Všetky aktuality

Informácie o fungovaní inštitúcií v čase koronakrízy nájdu ľudia na prehľadných mapách

21. apríla 2020

Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj spúšťajú novú informačnú platformu pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom a celého  stredoslovenského regiónu. Záujemcovia nájdu vďaka dvom novým webovým portálom informácie o dostupnosti lekární, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, škôl, internátov či školských zariadení prehľadne na jednom mieste. Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Banská Bystrica reagujú na situáciu so šírením […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.4.2020

21. apríla 2020

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 21. 4. 2020   P O Z V Á N K A   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici […]

V mestských lesoch pribudne 20 000 stromčekov

17. apríla 2020

Koronavírusové obdobie sa odzrkadľuje vo všetkých oblastiach života v meste.  Z dôvodu ekonomických dopadov museli prispôsobiť celé hospodárenie aj Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. Dobrá správa však je, že napriek potrebným úsporným opatreniam, ukončujú v týchto dňoch jarnú výsadbu lesných pozemkov. V banskobystrických mestských lesoch tak pribudne približne 20 000 kusov nových stromčekov. Pracovníci mestských lesov vysádzajú stromy […]

Autobusy a trolejbusy budú od pondelka, 20. apríla jazdiť v mimoriadnom režime

17. apríla 2020

Od pondelka, 20. apríla budú autobusy a trolejbusy v Banskej Bystrici jazdiť až do odvolania v mimoriadnom režime. Mesto tak reaguje na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu a výrazný pokles počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vzhľadom na vysoké výpadky tržieb v MHD by sa pri zachovaní súčasného stavu zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na […]

V Banskej Bystrici zasadala Únia miest Slovenska

15. apríla 2020

Vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici dnes, 15. apríla 2020 zasadali členovia prezídia Únie miest Slovenska. Dvadsaťdva primátorov a primátoriek najväčších miest Slovenska sa zhodlo, že komunikácia štátu smerom k samosprávam je v čase koronakrízy roztrieštená a nefunkčná. Uznesením, ktoré prijali, žiadajú predstaviteľov vlády o splnenie niekoľkých požiadaviek. Všetci prítomní sa zhodli, že občania Slovenskej republiky vďaka zodpovednému správaniu […]

Aktuálny stav výstavby protipovodňovej ochrany mesta

14. apríla 2020

Napriek tomu, že mesto Banská Bystrica nie je investorom výstavby protipovodňových opatrení, intenzívne sa zaujímame ako stavebné práce napredujú, a čo sa na jednotlivých úsekoch deje. Počas veľkonočných sviatkov sa na sociálnych sieťach objavili fotografie a diskusia k rozliatej zmesi v lokalite pri zimnom štadióne, ktorá súvisí práve s výstavbou protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice. Vedenie mesta zareagovalo okamžite a kontaktovalo […]

Mesto obstaráva zhotoviteľa na výstavbu Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani

9. apríla 2020

Zámer realizovať Mestský mládežnícky štadión v Radvani oznámilo mesto Banská Bystrica ešte v januári 2018. O tom, že cesta od myšlienky k realizácii projektov môže byť časovo náročná, sa samospráva presvedčila aj v tomto prípade. Po zverejnení štúdie s vizualizáciou nového futbalového centra pre mládež bola obstaraná projektová dokumentácia. Samotnú prestavbu športoviska určeného na výchovu mladých futbalových nádejí zabrzdili procesy  získania územného […]

Mestská polícia vyzýva k zodpovednosti – chráňme seba a svoje okolie

9. apríla 2020

Mestská polícia v Banskej Bystrici v poslednom období na základe vlastných zistení, ale aj prostredníctvom oznámení na  linku 159, zaznamenala viacero porušení mimoriadnych opatrení v čase koronavírusu. Najviac podnetov súvisí s nenosením rúšok na verejnosti a so zhromažďovaním sa väčšieho počtu obyvateľov na verejných priestranstvách. Preto vyzýva všetkých Banskobystričanov k zodpovednému prístupu voči sebe, ale […]

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

7. apríla 2020

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne […]

Mesto zriadilo špeciálny účet, rodinní príslušníci môžu svojim blízkym zabezpečiť nákup potravín či liekov

6. apríla 2020

  Mesto Banská Bystrica vytvorilo kontakty na pomoc osamelým seniorom (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) ešte 15. marca. Odvtedy pomohli zamestnanci mestského úradu a dobrovoľníci zabezpečiť približne 40 nákupov potravín a takmer 30 donášok liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Keďže osamelí seniori, imobilní obyvatelia s problémovou mobilitou či ľudia v karanténe nemajú veľakrát pri sebe hotovosť, mesto reaguje na požiadavky […]

Chceme byť bližšie k obyvateľom – spúšťame živé koronavysielanie

2. apríla 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s celosvetovou pandémiou chce samospráva zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov, a preto spúšťa živé vysielanie prostredníctvom svojho facebookového konta Mesto Banská Bystrica. Z priestorov Robotníckeho domu, ktoré sú v súčasnosti nevyužité, budeme vysielať každý pondelok, stredu a  piatok o 18:00 hod. Do mimoriadneho vysielania #BystricaToZvladne budeme pozývať zaujímavých hostí, ktorí touto formou Banskobystričanom sprostredkujú rôzne informácie […]

Odber vzoriek na COVID-19

2. apríla 2020

Vzhľadom na požiadavku zo zasadania Bezpečnostnej rady kraja začal Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica s realizáciou odberov vzoriek na COVID-19.  Zriadená bola mobilná jednotka na odber vzoriek, ktorá umožní vyšetriť určené osoby na základe Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom […]

Mesto má nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov

2. apríla 2020

Mesto Banská Bystrica má od 1. apríla nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov. Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť BEGBIE, s. r. o., tak po tridsiatich rokoch strieda firmu GANZ. Znamená to, že v dôsledku „chodníkovej novely“ preberá zodpovednosť na dobu osem rokov za čistotu a schodnosť všetkých chodníkov v našom meste, čo […]

Mestská polícia rozširuje svoje rady

1. apríla 2020

Nevyhnutnosť a potrebu mestskej polície pociťujú v týchto dňoch všetci. Príslušníci sú popri svojich bežných povinnostiach nápomocní pri roznášaní rúšok, nákupov či liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň kontrolujú dodržiavanie všetkých doposiaľ prijatých nariadení. Dobrá správa je, že práve v období mimoriadnej situácie, obohatí rady Mestskej polície v Banskej Bystrici šesť nových kolegov. Pre mesto budú prínosom. Náčelník […]

Rodičia školské poplatky platiť až do odvolania nemusia, termíny zápisov sa zmenili

31. marca 2020

Poplatky za škôlku či družinu sú pozastavené až do odvolania Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania aj v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, poplatky za základnú umeleckú školu, centrum voľného času […]

Opätovne vyzývame ľudí k disciplíne, začali sme s čistením mesta

30. marca 2020

Mestská polícia kontroluje verejné priestranstvá Za uplynulé dni nám Banskobystričania adresovali podnety, že na niektorých miestach dochádza vo večerných hodinách k zhromažďovaniu ľudí bez ochranných rúšok. V prípade, že obyvatelia zaznamenajú porušovanie platných nariadení, žiadame ich, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159.  Pripomíname, že od 25. marca až do odvolania sa zakazuje vychádzať a […]

Bystrickým žiakom škola chýba, škôlkarov čakajú vynovené priestory

27. marca 2020

Vyučovací proces v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v týchto dňoch presunul do online priestoru. Učitelia komunikujú so svojimi žiakmi prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, telesná výchova sa zmenila na hodiny jogy, pilatesu či výučbu tanca. V Banskej Bystrici sa aj napriek mimoriadnej situácii nezastavil ani čulý stavebný ruch. Tento čas využíva mesto na to, aby […]

Mesto má dostatok zásob rúšok, rozširuje pomoc pre všetkých seniorov

27. marca 2020

Do dnešného dňa prišlo na zriadené kontakty pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých v Banskej Bystrici (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) približne 2000 požiadaviek na dovoz rúšok, potravín či liekov. Zamestnanci mestského úradu, mestská polícia, dobrovoľníci Červeného kríža, Centrum dobrovoľníctva, skauti i Saleziáni okrem toho rozdali  tým, ktorí potrebujú našu pomoc takmer 6500 ochranných rúšok na tvár […]