Všetky aktuality

Mesto začalo s prípravou Integrovanej územnej stratégie

9. februára 2022

Integrovaná územná stratégia je rozvojový dokument, ktorý je zameraný na priame čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Samospráva v rámci otvoreného vládnutia do procesu jeho tvorby zapája odbornú i širokú verejnosť. Súčasťou sa môže stať ktokoľvek cez konzultačné fórum alebo tematické pracovné skupiny. Online pozvánka je uverejnená na webe mesta. Mesto Banská […]

Študenti z banskobystrickej strednej školy budú variť zamestnancom mestského úradu i dôchodcom

8. februára 2022

Mesto Banská Bystrica začína spolupracovať s ďalšou strednou školou. Tentoraz využije šikovnosť a kuchárske nadanie banskobystrických študentov z SOŠ hotelových služieb a obchodu. Práve tí budú od 1. marca 2022 pripravovať, variť a vydávať obedy zamestnancom mestského úradu a dôchodcom stravujúcim sa v závodnej jedálni MsÚ. Na varenie využijú kuchyňu a zariadenie, ktoré je súčasťou úradu. So súčasným poskytovateľom stravovacích služieb na mestskom […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 8.2.2022

2. februára 2022

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 2. 2. 2022   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 8. február 2022 (utorok) o 9.00 hod.   do Veľkej siene Mestského úradu, […]

Banská Bystrica má nového hlavného kontrolóra, je ním náčelník mestskej polície

1. februára 2022

Mestskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve 1. februára 2022 volili nového hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica. Dôvodom bol zánik funkcie predchádzajúceho kontrolóra, ktorý sa vzdal postu k 9. decembru 2021. V tajnom hlasovaní poslanci rozhodli, že pozíciu bude najbližších šesť rokov zastávať Ivan Holík.   O post hlavného kontrolóra mal záujem historicky najväčší počet kandidátov. Podmienky splnilo dvanásť […]

Mesto plánuje aj v tomto roku zrealizovať množstvo investičných zámerov

1. februára 2022

Banská Bystrica chce v roku 2022 dokončiť niekoľko významných projektov. Zároveň vstupuje do prípravy na realizáciu najväčších investícií za posledných 30 rokov, na ktoré bude možné čerpať finančné prostriedky aj z eurofondov. Revitalizácia mestského parku či Námestia Slobody, obnova verejného osvetlenia, vybudovanie nových cyklotrás i cyklomosta v Radvani, Medeného hámra, ale aj odkúpenie a následná oprava Domu kultúry. Tieto, ale […]

Dobrovoľnícka pomoc pre seniorov v domácom prostredí

31. januára 2022

Seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Mesto pod Urpínom sa im snaží pomáhať a neustále zlepšuje služby. Od 1. februára 2022 spustí v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n. o. pilotný program „Pomoc seniorom v ich domácom prostredí“. Po skúšobnom období bude vyhodnotený. V prípade potreby tvorcovia program vylepšia a zefektívnia. Pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na […]

Areál zimných športov funguje v meste pod Urpínom už šiestu sezónu

28. januára 2022

Plážové kúpalisko na Štiavničkách sa stalo obľúbeným miestom najmä počas zimných mesiacov. Lákadlom je ideálna poloha, pekný areál, ale aj možnosť parkovania. Vďaka osvetleniu je možné bežkovanie i vo večerných hodinách. Návštevnosť z roka na rok stúpa. Počas víkendov navštívi areál zimných športov denne okolo 2-tisíc ľudí.  Prvý zasnežovaný bežkársky okruh bol sprístupnený v roku 2016 na […]

Návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva môžete posielať do konca februára

27. januára 2022

Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Ak aj vy poznáte osobnosti, združenia či kolektívy, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno mestu pod Urpínom po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, dajte nám o nich vedieť. Aj tento rok primátor mesta Ján Nosko udelí Čestné občianstvo a […]

Kam s komunálnym odpadom v Banskej Bystrici?

26. januára 2022

Samospráva už tretí rok po sebe dodáva do každej domácnosti v meste pod Urpínom brožúrku. Obsahuje pravidlá nakladania s komunálnym odpadom, harmonogramy jeho zberu, dôležité kontakty či informácie o zbernom dvore. Cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, aby odovzdávali odpad čo najefektívnejšie a súčasne, aby sa zvýšilo jeho triedenie a nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev či okolia pri zberných […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 1.2.2022

24. januára 2022

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 24. 1. 2022   POZVÁNKA V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam VIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 1. […]

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.1.2022

21. januára 2022

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 21. 1. 2022   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam VII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na […]

Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne bude od soboty sprístupnené

21. januára 2022

Od soboty, 22. januára 2022 bude počas víkendov spustené verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v tréningovej hale „B“. Korčuľovanie bude možné vždy v sobotu od 17:00 do 18:30 hod. a v nedeľu od 16:00 do 17:30 hod. v prípade, že sa v týchto dňoch nebude konať domáci zápas hokejistov HC´05 Banská Bystrica. Podľa aktuálnych epidemických opatrení je vstup […]

Vlani sa narodilo vyše 700 detí, opäť pribudli netradičné mená

17. januára 2022

K 31. decembru 2021 malo trvalý pobyt v Banskej Bystrici 74 964 obyvateľov, z toho žien bolo 39 824 a mužov 35 140. Aj v minulom roku dostali bábätká v meste pod Uprínom nezvyčajné mená ako: Yusha, Ghenet či Adeyika. Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa v uplynulom roku narodilo 725 banskobystrických detí, dve prišli na svet pôrodom v domácnosti. Pri výbere dievčenských […]

Do prípravy projektu revitalizácie mestského parku sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania

13. januára 2022

Mestský park, obľúbené miesto oddychu a relaxu mnohých Banskobystričaniek a Banskobystričanov, opäť dostáva šancu na obnovu: transparentne, participatívne a edukatívne. V decembri minulého roka iniciovala samospráva stretnutia, na ktorých sa vedenie mesta stretlo s odborníkmi mestského úradu, mestskými poslancami, ale aj so zástupcami občianskeho sektora. Cieľom stretnutí je pripraviť kvalitný participatívny proces smerujúci k návrhu obnovy mestského parku, s ktorým bude stotožnená väčšina […]

Do údržby pietnych miest i výtvarných diel investovalo vlani mesto vyše 20-tisíc eur

11. januára 2022

Starostlivosť o vojnové hroby a ochranu pietnych miest, pamätihodností mesta či výtvarných diel považuje samospráva za jednu zo svojich priorít. V uplynulom roku sa s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR, ako aj Úradu vlády SR v týchto oblastiach zrealizovalo niekoľko úspešných projektov aj vďaka mimorozpočtovým  zdrojom vo výške 38-tisíc eur. Samospráve sa v minulom roku podarilo […]

Od 10. januára sa otvárajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

4. januára 2022

V pondelok, 10. januára 2022 sa po predĺžených zimných prázdninách vrátia deti a žiaci do škôl. Výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách bude v Banskej Bystrici prebiehať prezenčnou formou.  V školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym […]

MHD v Banskej Bystrici s novinkami, ale aj zmenou cestovného poriadku

4. januára 2022

Obyvateľov mesta pod Urpínom cestujúcich mestskou hromadnou dopravou čakajú viaceré novinky. V každom vozidle pribudnú USB rýchlo-nabíjačky a WiFi pripojenie na internet. Okrem toho budú môcť ľudia nastupovať a vystupovať všetkými dverami, pretože pribudnú snímače dopravných kariet. Od nedele, 9. januára 2022 zároveň vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok na trolejbusových, aj autobusových linkách. Zabezpečiť modernejšiu, bezpečnejšiu […]