Všetky aktuality

Mesto zriadilo špeciálny účet, rodinní príslušníci môžu svojim blízkym zabezpečiť nákup potravín či liekov

6. apríla 2020

  Mesto Banská Bystrica vytvorilo kontakty na pomoc osamelým seniorom (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) ešte 15. marca. Odvtedy pomohli zamestnanci mestského úradu a dobrovoľníci zabezpečiť približne 40 nákupov potravín a takmer 30 donášok liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Keďže osamelí seniori, imobilní obyvatelia s problémovou mobilitou či ľudia v karanténe nemajú veľakrát pri sebe hotovosť, mesto reaguje na požiadavky […]

Chceme byť bližšie k obyvateľom – spúšťame živé koronavysielanie

2. apríla 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s celosvetovou pandémiou chce samospráva zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov, a preto spúšťa živé vysielanie prostredníctvom svojho facebookového konta Mesto Banská Bystrica. Z priestorov Robotníckeho domu, ktoré sú v súčasnosti nevyužité, budeme vysielať každý pondelok, stredu a  piatok o 18:00 hod. Do mimoriadneho vysielania #BystricaToZvladne budeme pozývať zaujímavých hostí, ktorí touto formou Banskobystričanom sprostredkujú rôzne informácie […]

Odber vzoriek na COVID-19

2. apríla 2020

Vzhľadom na požiadavku zo zasadania Bezpečnostnej rady kraja začal Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica s realizáciou odberov vzoriek na COVID-19.  Zriadená bola mobilná jednotka na odber vzoriek, ktorá umožní vyšetriť určené osoby na základe Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom […]

Mesto má nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov

2. apríla 2020

Mesto Banská Bystrica má od 1. apríla nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov. Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť BEGBIE, s. r. o., tak po tridsiatich rokoch strieda firmu GANZ. Znamená to, že v dôsledku „chodníkovej novely“ preberá zodpovednosť na dobu osem rokov za čistotu a schodnosť všetkých chodníkov v našom meste, čo […]

Mestská polícia rozširuje svoje rady

1. apríla 2020

Nevyhnutnosť a potrebu mestskej polície pociťujú v týchto dňoch všetci. Príslušníci sú popri svojich bežných povinnostiach nápomocní pri roznášaní rúšok, nákupov či liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň kontrolujú dodržiavanie všetkých doposiaľ prijatých nariadení. Dobrá správa je, že práve v období mimoriadnej situácie, obohatí rady Mestskej polície v Banskej Bystrici šesť nových kolegov. Pre mesto budú prínosom. Náčelník […]

Rodičia školské poplatky platiť až do odvolania nemusia, termíny zápisov sa zmenili

31. marca 2020

Poplatky za škôlku či družinu sú pozastavené až do odvolania Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania aj v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, poplatky za základnú umeleckú školu, centrum voľného času […]

Opätovne vyzývame ľudí k disciplíne, začali sme s čistením mesta

30. marca 2020

Mestská polícia kontroluje verejné priestranstvá Za uplynulé dni nám Banskobystričania adresovali podnety, že na niektorých miestach dochádza vo večerných hodinách k zhromažďovaniu ľudí bez ochranných rúšok. V prípade, že obyvatelia zaznamenajú porušovanie platných nariadení, žiadame ich, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159.  Pripomíname, že od 25. marca až do odvolania sa zakazuje vychádzať a […]

Bystrickým žiakom škola chýba, škôlkarov čakajú vynovené priestory

27. marca 2020

Vyučovací proces v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v týchto dňoch presunul do online priestoru. Učitelia komunikujú so svojimi žiakmi prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, telesná výchova sa zmenila na hodiny jogy, pilatesu či výučbu tanca. V Banskej Bystrici sa aj napriek mimoriadnej situácii nezastavil ani čulý stavebný ruch. Tento čas využíva mesto na to, aby […]

Mesto má dostatok zásob rúšok, rozširuje pomoc pre všetkých seniorov

27. marca 2020

Do dnešného dňa prišlo na zriadené kontakty pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých v Banskej Bystrici (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) približne 2000 požiadaviek na dovoz rúšok, potravín či liekov. Zamestnanci mestského úradu, mestská polícia, dobrovoľníci Červeného kríža, Centrum dobrovoľníctva, skauti i Saleziáni okrem toho rozdali  tým, ktorí potrebujú našu pomoc takmer 6500 ochranných rúšok na tvár […]

Ján Nosko: Banská Bystrica to zvládne

26. marca 2020

Posledné týždne a dni zmenili náš život. Väčšina z nás nezažila nič podobné.  Možno naši starí rodičia, ktorí nám veľakrát rozprávali o časoch, keď prežívali pocity neistoty, paniky, depresie a strachu. Vypočuli sme ich a možno už aj zabudli. Situácia sa nám teraz pripomína v inej podobe. Normálna ľudská chuť pomôcť si navzájom, pomôcť iným a chcenie vrátiť sa  do normálneho života ponúka paralelu. Dnes je to […]

Nakladanie s odpadom v súčasnej situácii. Kam patria použité rúška a rukavice?

25. marca 2020

Počas aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 žiadame Banskobystričanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom. Je potrebné dodržiavať  pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zbernej spoločnosti. Niekoľko dôležitých odporúčaní Neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom. Minimalizujte […]

Osamelým seniorom pomáha aj mestská polícia

24. marca 2020

Mesto Banská Bystrica zriadilo ešte 15. marca e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené  pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých.  K dnešnému dňu (24. marec) evidujeme približne 1500 žiadostí, pričom najviac požiadaviek prichádza na dodanie rúšok. V teréne okrem zamestnancov […]

Slovenská pošta – výzva na neporušovanie karantény

23. marca 2020

Vážení obyvatelia, ak ste v karanténe, rešpektujte podmienky karantény. Dvere domu si označte nápisom Karanténa. V žiadnom prípade nevychádzajte z domu a nechoďte na pobočku pošty. Za poručenie karantény hrozí pokuta vo výške 1 659 €. Slovenská pošta nevypláca ľuďom v karanténe sociálne dávky v hotovosti do vlastných rúk. Obyvateľ musí počkať na prebratie sociálnej […]

Klientske centrum mestského úradu sa zmenilo na dočasné Krízové call centrum

20. marca 2020

Krízový štáb zasadá v Banskej Bystrici každý deň. Tvorí ho vedenie mesta, vybraní zamestnanci mestského úradu, mestská polícia a zástupcovia ďalších inštitúcií. Členovia  krízového štábu si  na dennej báze vymieňajú podnety z predchádzajúcich dní, operatívne riešia potrebné požiadavky a diskutujú o ďalších opatreniach. Od pondelka, 16. marca sa Klientske centrum MsÚ zmenilo na dočasné Krízové call centrum. […]

Ján Nosko: Teší ma, že čoraz viac ľudí akceptuje nariadenia, ktorými môžeme situáciu v meste dostať pod kontrolu

17. marca 2020

Krízový štáb mesta zasadá denne, aby monitoroval aktuálnu situáciu v Banskej Bystrici a prijímal ďalšie nevyhnutné opatrenia. Zdravotnícky personál, lekári a sestry Rooseveltovej nemocnice vydávajú zo seba maximum, aby zabezpečili poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aj zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva robia všetko preto, aby dokázali denne otestovať desiatky vzoriek na prítomnosť koronavírusu. Napriek tomu, že si […]

Pomôžme osamelým seniorom v Banskej Bystrici

17. marca 2020

Mesto Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Buď nás kontaktujú sami alebo na výzvu mesta reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Potrebné je zadať všetky  informácie – meno, […]

V Banskej Bystrici testujeme nový elektrobus

13. marca 2020

Banskobystričania mohli v posledných dňoch na cestách spozorovať autobus, ktorý je iný ako ostatné. Je zelený, má 12 metrov a zmestí sa doň takmer sto cestujúcich. Ide o elektrobus, ktorý bude počas štyroch týždňov testovať Dopravný podnik mesta. Dlhodobým cieľom  Banskej Bystrice je verejnú dopravu zatraktívňovať, aby ju využívalo čoraz viac obyvateľov. Aj preto podala samospráva v závere […]

Aktuality ku koronavírusu

12. marca 2020

Text bol aktualizovaný. Všetky potrebné informácie o fungovaní mestského úradu nájdete TU, info k školám a školským zariadeniam TU, fungovanie ZAaRES-u, Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica, opatrenia v doprave.  Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Od piatka, 13. marca 2020 zatvára mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské […]