Majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov

Ubytovanie

Správa účelových zariadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytne až 1500 postelí vo dvoch zo svojich piatich študentských domovov – ŠD1 a ŠD3.

„Hlavnými benefitmi vzájomného takmer bezprostredného susedstva vysokoškolských internátov na Tajovského ulici je zjednodušenie administrácie aj stravovacích, servisných a transportných služieb, vytvorenie koncentrovanej atmosféry v duchu olympijských dedín a v neposlednom rade pridružený certifikovaný tréningový štadión so 400-metrovým oválom s ôsmimi dráhami, ktorý sme po modernizácii slávnostne sprevádzkovali v októbri 2022. Celková suma takmer 1,1 milióna eur bola financovaná približne tretinou z účelového príspevku SAZ, polovica realizovaná z osobitnej kapitálovej dotácie ministerstva školstva a zvyšok z vlastných zdrojov,“ pripomenul rektor UMB Vladimír Hiadlovský. Internátne budovy sa nachádzajú štvrť hodinky peši od dejiska šampionátu – Národného atletického štadióna Vojenského športového centra Dukla na Štiavničkách.

Tréningový štadión pri internátoch UMB
Tréningový štadión pri internátoch UMB

„Keď som pred rokom a štvrť prevzal funkciu, okamžite som vyhlásil, že poďme skvalitňovať infraštruktúru pre študentov. Primárny cieľ ešte umocnila sekundárna výzva v podobe významného športového podujatia, na ktorého organizačnom zabezpečení sa v tomto období podieľame. Na rovinu poviem, že nebyť šampionátu, ktorý je neposunuteľným deadlinom, naplnenie všetkých zámerov z tejto prvej várky by možno trvalo ešte tri či štyri roky,“ skonštatoval riaditeľ Správy účelových zariadení (SÚZ) UMB Ján Gréner. Vedie kolektív, ktorého členovia napospol majú prospešnú skúsenosť z predvlaňajšieho Európskeho olympijského festivalu mládeže takisto v 75-tisícovom krajskom meste pod Urpínom. Mimochodom, vtedy „intráky“ Univerzity Mateja Bela prichýlili až 1900 účastníkov. Vyšší počet logicky vyplynul z multišportového typu akcie zahŕňajúcej desať súťažných odvetví. Ján Gréner so smiechom hovorí, že občas musí kolegom pripomínať, aby sa pri operatívnej komunikácii smerom k tohtoročným atletickým ME U18 skratkovito neodvolávali na niečo z EYOF-u 2022, na ktorom sa ešte nepodieľal. Takáto konštelácia je však zároveň dobrá ako prevencia proti tzv. tunelovému videniu.

Mapka.jpg
Mapka.jpg

Šéfa SÚZ UMB potešilo, keď zástupcovia Európskej atletiky už minulý rok v máji, ale predovšetkým počas marcového druhého koordinačného stretnutia v dejisku kvitovali posun k vyššej úrovni: „Objektívne sme toho porobili veľmi veľa, ,track back‘ to potvrdzuje a bol som rád, že si to delegáti EA počas nedávneho inšpekčného zavítania do Banskej Bystrice všimli. Aj pre mňa osobne je to príjemná zmena. Keď som totiž predtým pôsobil vo vzdelávaní, študentovi sa nedalo nahliadnuť do hlavy, či má vedomosti. Nová skriňa či koberec, prípadne vymenená podlaha sa však nedá prehliadnuť.“ Investície do zariadenia a mobiliára sa vyšplhali k sume 600-tisíc eur. Ubytovanie v porovnaní so spomenutým EYOF-om bude mať hotelovejší charakter. Každý hosť napríklad automaticky dostane „vanity kit“, čiže hygienický balíček.

Ďalších približne 400-tisíc eur vynaložili na komplexnú rekonštrukciu nevyužívaných priestorov v rámci ŠD1. Bývalý legendárny V-klub (áno, taký nemala len Bratislava…) prerábajú na svieži študentský hub s plnou konektivitou: open space na coworking, písanie seminárnych, bakalárskych a diplomových prác, neformálne stretnutia vrátane konzultácií s vyučujúcimi, ale aj oddych. Súčasťou projektu je zriadenie konferenčnej miestnosti: „Ak zostaneme pri startupovom slovníku, tak aj v tomto prípade bolo letné vrcholné atletické podujatie akýmsi inkubátorom – urýchlilo procesy a neústupčivo nás motivovalo všetko stihnúť do jeho začiatku. Koncom mája budeme mať hotovo.“ Synergický efekt zafungoval, rektor UMB Vladimír Hiadlovský však podčiarkuje, že prvoradou zostáva ambícia dlhodobo uspokojovať záujmy ubytovaných študentov. Podobné komunitné priestory teda plánujú postupne zriadiť aj pri ostatných štyroch internátoch v portfóliu SÚZ. Rovnako tak rozšíriť Wi-Fi sieť, ktorá v súvislosti s ubytovaním v ŠD1 a ŠD3 bola jednou z hlavných požiadaviek EA oproti EYOF-u: „Vybudovali sme ju svojpomocne vďaka Ústavu automatizácie a komunikácie UMB. Náklady boli len okolo 72-tisíc eur v porovnaní s najlacnejšou cenovou ponukou na 160-tisíc eur od externej spoločnosti.“ Samozrejme, okrem bezdrôtového bude k dispozícii aj pevné pripojenie cez kábel.Šampionát sa uskutoční 18. – 21. júla, čo v zmysle ubytovania termínovo dokonale vyhovuje, vyzdvihol Ján Gréner: „So študentmi máme zmluvy do konca júna. Zostane nám teda dosť času na prípravu celého zázemia po ich odchode na prázdniny: upratanie, údržbu a doladenie posledných detailov. V pohode sa to dá zvládnuť. Následne budeme personálne fungovať v bežnom režime ako pri plnej obsadenosti internátov študentmi. Rozdielové zložky prevádzky ad hoc budú v kompetencii vysúťažených firiem. Aj v tomto prípade je výhodou, že väčšina zaangažovaných má za sebou skúsenosť z Európskeho olympijského festivalu mládeže. Spolupráca pri príprave je bezproblémová, sú to veľmi schopní profesionáli počnúc ľuďmi z organizujúceho Slovenského atletického zväzu.“

Galéria