Všetky aktuality

Dobrá správa pre banskobystrických skejterov a hokejbalistov

3. októbra 2023

Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici dlhé roky volá po výstavbe nových športovísk, na ktorých by mohli rozvíjať svoje aktivity. Plány samosprávy využiť dočasne na tieto účely parkovisko Mičinská na Uhlisku narazili počas prípravy projektu na narastajúce požiadavky, a s tým súvisiace niekoľkonásobné navýšenie predpokladaného rozpočtu. Preto sa mesto rozhodlo nájsť vhodnejšiu lokalitu s […]

Banská Bystrica je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý podporí rozvoj sociálnej inovácie v oblasti otvoreného vládnutia

29. septembra 2023

V júni tohto roka sa mesto stalo partnerom projektu Agenti koexistencie v rámci programu URBACT IV, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Hlavým zámerom je budovanie kapacít zamestnancov mestského úradu, optimalizácia organizačných štruktúr, ako aj interných procesov. Dôraz sa bude pritom klásť na rozvoj participatívnej praxe a kultúru otvoreného spravovania. Zlepšovanie zručností, kompetencií, postojov a […]

Seniori sa dozvedia viac o živote architekta svetového mena

29. septembra 2023

V októbri príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek, jeseň života, ktorá so sebou prináša skúsenosti, dozrievanie múdrosti, a tiež radosť i bolesť. Už viac ako tri desaťročia je október vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Samospráva nezabúda celoročne na skôr narodené Banskobystričanky a Banskobystričanov. Počas desiateho kalendárneho mesiaca pre nich pripravuje pestrú paletu akcií […]

Svetový deň cestovného ruchu s bohatou ponukou podujatí

28. septembra 2023

Posledný septembrový deň bude patriť v Banskej Bystrici oslave Svetového dňa cestovného ruchu. Ten si každoročne od roku 1979 pripomíname na celom svete 27. septembra. Zapojené kultúrne inštitúcie v spolupráci s mestom Banská Bystrica pripravili pre svojich návštevníkov sériu podujatí. Návštevníka motivujú nielen zvýhodneným vstupným ale aj zaujímavým program, ktorým chcú poukázať, aká dôležitá je […]

Informácie k voľbám do NR SR – 30. september 2023

27. septembra 2023

Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu, 30. septembra o 7:00 h K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností. V okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 966 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 h do 22:00 h. Do piatku, 29. septembra je možné požiadať o […]

Banská Bystrica sa pripravuje na chodníkovú novelu týkajúcu sa parkovania na chodníkoch

26. septembra 2023

Od 1. októbra 2023 začne na území celého Slovenska platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá pre všetky samosprávy predstavuje úbytok parkovacích miest. Od tohto dátumu bude pre motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest, ktoré spĺňajú potrebné parametre. V Banskej Bystrici sa to týka piatich lokalít. V nich bude parkovanie […]

Uskutoční sa jesenný zber nebezpečného odpadu

26. septembra 2023

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu aj počas tohtoročnej jesene, na vybraných miestach, odovzdať nebezpečný odpad počas jeho mobilného zberu pracovníkmi spoločnosti DETOX s.r.o. Tí ho následne profesionálne zneškodnia. Zber bude realizovaný počas dvoch sobôt, a to 7. a 14. októbra 2023. Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžu obyvatelia bezplatne odovzdať, patria najmä autobatérie a batérie, farby […]

Pripravujeme stretnutie pracovných skupín k návrhu Akčného plánu na budúci rok

25. septembra 2023

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 sa v rámci plánovania venuje prioritne oblasti poskytovania plnohodnotných sociálnych služieb. Súčasne sú zohľadňované aj ďalšie oblasti systému sociálnej starostlivosti pre obyvateľov, s prihliadnutím na miestne špecifiká a potreby. Strategický dokument vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Za týmto účelom organizuje samospráva […]

Európsky týždeň športu bude v Banskej Bystrici bohatý na podujatia

21. septembra 2023

Deviaty ročník Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutoční od 23. do 30. septembra 2023, opäť spojí v meste pod Urpínom viaceré inštitúcie a športové kluby. Spoločne podporia európsku kampaň rôznymi aktivitami, do ktorých sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie. Súčasťou Európskeho týždňa športu budú aj tento rok viaceré banskobystrické materské školy. Materská škola Nová, MŠ […]

Banská Bystrica ako prvá samospráva na Slovensku vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie

20. septembra 2023

Banskobystrický Školský úrad prechádza transformáciou. Zamestnanci si uvedomujú, že doba ide dopredu a potreby v školách i škôlkach majú rôzny charakter a menia sa. Usilujú sa o to, aby boli pracovné postupy flexibilné a chcú tiež prinášať nové pohľady na fungovanie.  Aj na základe náročných situácií, ktoré v uplynulom školskom roku vznikli,  vytvorila Banská Bystrica […]

Slávnostná vojenská prísaha v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici

19. septembra 2023

Takmer 400 nových vojakov zloží verejne slávnostnú vojenskú prísahu v piatok, 22. septembra 2023 o 9.00 h. v Parku pod Pamätníkom SNP za účasti náčelníka Generálneho štábu OSSR generála Daniela Zmeka, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Majera a ďalších predstaviteľov rezortu obrany. Po absolvovaní náročného, sedem týždňového, základného vojenského výcviku zložia čakatelia štátnej služby […]

Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom mesto pokračuje v realizácii viacerých projektov

19. septembra 2023

Po rozpútaní vojenského konfliktu vo februári minulého roka našli stovky odídencov z Ukrajiny nový domov aj v Banskej Bystrici. Samospráva sa spolu s Banskobystričanmi zmobilizovala a poskytla postihnutým pomoc v podobe šatstva, stravy, ubytovania, až po zabezpečenie vzdelávacieho procesu v mestských školských zariadeniach či služieb tlmočenia a jazykových kurzov pre dospelých. V tejto súvislosti sa mesto zapojilo do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja […]

Letné obdobie sme využili na skvalitnenie priestorov základných škôl

18. septembra 2023

Viaceré banskobystrické základné školy sú po letných prázdninách opäť o čosi kvalitnejšie a krajšie. Voľné dni využili riaditelia na rekonštrukcie zastaraných kuchýň, jedální, tried, telocviční, ale aj na nevyhnutné opravy kanalizácie a rozvodov vody v havarijnom stave. Zatiaľ čo na niektorých školách práce ešte stále trvajú, v iných sa už žiaci a učitelia tešia z […]

Blíži sa Európsky týždeň mobility, staňte sa jeho súčasťou

14. septembra 2023

Aj tento rok sa Banská Bystrica zapája do kampane Európskej komisie, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite, a zároveň podporiť zmenu správania sa obyvateľov v prospech verejnej dopravy a iných inteligentných dopravných riešení. Európsky týždeň mobility sa v meste pod Urpínom uskutoční v termíne od 16. do 22. septembra 2023. Počas siedmich dní sa môžu Banskobystričania zapojiť do […]

KOMUCE pripravuje deň otvorených dverí

14. septembra 2023

Pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom je na Robotníckej ulici 12 zriadené Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE). Poskytuje sociálne služby i viacúčelový priestor, ktorý môžu Banskobystričanky a Banskobystričania využiť na rôzne aktivity. V bezbariérovom objekte, v centre mesta so záhradou, je zriadené i kaderníctvo. Vzniklo ako chránené pracovisko. Aj takýmto spôsobom je možné  vytvárať podmienky pre pracovné […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.9.2023

12. septembra 2023

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 12. 9. 2023   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 19. september 2023 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská […]

V mestských lesoch pribudla kaplnka sv. Huberta

12. septembra 2023

Banská Bystrica patrí k mestám, ktoré majú jedinečnú polohu, nakoľko je obklopená bohatou prírodou a zelenými lesmi. Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Pre náročnejšieho turistu upravuje 100-percentná mestská organizácia Mestské lesy, s. […]

Stanovisko mesta k medveďovi v Sásovej

12. septembra 2023

Včera, 11. septembra 2023, v nočných hodinách bol na číslo mestskej polície nahlásený oznam, že po štvorprúdovej ceste v smere od škvarového ihriska do Sásovej sa pohybuje medveď. Príslušníci MsP okamžite kontaktovali Zásahový tím pre medveďa hnedého Juh, Štátnej ochrany prírody SR, ktorý má riešenie takýchto situácií v kompetencii. Naposledy bol medveď videný na Javorníckej […]