Všetky aktuality

1. júna sa môžeme tešiť na MDD v Robotníckom dome, otvorenie Hodinovej veže i spustenie fontán

27. mája 2020

Banskobystričania môžu mať ďalší dôvod na radosť. Od 1. júna  bude pre verejnosť opäť sprístupnená Hodinová veža, Robotnícky dom a informačné centrá. Najmenší obyvatelia môžu osláviť svoj sviatok, Medzinárodný deň detí, divadelným predstavením Danka a Janka. S prichádzajúcou letnou sezónou vytryskne v meste pod Urpínom v prvý júnový deň aj päť fontán a vyznávači cykloturistiky […]

Udržba výtvarných diel a pamätihodností mesta pokračuje aj v tomto roku

22. mája 2020

Banskobystričania mohli v poslednom období spozorovať, že päť výtvarných diel, ktoré sú desiatky rokov súčasťou rôznych lokalít mesta prešlo komplexnou obnovou. Sochy vrátane podstavcov, ktoré vytvorili pred mnohými rokmi známi akademickí sochári sú dnes viditeľne čistejšie a krajšie. Samospráva zároveň vykonala jarnú údržbu zelene v ohrade Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke. Ide o dve diela […]

Mesto otvorí k 1. júnu svoje školy a škôlky

21. mája 2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním vládnych opatrení dnes opätovne zasadol Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Prítomní členovia aj za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva diskutovali najmä na tému otvorenia škôl a školských zariadení. Ďalšia vlna uvoľňovania vládnych opatrení platná od 20. mája počíta len s otvorením materských škôl, prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl, školských jedální […]

Mesto zverejnilo virtuálny digitálny 3D model Banskej Bystrice  

20. mája 2020

Banská Bystrica sprístupňuje pre verejnosť virtuálny digitálny 3D model mesta pod Urpínom s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa  skladá z takmer 19 000 stavieb  a významným spôsobom pomôže pri  práci odborných útvarov mesta. Tie budú môcť všetky väčšie investičné akcie vkladať do vybraného územia, čím získajú reálny pohľad na […]

MHD od pondelka, 18. mája premáva v prázdninovom režime

15. mája 2020

S uvoľňovaním vládnych opatrení začína byť čoraz viac vyťažená aj mestská hromadná doprava. Z tohto dôvodu začnú  trolejbusy a autobusy od pondelka, 18. mája opäť premávať v prázdninovom režime, čím sa zvýši počet vozidiel na jednotlivých linkách. Zároveň prešiel celý vozidlový park Dopravného podniku mesta a SAD Zvolen dôkladnou dezinfekciou.   Od začiatku mimoriadneho obdobia zabezpečujú dopravcovia pravidelne a vo zvýšenej […]

Detské ihriská začíname otvárať postupne

12. mája 2020

S uvoľňovaním opatrení zo strany vlády dochádza aj k postupnému sprístupňovaniu detských ihrísk v Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby vykonávajú v týchto dňoch nevyhnutnú dezinfekciu herných prvkov, premývanie a dopĺňanie piesku. V meste sa nachádza 79 detských ihrísk, ktoré budú uvedené do prevádzky postupne. Aj naďalej je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia Úradu verejného […]

V pondelok, 11. mája začne fungovať pokladňa a podateľňa klientskeho centra

7. mája 2020

Z dôvodu uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, pristupuje mesto Banská Bystrica k postupnému otváraniu mestského úradu pre verejnosť. Za dodržania všetkých hygienických opatrení, dôjde od pondelka, 11. mája k otvoreniu pokladne a podateľne Klientskeho centra Mestského úradu na ulici Československej armády 26. Fungovať bude v obmedzenom režime od pondelka do štvrtka, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.  Vstup […]

Odpovedáme obyvateľom na otázky súvisiace s projektom Multifunkčnej športovej haly

4. mája 2020

Plánovaná verejná prezentácia štúdie Multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská, musela byť začiatkom marca z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 zrušená. V záujme samosprávy je poskytnúť obyvateľom všetky dôležité informácie aj o tomto projekte,  preto  sprístupnila komplexnú štúdiu aj so zapracovanými pripomienkami odborných útvarov mesta a poslancov MsZ ešte 10. marca. Banskobystričania  mohli mestu adresovať svoje […]

Rezervujte si termín na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu online

4. mája 2020

Z dôvodu mimoriadneho obdobia súvisiaceho so šírením  koronavírusu COVID-19, pristúpilo mesto Banská Bystrica k zatvoreniu mestského úradu pre verejnosť ešte 16. marca 2020. Cieľom takéhoto opatrenia bolo zamedziť najmä zhromažďovaniu sa veľkému počtu ľudí v priestoroch úradu. Obyvatelia môžu od tohto času potrebné záležitosti vybaviť  telefonicky ( 048/4330720 a 048/4330726 ) alebo e-mailom, prípadne osobným […]

Zápisy detí do materských škôl aj elektronicky

30. apríla 2020

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnia od 18. mája do 28. mája 2020 v čase od 9:00 hod.  do 15:00 hod. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť: vyplnením elektronického formulára online Žiadosť o prijatie dieťaťa na […]

Viac ako 60-ročná Materská škola na Jilemnického ulici na Fončorde má novú kanalizáciu

30. apríla 2020

Skvalitňovanie podmienok pre deti a žiakov v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je prioritou samosprávy dlhodobo. Okrem eurofondových projektov zameraných na rozširovanie kapacít a rekonštrukcie škôlok, sú financie z mestského rozpočtu pravidelne investované aj do ďalších nevyhnutných opráv. V týchto dňoch sú v plnom prúde stavebné práce komplexnej obnovy vonkajšej kanalizácie a hydroizolácie obvodových stien […]

Mesto zriadilo záchytné centrum pre ľudí bez domova

29. apríla 2020

Banská Bystrica reaguje na vládne nariadenie, podľa ktorého majú mestá nad 20 tisíc obyvateľov povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením či pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Napriek nulovej finančnej pomoci od štátu, vybudovala samospráva počas uplynulého víkendu záchytné centrum pre bezdomovcov mimo obytných zón. Nachádza sa v Laskomerskej doline pri chate, ktorá je […]

Banská Bystrica je najmenej zadlžené krajské mesto

29. apríla 2020

Po nástupe  Jána Noska do funkcie primátora v roku 2014 bol dlh mesta Banská Bystrica vo výške takmer 14 500 000 eur, čo predstavovalo v prepočte na jedného obyvateľa 187 eur. Dnes je Banská Bystrica s výškou dlhu 6 100 000 eur (80 eur na obyvateľa) najmenej zadlženým krajským mestom na Slovensku. Vďaka efektívnemu hospodáreniu v dobrých ekonomických […]

Všetci zamestnanci zariadení sociálnych služieb testovaní na COVID-19 sú negatívni

25. apríla 2020

Vo štvrtok, 23. apríla bolo otestovaných 239 zamestnancov zariadení (avizovali sme 241, avšak dvaja sú dlhodobo PN – nesúvisí to s ochorením COVID-19), ktoré spadajú pod Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici. Ide o zamestnancov Zariadenia pre seniorov Jeseň a KOMUCE, Strediska sociálnych služieb […]

Banskobystričania, vydržme a neporušujme zákazy!

23. apríla 2020

DETSKÉ IHRISKÁ A TERASY OSTÁVAJÚ ZATVORENÉ Aj keď v týchto dňoch dochádza k uvoľňovaniu niektorých opatrení, detské ihriská ostávajú naďalej zatvorené. Prosíme preto všetkých obyvateľov, najmä rodičov, aby toto nariadenie rešpektovali a nestrhávali pásky, ktoré ihrisko zabezpečujú pred vstupom. V prípade, že Vláda Slovenskej republiky vydá povolenie na otvoenie detských ihrísk, pásky budú odstránené. Stále […]

Druhá etapa obnovy Vojnového cintorína v Majeri bola ukončená

22. apríla 2020

Návštevy archívu, sondážne práce, geodetické zamerania, vypracovanie štúdie, vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže, vyhotovenie projektovej dokumentácie, získanie stavebného povolenia či samotná realizácia. To je len niekoľko krokov mesta smerujúcich k obnove už takmer zaniknutého pietneho miesta. Banská Bystrica sa dnes môže pochváliť tým, že za štyri roky dokázala zrealizovať jedinečný projekt, ktorý vrátil Vojnovému cintorínu v Majeri […]

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú testovaní na COVID-19

22. apríla 2020

Vo štvrtok, 23. apríla 2020 sa od 10:00 hod. začne s testovaním všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane terénnych pracovníkov a opatrovateliek. Dohodol sa na tom primátor Ján Nosko so spoločnosťou MEDIREX, ktorá zabezpečí testovanie na koronavírus COVID-19 bezplatne prostredníctvom mobilných odberových zariadení na troch miestach.  „Nečakáme, prichádzame s vlastnou […]