Všetky aktuality

Namiesto Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky máme pre vás súťaž

22. decembra 2020

Obdobie medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom v Banskej Bystrici už tradične patrí Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke. Mesto Banská Bystrica, organizátor  už 24. ročníka obľúbeného podujatia,  pozorne sleduje vývoj pandemickej situácie. Súčasná zhoršujúca sa krivka  prekazila všetky plány a  prvýkrát v histórii sa priaznivci plaveckého maratónu  na Krytej plavárni na Štiavničkách nestretnú.  Ako malú náhradu  sme […]

Vďaka rozšíreniu riadiaceho strediska MsP pribudli aj nové pracovné miesta

22. decembra 2020

Mestský kamerový systém začal pracovať v novom režime. So zavedením a skvalitnením ovládacích prvkov pribudli na pracovisku banskobystrickej mestskej polície ďalšie štyri monitory. Spolu s rozšírením riadiaceho strediska kamerového systému mesta boli zároveň vytvorené aj nové pracovné miesta. Hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách v Banskej Bystrici. Samotné riadiace stredisko kamerového systému mesta  je chráneným pracoviskom, […]

Na Dračom dychu si pochutnajú ľudia bez domova aj tento rok

21. decembra 2020

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým Slovenským Červeným krížom pripraví pre ľudí bez domova na Štedrý deň tradičnú vianočnú kapustnicu Dračí dych. Pred tým, než si klienti nocľahárne Večierka doprajú toto vianočné jedlo, budú pretestovaní na prítomnosť ochorenia COVID-19.   Podľa vedúceho Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici, Karola Langsteina, má podávanie tradičnej kapustnice […]

MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu

18. decembra 2020

Dnes došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.  Keďže prvotné ponuky oboch […]

Navrhnite najlepšieho športovca mesta za rok 2020

18. decembra 2020

Rok 2020 je z dôvodu pandémie koronavírusu vo viacerých oblastiach nášho života špecifický. Jedným z najviac postihnutých odvetví je šport. Mnoho vrcholných športových podujatí, akými sú Olympijské hry v Tokiu, Majstrovstvá sveta v hokeji či futbalové EURO 2020, sa zrušilo alebo preložilo na iný termín. Predčasne boli ukončené dlhodobé ligové súťaže bez vyhlásenia víťaza,  mnoho zápasov sa muselo uskutočniť […]

Pred Vianocami spúšťame Krízové call centrum Osamelý senior

17. decembra 2020

Mesto Banská Bystrica chce aj pred Vianocami a počas sviatkov pomôcť osamelým seniorom nad 65 rokov, ľuďom v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť či osobám so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších rodinných príslušníkov. Reaguje tak na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením pandémie koronavírusu.  Zamestnanci banskobystrického mestského úradu v spolupráci s dobrovoľníkmi takýmto osobám podľa záujmu […]

Od 15. júla sa nám podarilo zo sídlisk odstrániť 170 dlhodobo stojacich vozidiel

17. decembra 2020

V polovici júla začalo platiť aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva začala riešiť aj problém s dlhodobo stojacimi vozidlami (DSV). Mesto tým chcelo docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné automobily z jednotlivých mestských častí odstránili, nepoškodzovali verejnú zeleň a nezaberali parkovacie miesta aktívnym motoristom. Dobrá správa je, že za štyri mesiace sa banskobystrickej mestskej […]

Stavebné práce zvýšia bezpečnosť peších v Rudlovej

16. decembra 2020

Na podnet Rudlovčanov mesto zrealizovalo stavebné práce zamerané na úpravu križovatky na Rudlovskej ceste s ulicou Kapitána Jaroša. Vybudovanie deliaceho ostrovčeka, chodníka a priechodov pre chodcov by malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zamedzeniu dopravných kolízií. Na realizáciu dopravných opatrení v Rudlovej vyčlenila samospráva približne 30 000 eur. V prvej fáze boli na jeseň v mestskej časti Rudlová osadené nové spomaľovacie […]

Organizačný tím EYOF 2022: Sme pripravení zorganizovať najväčšie multišportové podujatie v histórii Slovenska

15. decembra 2020

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 môže naplno pokračovať v prípravách. Po niekoľkomesačných rokovaniach vedenia mesta s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva SR, Útvarom hodnoty za peniaze či po poslaneckom prieskume, Vláda SR definitívne potvrdila vyčlenenie dotácie vo výške 12 mil. eur na organizáciu EYOF a ďalšie financie do dobudovania športovej infraštruktúry. Potvrdila […]

Počet pozitívne testovaných na COVID-19 v okrese Banská Bystrica stále stúpa, rušia sa podujatia aj Primátorský punč

14. decembra 2020

Podľa štatistík banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo počas celého obdobia pandémie koronavírusu v Banskobystrickom samosprávnom kraji k 10. decembru evidovaných 13 106 prípadov, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (529 prípadov), nasleduje Zvolen (311), Žiar nad Hronom (246) a Brezno (245). V okrese Banská Bystrica stúpla chorobnosť v  týždni od 7. […]

Primátori Združenia K8 počas online rokovanie otvorili viaceré témy

11. decembra 2020

Včera, 10. decembra 2020, sa uskutočnilo rokovanie Združenia K8, ktorému v súčasnosti predsedá primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Z dôvodu aktuálnej situácie a šírenia koronavírusu diskutovali primátori krajských miest online. K hlavným témam patrilo financovanie územnej samosprávy, čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov v novom programovacom období i aktuálna legislatíva týkajúca sa napr. pripravovaného stavebného zákona. Primátorov K8 v súčasnosti […]

Projekt Pracuj, zmeň svoj život pomôže nezamestnaným získať prácu v oblasti sociálnych služieb

10. decembra 2020

Banská Bystrica podpísala dohodu s banskobystrickým Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku vo výške 191 000 eur s päťpercentnou spoluúčasťou mesta na realizáciu projektu Pracuj, zmeň svoj život. Vďaka tejto aktivite vytvorí samospráva 20 nových pracovných miest na obdobie deväť mesiacov pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu v oblasti sociálnych služieb.  Na zverejnené pracovné ponuky sa mohli […]

Banská Bystrica vyhlásila výberové konanie na hlavného architekta mesta

9. decembra 2020

Územné plánovanie, urbanizmus, architektúra a manažérske schopnosti. To sú hlavné atribúty, ktoré by mal mať vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta. Banská Bystrica v týchto dňoch vyhlásila výberové konanie na odborníka, ktorý bude okrem iných činností riadiť a kontrolovať územný rozvoj mesta. Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, […]

Zber kuchynského odpadu z domácností začne platiť od 1. januára 2021

9. decembra 2020

Z dôvodu zmeny legislatívy zavádza Banská Bystrica od 1. 1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Na zabezpečenie tejto povinnosti mesto využije už fungujúcu infraštruktúru zberu biologicky rozložiteľného odpadu na svojom území.  Zákon o odpadoch, ktorý stanovil povinnosť mestám a obciam triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zvýši samosprávam najmä náklady na jeho zhodnotenie […]

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2021

8. decembra 2020

Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet na budúci rok vo výške cca 90 mil. eur. Okrem zabezpečenia vitálnych funkcií mesta, počíta vďaka dobrému hospodáreniu samosprávy v uplynulom období aj s čerpaním úveru vo výške 13 mil. eur za výhodných podmienok. V Banskej Bystrici tak v budúcom roku dôjde k rekonštrukcii […]

Druhý stupeň základných škôl pokračuje v dištančnej výučbe

7. decembra 2020

Riaditelia 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa na dnešnej porade dohodli, že základné školy zostanú pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka. Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť  vyučovací proces prezenčnou formou pre piatakov až deviatakov […]

Hlasujte za najlepší projekt v participatívnom rozpočte

4. decembra 2020

Posledný novembrový deň sa z dôvodu koronavírusového obdobia uskutočnila prvá online prezentácia projektových návrhov participatívneho rozpočtu, ktoré tento rok zaslali do obyvatelia Banskej Bystrice do stanoveného termínu. Mesto prijalo spolu 15 projektových návrhov.  Z toho 13 z nich sa už v týchto dňoch uchádza o podporu hlasujúcich.  Svoj hlas môžete odovzdať počas pracovných dní v Klientskom […]

Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna

3. decembra 2020

Dnešný podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o. je začiatkom historicky najväčšej rekonštrukcie oboch hál banskobystrického zimného štadióna v očakávanom konečnom objeme 5,5 mil. eur. Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 […]