Všetky aktuality

Participatívny proces zameraný na čerpanie eurofondov v novom programovom období postúpil do ďalšej fázy

3. októbra 2022

Jedným z rozvojových dokumentov, vďaka ktorému môže mesto čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy na rôzne projekty v prospech obyvateľov, je Integrovaná územná stratégia. Jej tvorbu realizuje samospráva participatívnym spôsobom, a teda zapojením čo najväčšieho počtu aktérov. Od začiatku tohto roka spracovateľský tím intenzívne pracoval na tom, aby sa aj v budúcnosti mohli v Banskej Bystrici a okolitých 18 obciach, ktoré spoločne […]

Kaštieľ Radvanských by mal mať do konca roka kompletne obnovené strechy

29. septembra 2022

Kaštieľ Radvanských je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a klenotom mestskej časti Radvaň. S jeho rekonštrukciou sa začalo v roku 2016 po vzájomnej dohode medzi mestom a Akadémiou umení v Banskej Bystrici, ktorá má budovu aj s priľahlým parkom v dlhodobom nájme. Aktuálne sa stavebné práce súvisiace s obnovou strechy pomaly blížia do finále. V ďalšej fáze by malo dôjsť k oprave vonkajšej fasády a interiérových priestorov. […]

Október v Banskej Bystrici bude po roku opäť patriť seniorom

29. septembra 2022

Akadémia európskeho seniora je v meste pod Urpínom tradičným podujatím, ktoré samospráva pripravuje už 21 rokov pri príležitosti októbra, Mesiaca úcty starším. Zároveň je práve prvý október vyhlásený za Medzinárodný deň starších. Aj tento rok sa môže skôr narodená skupina obyvateľstva tešiť na pestrý kultúrny i športový program. Počas celého mesiaca budú objavovať poklady nášho mesta zábavnou […]

Počas víkendu sa vrátime späť v čase k udalostiam Baníckeho povstania

27. septembra 2022

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý si každoročne pripomíname 27. septembra, pripravilo mesto Banská Bystrica spolu s ďalšími inštitúciami sériu podujatí. Návštevníci budú mať v tento deň 50 percentnú zľavu na vstup do Stredoslovenskej galérie, Stredoslovenského múzea, THURZO-FUGGER zážitkovej expozície či na Hodinovú vežu. Zároveň sa záujemcovia môžu  tešiť na najbližšiu sobotu, 1. októbra […]

Obnovy sa dočkalo aj okolie Krytej plavárne na Štiavničkách

23. septembra 2022

Krytá plaváreň na Štiavničkách patrí k jedným z najstarších na Slovensku. 50-metrový bazén bol zrekonštruovaný v roku 2010. V minulom roku mohla samospráva pristúpiť aj vďaka dotácii predošlej vlády v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže k revitalizácii, rekonštrukcii a dovybaveniu existujúcej športovej infraštruktúry i príslušenstva plavárne. Dnes sú súčasťou vonkajšieho areálu nové parkovacie miesta, verejné osvetlenie, detské ihrisko s hojdačkami či […]

Európsky týždeň športu píše v meste pod Urpínom rok svoj ôsmy ročník

22. septembra 2022

Európsky týždeň športu je každoročne v termíne od 23. do 30. septembra súčasťou programu až v 40 krajinách. Aj Banská Bystrica sa pravidelne zapája do iniciatívy Európskej komisie s cieľom podporiť šport a fyzickú aktivitu obyvateľov. Ani tento rok nebude výnimkou a počas najbližšieho týždňa sa Banskobystričania všetkých vekových kategórií môžu tešiť na pestrú ponuku športových aktivít. Témou tohtoročnej […]

Ján Nosko: EYOF 2022 v Banskej Bystrici zostane navždy zapísaný hlboko v našich spomienkach

21. septembra 2022

Napriek tomu, že od Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 uplynulo už niekoľko týždňov,  organizačnému tímu sú ešte aj dnes adresované pozitívne reakcie a uznania od účastníkov či návštevníkov podujatia. Začiatkom septembra bolo symbolickou bodkou za najväčším multišportovým sviatkom uloženie oficiálneho maskota, banského škriatka Bystríka, a ďalších predmetov súvisiacich s EYOF-om v Slovenskom […]

Banská Bystrica je aj tento rok súčasťou Európskeho týždňa mobility

19. septembra 2022

Cyklobus zadarmo, zážitky na bicykli, prezentácia e-bajkov či najlepšie vyzdobený alebo nakreslený obľúbený ekologický dopravný prostriedok. Aj toto sú aktivity, ktoré si pripravilo mesto pre Banskobystričanov v rámci Európskeho týždňa mobility. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. Súčasťou je aj verejná diskusia k Plánu udržateľnej mobility – strategickému dokumentu pre Banskú Bystricu a […]

Zimný štadión má za sebou najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vo svojej histórii

16. septembra 2022

Keď sa v roku 2017 stala Banská Bystrica Európskym mestom športu, jednou z hlavných priorít samosprávy bolo vytvoriť a skvalitniť podmienky pre mladé talenty, ako aj profesionálnych športovcov. Najväčšie banskobystrické športoviská postupne menili svoju podobu. Chátrajúce ihrisko v Kráľovej či zastaralé okolie Krytej plavárne na Štiavničkách s nedostatkom parkovacích miest sú už minulosťou. Obnovy sa dočkal aj zimný štadión, […]

Futbalové ihrisko v Kráľovej zmenilo svoju podobu, pozývame vás na jeho oficiálne otvorenie

14. septembra 2022

Mestský mládežnícky štadión má už niekoľko mesiacov nový vzhľad, z čoho majú radosť predovšetkým mladé futbalové nádeje. Cieľom samosprávy bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast, zabezpečiť základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky, a v neposlednom rade, organizovať vlastné športové podujatia na lokálnej i národnej úrovni. Už zajtra, 15. septembra 2022 bude areál prvýkrát sprístupnený aj širokej verejnosti. […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20.9.2022

13. septembra 2022

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 13. 9. 2022   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 20. september 2022 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej […]

Kapacity Krytej plavárne na Štiavničkách sú v týchto dňoch obsadené

12. septembra 2022

So začiatkom školského roka sa každoročne zvyšuje záujem plaveckých subjektov pracujúcich s deťmi, ktoré si chcú prenajať plavecké dráhy na banskobystrickej plavárni. Každoročne  sa v meste pod Urpínom spúšťa prevádzka univerzitnej plavárne na Univerzite Mateja Bela, ktorá aspoň čiastočne odľahčuje Krytu plaváreň na Štiavničkách. Jej kapacita v tomto prechodnom období nestíha vykrývať potreby rodičov a […]

Banská Bystrica pokračuje aj naďalej v obnove škôlok a škôl

9. septembra 2022

So začiatkom nového školského roka napredujú stavebné práce na školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jedným z nich je aj MŠ Šalgotarjánska na Fončorde, kde sa v súčasnosti práce na exteriéri blížia do finále. Zhotoviteľ začal súbežne s druhou etapou, ktorej cieľom je zväčšiť a zmodernizovať existujúce priestory. Zároveň sa realizuje rekonštrukcia a modernizácia odborných […]

Radvanský jarmok otvára svoje brány, v Banskej Bystrici privítame takmer 250 remeselníkov

8. septembra 2022

Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku je každoročne trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami. Aj tento rok budú môcť Banskobystričania i návštevníci sledovať prácu a ukážky tradičných povolaní, vyskúšať tvorivé dielne rôzneho zamerania a v neposlednom rade zakúpiť si remeselné výrobky, vyskladané z pestrej ponuky. Dejiskom bude Námestie SNP, Námestie Š. Moysesa, Dolná a tento rok i Lazovná ulica. Na 364. ročníku najväčšej kultúrno-spoločenskej […]

Verejnosť môže pripomienkovať Koncepciu rozvoja kultúry na najbližšie roky

8. septembra 2022

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia, ku ktorým sa Banská Bystrica hlási. Zapojenie verejnosti do procesu tvorby strategického dokumentu je mimoriadne dôležité. Samospráva preto predkladá prvé dve časti Koncepcie rozvoja kultúry na verejné pripomienkovanie. Jednotlivé pripomienky môžu obyvatelia zasielať prostredníctvom online formulára do 30. septembra 2022. Kvalitná a moderná Koncepcia rozvoja kultúry na lokálnej úrovni je nevyhnutná […]

364. Radvanský jarmok prinesie aj dopravné obmedzenia

31. augusta 2022

Mesto pod Urpínom ožije najväčším kultúrno-spoločenským podujatím už tradične, druhý septembrový víkend. V termíne od 8. do 11. septembra 2022 je pre Banskobystričanov i návštevníkov pripravený pestrý program plný remesiel, tvorivých dielní, divadla, folklóru, ale aj kolotočov či tradičných jarmočných špecialít. Nevyhnutnou súčasťou bohatého víkendu budú aj dopravné obmedzenia, ako úplne uzávery ciest, zobojsmernenie niektorých ulíc či […]

Od štvrtka, 1. septembra sa začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi na podporu biodiverzity vo vnútroblokoch

29. augusta 2022

Vytvorenie vhodnej búdky pre vtáky, veveričky či ježkov, stavanie kŕmidiel a hmyzích domčekov, vybudovanie vlastnej jedlej predzáhradky, ale aj správne komu­nitné kosenie a kompostovanie. Toto sú príklady jednoduchých opatrení podporujúcich rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ku ktorým možno pristúpiť ešte skôr, ako mesto začne s komplexnou revitalizáciou okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Ekocentrum Malá Líška […]