Všetky aktuality

Primátor i poslanci zložili sľub

22. novembra 2018

Priestory Cikkerovej siene historickej radnice sa dnes stali dejiskom slávnostného zloženia sľubov primátora mesta a  novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Jána Noska si Banskobystričania za svojho primátora zvolili už po druhý raz, a preto na dnešnom zasadnutí Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva opätovne zložil sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

22. novembra 2018

V zmysle  §-u  12  ods.  1  zákona   SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 22. novembra 2018 (štvrtok) o 16.00 h v priestoroch Cikkerovej siene Radnice, II. poschodie, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici s nasledovným […]

Banskobystrické Vianoce 2018

21. novembra 2018

Jedny z najkrajších sviatkov v roku sú už predo dvermi. Tohtoročné Banskobystrické Vianoce ponúknu obyvateľom i návštevníkom tradície, ale aj niekoľko noviniek. Banskobystričania sa opäť môžu tešiť na zaujímavý program, stánky s občerstvením či remeselným a doplnkovým sortimentom. Chýbať nebude ani tradičná ozdoba námestia v podobe vianočného stromčeka. Súčasťou Vianoc v našom meste sú tradičné vianočné trhy, ktoré sa začnú […]

Návrh na ocenenie športovca, kolektívu, funkcionára za rok 2018

19. novembra 2018

Mesto Banská Bystrica  opäť po roku ocení úspešných  športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky, výrazne prispeli k jeho reprezentácii v rôznych športových disciplínach a súťažiach alebo ho športovými úspechmi zviditeľnili doma aj v zahraničí. Okrem návrhov ocenenia  na športovcov jednotlivcov očakávame  aj návrhy na  úspešné športové kolektívy (mládežnícke, seniorské) a pracovníkov, ktorí sa osobitne zaslúžili o šírenie dobrého mena  v oblasti športu, napr. […]

Mestská veža sa rozsvieti pre dobrú vec

16. novembra 2018

Na počesť predčasne narodených detí a ich rodičov sa počas novembra 2018 rozsvietia na purpurovo rôzne pamiatky a budovy po celom svete. Do tejto iniciatívy sa zapojí aj mesto Banská Bystrica, ktoré na žiadosť občianskeho združenia malíček už dnes rozsvieti Hodinovú vežu.  Občianske združenie malíček v spolupráci s Európskou nadáciou pre starostlivosť o predčasne narodené deti EFCNI a alianciou Prematurity Campaign […]

Pomôžte nám doplniť mozaiku výnimočných osobností

15. novembra 2018

Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Máte vo svojom okolí človeka, ktorý je plný nápadov či energie a obohacuje mesto pod Urpínom aj Banskobystričanov? Povedzte nám o ňom! Aj tento rok nám môžete posielať tipy na osobnosti, ktorým nechýba motivácia a do práce dávajú kus seba. […]

Park pred malou železničnou stanicou

14. novembra 2018

Rieka Hron je súčasťou mesta Banská Bystrica a pre obyvateľov i návštevníkov bola roky nedostupná. Ľudia však stále častejšie trávia svoj voľný čas v prírode a kontakt s vodou im podľa viacerých podnetov chýba. Samospráva preto hľadá riešenia, ako im vyhovieť a rieku sprístupniť. Východisko vidíme v lokalite pred Malou železničnou stanicou, ktorá je spätá s Hronom, no zároveň je v blízkosti centra mesta. […]

V meste vysadíme nové stromčeky

14. novembra 2018

Zeleň je dôležitou súčasťou každého mesta a všetky aktivity, ktoré napomáhajú k jej zachovaniu sú v Banskej Bystrici vítané. Pri tejto príležitosti samospráva prostredníctvom Oddelenia životného prostredia v spolupráci s organizáciou ZAaRES rozhodli vysadiť stromčeky, ktoré by neskôr bez výrubu mohli slúžiť ako vianočné. Vysádzať sa bude v jednotlivých mestských častiach. Táto aktivita sa uskutoční […]

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

13. novembra 2018

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica   P O Z V Á N K A V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m   26. zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva v Banskej Bystrici na  13. november 2018 (utorok) o […]

Pripomenuli sme si dôležité výročie

12. novembra 2018

V novembri 1918 bolo podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Uplynulý víkend bol výnimočný tým, že od tejto významnej udalosti ubehlo už sto rokov. V Banskej Bystrici sme si preto, tak ako každý rok, pripomenuli pamiatku padlých vojakov. Tentokrát sme sa stretli na Vojnovom cintoríne v Majeri, kde sme si 11. 11. 2018 o 11:11 hod. […]

Vzniklo nové centrum pre turistov

7. novembra 2018

Cestovný ruch v Banskej Bystrici a jej okolí má veľký potenciál. Počas všetkých ročných období k nám prichádzajú turisti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Mesto sa preto rozhodlo zriadiť Turistické informačné centrum Banská Bystrica priamo na autobusovej stanici v podzemnom podlaží, kde majú zastávky medzimestské a medzinárodné linky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo včera, 6. novembra 2018. Priestory samospráva získala […]

Úplná uzávierka časti ulice Dedinská

5. novembra 2018

Mesto Banská Bystrica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. oznamuje úplnú uzávierku časti ul. Dedinská – v úseku od križovatky s ul. Zdenka Mikulu po križovatku s ul. Pod Banošom – z dôvodu odstránenia havarijného stavu – opravy povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu   od utorku 06.11.2018 od 08.30 hod do piatku 09.11.2018 do 16.00 […]

Stanovisko vedenia mesta k odpredaju nájomných bytov na Severnej ulici

31. októbra 2018

Počas uplynulých štyroch rokov sa súčasné vedenie mesta stretlo s mnohými podnetmi, ktoré neboli vždy pozitívne a ich začiatok siaha do obdobia pred nástupom Jána Noska ako primátora mesta Banská Bystrica. Týka sa to aj témy nájomných bytov v Banskej Bystrici, ktorú v pondelok, 29. októbra 2018 otvorili poslanci mestského zastupiteľstva Igor Kašper a Martin Klus. Ide o situáciu, ktorej riešenie […]

Blížia sa sviatky

18. októbra 2018

Začiatkom novembra si pripomíname svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V tomto období mesto Banská Bystrica každoročne organizuje príležitostný trh. Vodičov, ktorí sa chystajú na rímskokatolícky cintorín v centre mesta upozorňujeme, že ich čaká aj dočasná zmena dopravného značenia. Príležitostný trh k Pamiatke zosnulých sa aj tento rok uskutoční na Námestí Štefana Moysesa, a to […]

Vodiči, pozor!

10. októbra 2018

Na Povstaleckej ulici v Podlaviciach je stále viditeľný pracovný ruch, ktorý je spojený s výstavbou parkoviska. V sobotu, 13. októbra 2018 je v tejto lokalite plánované asfaltovanie cesty od križovatky po zvonicu. Úsek bude prejazdný, nakoľko pracovať sa bude po etapách v jednotlivých jazdných pruhoch. Žiadame preto vodičov, aby sledovali prenosné dopravné značenie. Ďakujeme za trpezlivosť.

Výzva na voľby členov rady školy

5. októbra 2018

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva […]

Ján Nosko: Cesty a chodníky ostávajú prioritou

2. októbra 2018

Počas letných mesiacov sme dokončili posledné úpravy na dvoch najdôležitejších a ešte nedávno najzanedbanejších miestnych komunikáciách v Banskej Bystrici. Stavebné práce na Zvolenskej ceste a Poľnej ulici sú ukončené a v súčasnosti prebieha už len administratívna časť preberacieho konania. Obnovy ciest a chodníkov sa však dotkli aj ostatných mestských častí. V niektorých lokalitách je už čulý pracovný ruch, v iných sa s opravami […]

V mestských častiach vzniknú ďalšie parkovacie plochy

21. septembra 2018

Tak ako vo všetkých krajských mestách na Slovensku, deficit parkovacích miest je viditeľný aj v Banskej Bystrici. Vedenie mesta sa preto venuje parkovacej politike systematicky od roku 2015. Minulý rok sa podarilo vybudovať parkovisko na Rudohorskej ulici v Sásovej. Dnes sú v plnom prúde stavebné práce v Podlaviciach a na spadnutie je aj začiatok výstavby parkovacích miest na Fončorde. Ďalšie […]