Všetky aktuality

Dávajte pozor, čo odhadzujete do nádob na zber odpadu

16. novembra 2021

Zber komunálneho odpadu patrí k náročným službám v meste nielen z hľadiska počtu každodenných úkonov, jeho vývozu v hustej premávke za každého počasia, ale aj z dôvodu potrebného obslužného personálu či techniky. V poslednom období samospráva zaznamenala niekoľko prípadov, keď boli do kontajnerov umiestnené horľaviny alebo stavebný odpad, ktoré spôsobili poškodenie samotnej nádoby, zberového vozidla i ďalších automobilov zaparkovaných […]

O záchranu Domu kultúry sa spoločne pokúsia kraj a mesto

15. novembra 2021

Vrátiť Dom kultúry Banskobystričanom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia i vedy majú záujem Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica. Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy už podpísali memorandum o spoločnom postupe, ich cieľom je získať budovu do vlastníctva, zrekonštruovať ju a dať jej nové využitie. Už je tomu viac ako desať rokov, odkedy sa v Dome kultúry v centre […]

Situácia so šírením koronavírusu sa zhoršuje, mesto a kraj vyzývajú ľudí k očkovaniu

11. novembra 2021

Šírenie koronavírusu sa v banskobystrickom okrese naďalej zhoršuje a v nemocniciach začína byť situácia kritická. Nárast počtu hospitalizovaných covidových pacientov je enormný a špecializované oddelenia Rooseveltovej nemocnice sa rýchlo zapĺňajú. Zároveň rastie aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj i Rooseveltova nemocnica opätovne vyzývajú ľudí, aby sa dali zaočkovať. Spoločne deklarujú, že […]

Situácia na Severnej je stabilizovaná – stanovisko SPP – distribúcia, a. s. k úniku plynu

10. novembra 2021

V stredu, 10. novembra 2021 krátko po 14,00 hod. došlo k úniku zemného plynu na Severnej ulici v Banskej Bystrici. Únik bol dôsledkom poškodenia odvodňovača plynovodu, ktorý poškodila súkromná spoločnosť pri výkopových prácach. Privolaní pracovníci Poruchovej služby – plyn (SPP – distribúcia) kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a zamedzeniu ďalšieho úniku plynu uzatvorili trasové uzávery na plynovode, čím […]

Most pri malej železničnej stanici bude slúžiť už len chodcom a cyklistom

10. novembra 2021

  Mesto Banská Bystrica požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie diagnostiky a statického posúdenia mosta ponad rieku Hron, ktorý sa nachádza pri železničnej stanici „Banská Bystrica – mesto“ na Hronskom predmestí (malá železničná stanica). V zmysle záverov diagnostiky vykonala samospráva počas dnešného dňa také opatrenia, ktoré majú zabrániť prejazdu vozidiel po mostnom objekte, a […]

Počas svojej existencie pomohla KOTVA viac ako 300 deťom, aby mohli vyrastať so svojimi rodinami

10. novembra 2021

Banskobystrická KOTVA, Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi – útulok a Zariadenie dočasného ubytovania pre rodiny s deťmi, je výnimočná z viacerých dôvodov. Patrí k prvým zariadeniam na Slovensku, ktoré začali poskytovať pomoc pre úplné i neúplné rodiny s maloletými deťmi. KOTVA sa zároveň v roku 2008 stala vzorom aj pre iné samosprávy a tento druh sociálnej služby bol vďaka odskúšaniu v praxi zakotvený […]

Deň vojnových veteránov si pripomenieme v Banskej Bystrici na niekoľkých miestach

9. novembra 2021

Aj tento rok si vedenie mesta, príslušníci mestskej polície a pozvaní hostia uctia počas Dňa vojnových veteránov pamiatku padlých vojakov vo vojnových konfliktoch na viacerých pietnych miestach. Vo štvrtok, 11. 11. o 11:11 hod. v rámci spomienkových aktov položia symbolické vence pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa i pri Monumente na […]

Mestskí policajti sú vybavení novými defibrilátormi

9. novembra 2021

Súčasťou dvoch výjazdových jednotiek príslušníkov banskobystrickej mestskej polície budú po novom už aj nové defibrilátory. Pracovníci druhého najväčšieho prevádzkovateľa ambulancií dopravnej zdravotnej služby na Slovensku, spoločnosti Merea, a. s., mestských policajtov vyškolili, aby boli kedykoľvek pripravení zasiahnuť a zachrániť život ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Automatické externé defibrilátory sú inteligentné prístroje, ktoré používajú nielen profesionálni záchranári, […]

Skončilo sa druhé kolo verejných stretnutí k projektu Zelené sídliská (zelené oázy)

4. novembra 2021

Celkovo štrnásť stretnutí v siedmich lokalitách mesta pod Urpínom, viac ako tristo Banskobystričaniek a Banskobystričanov, desiatky inšpiratívnych návrhov na zlepšenie verejných priestranstiev. To je len stručná charakteristika dvoch kôl verejných diskusií k projektom Zelených sídlisk (zelených oáz) zameraných na budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s ohľadom na zmenu klímy a podporu biodiverzity. V ďalšej fáze […]

V meste pod Urpínom pribudnú ďalšie Kamene zmiznutých

4. novembra 2021

Banská Bystrica je jedno z mnohých miest nielen na Slovensku, ale aj po celej Európe, kde boli osadené Stolpersteine, tzv. Kamene zmiznutých. Sú poukladané pred domami ľudí, ktorí prišli o život v období holokaustu a nacistického režimu. Ide o projekt nemeckého umelca Guntera Demniga. Tento unikátny projekt funguje na Slovensku už desať rokov zásluhou banskobystrického […]

Na Uhlisku pribudla prvá meracia stanica kvality ovzdušia

2. novembra 2021

Mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Meracia stanica  je umiestnená na Uhlisku a je schopná kontinuálne merať 13 veličín.  Vyhodnocovanie jednotlivých údajov umožní samospráve v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na […]

Hlasujte za projekt v participatívnom rozpočte, ktorý je vám najbližší

28. októbra 2021

Od dnešného dňa až do 30. novembra 2021 je možné hlasovať v priestoroch Informačného centra v Radnici (Námestie SNP 1) a v Klientskom centre Mestského úradu (Československej armády 26) za projekty v participatívnom rozpočte. Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek 15 rokov, má trvalý či prechodný pobyt v Banskej Bystrici, alebo v meste pod Urpínom […]

Ján Nosko: Nesúhlasíme so zrušením Krajského súdu v Banskej Bystrici

28. októbra 2021

Vedenie mesta Banská Bystrica rovnako ako aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja nesúhlasia s treťou verziou súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Odmietajú zrušenie banskobystrického Krajského súdu a jeho ponechanie ako pracoviska Krajského súdu v Žiline. Spoločne deklarujú, že plánovaným krokom v zmysle reformy súdnictva a prípravou súdnej mapy sa zhorší nielen výkon spravodlivosti, ale aj prístup občanov k súdu, konania […]

Banská Bystrica má nového hlavného architekta, je ním skúsený odborník v oblasti architektúry a urbanizmu

27. októbra 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavného architekta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry bol nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má zásadný dopad na rozvoj a budúcnosť mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície samospráva predĺžila lehotu podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 2.11.2021

26. októbra 2021

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 22. 10. 2021   POZVÁNKA V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici   na 2. november 2021 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej […]

Mesto v spolupráci s BBSK pripravuje výjazdové očkovacie jednotky na Fončordu a do Sásovej už túto sobotu

26. októbra 2021

Epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, a to platí aj pre banskobystrický okres. Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 naďalej rastie, a v rámci covid automatu sme sa dostali do druhého stupňa ohrozenia s prísnejšími opatreniami. Blížiaca sa čierna fáza by znamenala lokálny lockdown, opäť výrazné ekonomické dopady, obmedzenia pre prevádzky či organizátorov podujatí. Preto mesto Banská Bystrica, Banskobystrický […]

Banská Bystrica neuspela na ceste za titulom Mesto kultúry 2022, v nastavenom projekte však bude pokračovať

26. októbra 2021

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia. V prípravnej fáze pracovala vytvorená programová rada na projekte spolu s oddelením kultúry mestského úradu a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce i neziskových organizácií. Poctivá a cieľavedomá […]