Všetky aktuality

Mesto hľadá odborníka v oblasti energetiky

20. júla 2020

Mesto Banská Bystrica hľadá odborníka v oblasti energetiky.  Prostredníctvom neho chce dosiahnuť efektívnejšie využívanie elektrickej, tepelnej či plynovej energie.  Samospráva viackrát uspela v projektoch zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, najmä materských škôl. Vďaka zatepleniu stien, výmene okien, hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy, osadeniu solárnych kolektorov na ohrev teplej vody, radiátorov s termostatickými ventilmi a ďalším opatreniam, môže mesto ušetriť financie. […]

Čaká nás plejáda ďalších zaujímavých akcií a predaj suvenírovej bankovky

17. júla 2020

Letné prázdniny  sa pomaly dostávajú do svojej druhej polovice a Banská Bystrica má za sebou niekoľko úspešných podujatí. S veľkým záujmom verejnosti sa stretli štvrtkové prehliadky historického centra mesta i komentované  prehliadky kostolov, ktoré ostávajú naďalej v ponuke. Najbližšie dni sa môžu všetci vášniví zberatelia tešiť na  predaj suvenírovej bankovky k 525. výročiu založenia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Vedecká hračka zas […]

ZAaRES prijal niekoľko opatrení na zlepšenie situácie s kosením

16. júla 2020

V poslednom období sa na sociálnych sieťach začal zvyšovať počet negatívnych podnetov na prácu Záhradníckych a rekreačných služieb. Diskutujúci komentujú poškodenie stromov spôsobené kosením či samotný štýl a intenzitu kosenia. Napriek tomu, že aj ZAaRES musel pristúpiť k úsporným opatreniam súvisiacim  s koronakrízou,  primátor Ján Nosko rokoval s riaditeľom mestskej organizácia a  požiadal ho o návrh opatrení na zlepšenie situácie a odstránenie […]

Mesto získalo eurofondy na obnovu deviatich frekventovaných autobusových zastávok

15. júla 2020

V závere februára podala samospráva žiadosť o eurofondy v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ a bola úspešná.  Vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 740 000 eur pristúpi mesto v budúcom roku ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii deviatich frekventovaných autobusových zastávok, kde dochádza často k […]

Úplná uzávierka mosta na ulici 9. mája z dôvodu realizácie protipovodňových opatrení

14. júla 2020

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 14.07.2020  v súvislosti s rozhodnutím  mesta Banská Bystrica k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Ul. Hronské predmestie pri objekte č. 12 v celkovej dĺžke 20 metrov  a […]

Majitelia dlhodobo stojacich vozidiel by mali spozornieť

10. júla 2020

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reaguje samospráva na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV). Ide o niekoľko automobilov, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého […]

Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy

7. júla 2020

Dnes bolo zverejnené zelené verejné obstarávanie (zohľadňujúce environmentálne ukazovatele) na dopravcov poskytujúcich autobusovú a trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici. Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Samospráva kladie dôraz […]

Cyklisti a motoristi sú na pešej zóne len hosťami

1. júla 2020

S prichádzajúcimi letnými dňami sa pešia zóna Námestia SNP stáva čoraz vyhľadávanejším priestorom na trávenie voľných chvíľ Banskobystričanov i návštevníkov mesta. Miesto určené predovšetkým na relax, prechádzky a oddych častokrát svojimi aktivitami narúšajú niektorí cyklisti a motoristi, ktorí neprimeraným spôsobom a rýchlou jazdou neberú ohľad na ostatných. Mesto Banská Bystrica a mestská polícia spolu s […]

Začína sa rekonštrukcia futbalového ihriska v Radvani

30. júna 2020

Myšlienka vybudovať Mestský mládežnícky futbalový štadión v Radvani vznikla v roku 2017, keď Banská Bystrica niesla titul Európske mesto športu. Po spracovaní štúdie s vizualizáciou nového futbalového centra, verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie a dlhých procesoch získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, samospráva vysúťažila zhotoviteľa stavby. Dnešný posledný výkop mladých futbalových nádejí na ihrisku medzi ulicami […]

Návštevníci radi vyhľadávajú Banskú Bystricu

26. júna 2020

Zahrať si mestskú hru v centre Banskej Bystrice, absolvovať komentovanú prehliadku kostolov, virtuálnu prehliadku regiónu, vyjsť na Hodinovú vežu či prvé poschodie Barbakanu. To je len malá ponuka toho, na čo sa môžu tešiť domáci a zahraniční návštevníci nášho mesta počas tohto leta. O každoročnej atraktivite ponúkaných aktivít svedčí aj stúpajúci počet turistov, ktorí vyhľadávajú mesto pod Urpínom […]

V meste pribudli ďalšie kontajnery na elektroodpad

26. júna 2020

Červeno-biele kontajnery určené na zber elektroodpadu  už tretí rok využívajú Banskobystričania naplno. Doposiaľ sa v Banskej Bystrici vyzbieralo viac ako 36-tisíc kilogramov elektroodpadu, vďaka čomu sa Banská Bystrica stala lídrom v zbere a recyklácii  takéhoto odpadu. Pribudlo päť nových kontajnerov Počas júna pribudlo päť nových stacionárnych zberných nádob na najfrekventovanejších miestach . Ide o lokalitu […]

Okrem každoročných podujatí obnovujeme aj tradíciu prehliadok historického centra mesta

19. júna 2020

Zatiaľ čo o pár hodín odštartuje banskobystrické Kultúrne leto Dňami mesta,  samospráva nezaháľa a pracuje na príprave ďalších podujatí. Milovníci histórie by si nemali nechať ujsť obnovenie prehliadok centrom Banskej Bystrice a začínajúci umelci projekt Voľné pódium. Bez obľúbených Sídliskových večerníčkov pre najmenších Banskobystričanov, ktoré tento rok oslávia už svoju päťročnicu, si leto snáď už ani nevieme […]

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

18. júna 2020

Od  1. júna do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona 223/2019 Z.z. sčítanie obyvateľov,  domov a bytov.  Toto sčítanie sa robí elektronicky v kombinácii administratívnych údajov a údajov získaných z predošlých sčítaní. Sčítaním domov a bytov sú podľa Zákona č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov poverené obce SR. Napriek daňovej evidencii i evidencii stavebných […]

Dva mosty na Mládežníckej ulici čakajú dopravné obmedzenia

17. júna 2020

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 42 mostov a 16 lávok, ktoré postupne prechádzajú odbornými prehliadkami.  Na základe odporúčaní odborníka pristúpi samospráva v najbližšom období k obmedzeniu dopravy na dvoch starších mostoch na Mládežníckej ulici. Cieľom je odľahčiť ich od náporu automobilov do doby, kým nedôjde k potrebnej rekonštrukcii. Dopravné obmedzenia sa budú týkať mosta na jednej z hlavných tepien […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.6.2020

16. júna 2020

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 15. 6. 2020   P O Z V Á N K A V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na […]

Primátor Ján Nosko rokoval s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom

16. júna 2020

V Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP dnes privítal primátor mesta Banská Bystrica  Ján Nosko delegáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR na čele s ministrom Andrejom Doležalom. Spolu so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) rokovali na témy rozvoja dopravnej infraštruktúry v našom regióne. K vopred stanoveným témam vedenia mesta a odborných útvarov MsÚ sa vyjadrovali […]

Čoskoro odštartujeme Dni mesta

12. júna 2020

Kultúrne leto býva v Banskej Bystrici každoročne vyskladané z bohatej  ponuky atraktívnych podujatí pre všetky vekové kategórie. Aj napriek obmedzeniam, ktoré v súčasnosti platia pri organizovaní hromadných akcií, sa môžu Banskobystričania tešiť na zaujímavý program aj tento rok. Kultúrne leto odštartujú Dni mesta 19. a 20. júna 2020 a budú rozptýlené do viacerých lokalít. Samospráva tak chce zamedziť veľkému zhromažďovaniu […]

Dobrá správa pre plaveckú verejnosť a športové kluby – plaváreň otvárame 15. júna

11. júna 2020

Nakoľko počas „koronavírusového“ obdobia bola prevádzka plavárne na Štiavničkách úplne odstavená, po uvoľnení vládnych opatrení a opätovnej príprave na spustenie prevádzky MBB a. s. oznamuje, že Krytú plaváreň na Štiavničkách pre plaveckú verejnosť a športové kluby definitívne otvorí v pondelok 15. júna. Odporúčaná kapacita pre vstup na plaváreň je dvesto ľudí a odporúčaná kapacita relaxačného […]