Všetky aktuality

Leto v našom meste pre všetkých

13. júla 2021

Letné dni v Banskej Bystrici sú každý rok plné smiechu a sprevádza ich dobrá nálada. Prispievajú k tomu aj rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie, ktoré si môžu vychutnať obyvatelia i návštevníci. Rozprávkové večery pre deti, tematické koncerty či prezentácia umelcov priamo na námestí. To všetko ponúka aj Banskobystrické kultúrne leto 2021. PROMENÁDNY KONCERT A JAM SESSION Obľúbené podujatie, […]

Výskyt komárov v meste monitorujeme

12. júla 2021

Aktuálne ročné obdobie sa spája aj so zvýšeným výskytom hmyzu, medzi ktorý patria aj komáre. Inak to nie je ani v Banskej Bystrici, a preto sa koncom júna na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa aj na základe podnetov od obyvateľov touto problematikou zaoberala. Medzi jej členov patria zamestnanci odborných útvarov mesta, zástupcovia […]

Okružná križovatka pri mestskom parku by mohla byť realitou už budúci rok

8. júla 2021

Dopravná situácia v okolí Mestského parku na Tajovského ulici by sa mohla po rokoch zlepšiť vďaka vybudovaniu mini okružnej križovatky, na ktorú získalo mesto pred pár dňami právoplatné územné rozhodnutie.  Po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, by sa s výstavbou mohlo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. Predpokladané náklady pred verejným obstarávaním boli odhadnuté na 275 000 eur. […]

V Banskej Bystrici sme spustili Banícky orloj

8. júla 2021

Včera vo večerných hodinách sa mestom po prvý raz ozvali zvuky Baníckeho orloja, ktorý pribudol na Barbakáne na Námestí Štefana Moysesa. Symbolizuje baníctvo, ktoré je s naším mestom neodmysliteľne späté, ale aj remeselnú históriu Banskej Bystrice. Slávnostne ho spustil primátor mesta Ján Nosko spolu s Banskobystričanmi a jeho tvorcami – manželmi Matúšom a Magdalénou Annou Jančurovcami. […]

Najúspešnejší žiaci boli ocenení

30. júna 2021

Najúspešnejší žiaci a žiačky banskobystrických základných škôl si v utorok, 29. júna 2021 z rúk primátora Jána Nosko prevzali ocenenia za školský rok 2020/2021. Vďaka svojim vedomostiam víťazili v rôznych domácich, okresných, krajských či celoslovenských  olympiádach a súťažiach. „Mal som tú česť oceniť najlepších žiakov našich základných škôl, ktorí uspeli v uplynulom školskom roku v […]

Dopravná situácia na ceste popri Hrone sa zlepší vďaka modernizácii križovatiek

29. júna 2021

Banská Bystrica uspela v ďalšom projekte a získala eurofondy vo výške 743 000 eur. Vďaka financiám  bude prebudovaných päť svetelných križovatiek na ceste popri Hrone od Štadlerovho nábrežia – Europa Shopping Center až po križovatku Námestie slobody – Cesta k Smrečine podľa najmodernejších kritérií, ktoré, okrem iného, umožnia preferenciu vozidiel MHD. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši nielen bezpečnosť a komfort […]

Za Barbakanom sme odhalili sochu panovníka Bela IV.

25. júna 2021

Dnes popoludní bola v Banskej Bystrici odhalená socha panovníka Bela IV., ktorý v roku 1255 udelil hosťom z osady Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto. Socha kráľa v nadživotnej veľkosti je umiestnená v hradnom areáli za vežou Barbakanu, v lokalite, o ktorej rozhodol banskobystrický Krajský pamiatkový úrad. Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj štátny tajomník Úradu predsedu Vlády Maďarska […]

Mesto chystá najväčšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií za posledných desať rokov

22. júna 2021

Zatiaľ, čo sa v súčasnosti zameriava pozornosť na rekonštrukciu Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice, ktoré sú už v rukách zhotoviteľa, mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vyčlenenie sumy vo výške 5 000 000 eur na ďalšiu rekonštrukciu najvyťaženejších ciest v Banskej Bystrici. Okrem toho sa pripravujú projekty obnovy či vybudovania žiadaných chodníkov vo viacerých lokalitách mesta. „Všetky miestne komunikácie, ktoré […]

Nový most do mestskej časti Iliaš je opäť bližšie k realite

21. júna 2021

Obyvatelia mestskej časti Iliaš sa po rokoch dočkajú nového mosta spĺňajúceho podmienky 21. storočia. Nahradí provizórny most, ktorý dlhodobo spôsoboval komplikácie nielen motoristom, ale aj cyklistom či peším. Dnes sa realizovala prekládka starého, takmer 80-tonového mosta do novej polohy.  Iliašanom poslúži na prejazd až do doby, kým nedôjde k výstavbe a otvoreniu nového oceľového obojsmerného mosta. Výška investície […]

Banská Bystrica pokračuje v aktivitách k získaniu titulu Mesto kultúry 2022

21. júna 2021

Robotnícky dom je v poslednom období miestom stretnutí všetkých záujemcov, ktorí sú zapojení do projektu Metro kultúry v rámci kandidatúry Banskej Bystrice na titul Mesto kultúry 2022. Široká verejnosť bude mať možnosť dozvedieť sa podrobnosti o projekte na verejnej prezentácii, ktorá sa uskutoční v pondelok, 28. júna 2021 o 17:00 hod. v Robotníckom dome. V […]

Vo štvrtok podvečer pribudli do kroniky nášho mesta ďalšie mená významných osobností

18. júna 2021

Štvrtkový podvečer patril po roku v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP odovzdávaniu ocenení Cena mesta, Cena primátora a udeľovaniu Čestného občianstva významným osobnostiam Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžia prejav uznania.  K mozaike výnimočných ľudí a inštitúcií spätých s mestom pod Urpínom pribudlo tento rok aj špeciálne poďakovanie. Patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí v našom meste počas náročného obdobia bojovali […]

Na Dni mesta sa môžete tešiť od 17. do 19. júna

16. júna 2021

Tento rok sa takmer 30 banskobystrickým kultúrnym inštitúciám, občianskym združeniam a jednotlivcom pôsobiacim v našom meste podarilo spojiť sily, a aj napriek epidemiologickým opatreniam pripravili v rámci Dní mesta 2021 takmer 60 podujatí pre všetky vekové kategórie. Čakajú vás tri dni plné spevu, tanca, pozorovania hviezd, výstav, ale aj objavovania a spoznávania Stoličkovej ulice. O príjemnú atmosféru […]

Oznam: Mimoriadna situácia – Králiky

15. júna 2021

Dňa 17. mája 2021 došlo v dôsledku pretrvávajúcich a výdatnych dažďových zrážok k zosuvu pôdy na teleso cesty číslo III/2434 do obce Králiky, čo zapríčinilo odkrytie svahu, ktorý sa pri d’alších zrážkach javí byt’ nestabilný. Viditeľné je aj postupné uvoľňovanie svahu . Na základe príkazu prednostu Okresného úradu Banská Bystrica č. 3/2021 číslo spisu OU-BB-OKRI1-2021/014827 […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.6.2021

15. júna 2021

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 15. 6. 2021   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici   na 22. jún 2021 (utorok) o […]

Začína sa revitalizácia vonkajšieho areálu Krytej plavárne na Štiavničkách

14. júna 2021

Vonkajší areál Krytej plavárne na Štiavničkách prejde v najbližších mesiacoch rozsiahlou revitalizáciou. Realizácia projektu je financovaná vďaka získanej vládnej dotácii v objeme 800 000 eur vyčlenenej na podporu organizačného zabezpečenia najväčšieho multišportového mládežníckeho podujatia EYOF 2022. Výsledkom stavebných prác bude komfortný a kvalitný priestor určený nielen pre  športovcov a športové kluby, ale aj pre všetkých návštevníkov plavárne. V uplynulom […]

Banská Bystrica chce v spolupráci s obyvateľmi vytvoriť ZELENÉ OÁZY

10. júna 2021

Po vzore schválených projektov revitalizácie vnútroblokov v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, plánuje samospráva pokračovať v ďalších. Keďže sa očakáva, že v novom programovom období bude možnosť  čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, mesto sa chce projektovo pripraviť už dnes. Z tohto dôvodu vytypovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta sedem rozsiahlych plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice, ktoré by si […]

Práce na moste v Iliaši pokročili, čoskoro sa začnú dopravné obmedzenia

9. júna 2021

Projekt výstavby nového mosta do mestskej časti Iliaš je v plnom prúde. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na nevyhnutnú preložku prívodu elektrickej energie. Následne sa začne s prekládkou jednosmerného pôvodného mosta do novej polohy, ktorý bude slúžiť na prejazd z Iliaša a späť až do doby, kým sa nevybuduje nový obojsmerný most. Z dôvodu postupu prác na protipovodňových opatreniach mesta […]

V Banskej Bystrici nastúpi do mestských materských škôl od septembra 649 detí

8. júna 2021

Dlhodobým cieľom mesta Banská Bystrica je rozširovanie kapacít vo svojich materských školách. Od roku 2015 sa stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, a najmä získanými eurofondmi podarilo pre malých škôlkarov vytvoriť 286 nových miest. Vďaka tomu mohla samospráva už druhý školský rok po sebe prijať do svojich škôlok všetky deti, ktoré splnili podmienku predškolského veku, […]