Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Dotazníky spokojnosti

DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI SO SOCIÁLNOU SLUŽBOU

Dotazníky sú určené pre všetkých, ktorým mesto Banská Bystrica poskytuje sociálnu službu, ako aj ich rodinným príslušníkom. Naším cieľom je zistiť spokojnosť alebo nespokojnosť s konkrétnou službou, ktorú poskytujeme. Súčasne máme snahu spoznať vaše názory a návrhy smerujúce k zlepšeniu a skvalitneniu našich činností, prípadne zistiť, čo vám chýba. Dotazník je anonymný, preto nemusíte mať obavu vyjadriť svoj vlastný názor. Po vyplnení dotazník zašlite na adresu: ivana.kruzliakova@banskabystrica.sk.
Ďakujeme.

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., vedúca odboru
Odbor sociálnych vecí
Mestský úrad Banská Bystrica