obľúbený turistický vláčik NEUSOHL EXPRESS sa po zimnom období opäť vydá do ulíc po svojej trati, aby potešil obyvateľov i návštevníkov Banskej Bystrice. Svoju druhú sezónu odštartuje pred otvorením Vínšpacírky v sobotu, 27. apríla 2024 v dvoch časoch, o 10.00 hod. a o 11.00 hod. Novinkou tohtoročnej sezóny budú špeciálne víkendové jazdy z mesta pod Urpínom priamo do obce s bohatou tradíciou a baníckymi pamiatkami, […]

V Kremničke sa začína archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely

19. apríla 2024

Samospráva sa dlhodobo a dôkladne stará o vojnové hroby a pietne symboly, ktoré sa v meste Banská Bystrica nachádzajú. Patrí k nim aj národná kultúrna pamiatka, Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke, kde sa počas 2. svetovej vojny odohral masaker patriaci k preukázateľne najväčším zločinom spáchaným na Slovensku. Dodnes pripomína smutné historické udalosti, počas ktorých bola v tejto lokalite popravená […]

Mesto pozýva na stretnutia k plánovaným zmenám v parkovaní

18. apríla 2024

Banská Bystrica sa pripravuje na zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Od 1. septembra 2024 budú zavedené rezidentské zóny na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej – Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém“, sa chce samospráva prioritne zamerať na reguláciu parkovania počas noci. V závere apríla pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby sa zúčastnili na […]

Pri kosbe pomôžu pracovníkom ZAaRES-u aj odsúdení

17. apríla 2024

V minulom roku bolo na území mesta Banská Bystrica pokosených celkovo 5,5 milióna metrov štvorcových trávnikov. Tohtoročná kosba, aj kvôli nadpriemerne teplému marcu, začala v šiestich lokalitách o takmer dva týždne skôr ako vlani. Počas sezóny sa kosenie uskutoční tri až osemkrát, v závislosti od miesta, kde sa trávnikové plochy nachádzajú. Okrem Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), vysúťaženej externej firmy […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.4.2024

16. apríla 2024

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 16. 4. 2024   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 23. apríl 2024 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská […]

Samospráva spustila jarnú celomestskú deratizáciu

15. apríla 2024

Mesto Banská Bystrica tak ako po iné roky, aj v súčasnosti, v snahe zamedziť nárast populácie škodcov, zabezpečuje ich reguláciu. V čase zvýšeného migračného tlaku na jar i jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb na celom území deratizáciu, ale tiež dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Prax z minulých rokov však ukázala, že znižovanie nárastu populácie je potrebné vykonávať i […]

Mesto pod Urpínom spestrí takmer 58-tisíc vysadených kvetov

12. apríla 2024

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ako príspevková organizácia spravujúca majetok mesta Banská Bystrica, zabezpečuje rôzne činnosti na území samosprávy. Stará sa o športoviská a detské ihriská, bežkárske trate, o cintorínske služby, ale aj o zeleň. V tomto období, okrem kosenia a hrabania trávnikov v niektorých lokalitách, realizuje aj starostlivosť o kvetinové záhony. V súčasnosti farebne skrášľuje mesto okolo 40-tisíc kvetov v sezónnych záhonoch z jesennej výsadby. […]

V Parku pod Pamätníkom SNP prechádza obnovou Hexagon

11. apríla 2024

Mesto Banská Bystrica dlhodobo venuje pozornosť starostlivosti o výtvarné diela vo verejnom priestore. Vďaka vyčleneným financiám v mestskom rozpočte sa im tak postupne darí prinavrátiť podobu, akú mali kedysi. Oku Banskobystričana v týchto dňoch neunikne čulý pracovný ruch v Parku pod Pamätníkom SNP, kde sochár Matúš Jančura so svojím tímom realizuje obnovu niekdajšieho detského ihriska Hexagon. Ak všetko pôjde […]

Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

10. apríla 2024

V každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy neboli stavané na také množstvo vozidiel, s akým sa stretávame dnes.  Preto aj  Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, pripravuje zmeny v parkovaní v podobe jeho regulácie. Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón,  ktoré pri parkovaní zvýhodnia práve Banskobystričanov. […]

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

9. apríla 2024

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre celú širokú spádovú oblasť. Sú miestom, kde rastie množstvo vzácnych druhov rastlín a žije mnoho živočíchov. Veľká časť banskobystrických lesov, približne jedna tretina, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádza sa v nich aj osem maloplošných chránených území, ktoré slúžia napríklad na […]

Spoznajte naše škôlky, zápisy detí do MŠ na šk. rok 2024/2025

9. apríla 2024

Apríl patrí prezentácii materských škôl Pozývame všetkých rodičov, budúcich škôlkarov, ale aj predškolákov, aby sa ešte pred samotným zápisom do materskej školy zúčastnili počas apríla na dňoch otvorených dverí, ktoré si pre všetkých záujemcov pripravilo 27 škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na stretnutiach sa môžu zákonní zástupcovia i deti dozvedieť zaujímavé informácie zo života škôlok, […]

Do začiatku kontinentálneho šampionátu U18 v Banskej Bystrici zostáva 100 dní

9. apríla 2024

Odpočet záverečného obdobia príprav športovcov aj organizátorov je spustený: do začiatku majstrovstiev Európy do 18 rokov v atletike, ktoré sa uskutočnia 18. – 21. júla 2024 v Banskej Bystrici, zostáva presne 100 dní. Mimochodom, okrúhle číslo zároveň zhodou okolností presne vyšlo na 100. deň tohto kalendárneho roka. O rozsahu blížiaceho sa druhého najvýznamnejšieho tohtoročného podujatia pod […]