Školstvo

Mestská školská rada

Zloženie Mestskej školskej rady Banská Bystrica

 

Titul, meno, priezvisko Zástupca Funkcia telefón e-mail
Ing. Jana Očenášová zástupca predsedov rád škôl, MŠ 29.augusta 14 predsedníčka 0904501596 makova.j@gmail.com
Mgr. Richard Vrbovský riaditeľ CVČ Havranské 9 podpredseda 0918977140 vrbovsky.riso@gmail.com
JUDr. Peter Petrík zástupca rodičov ZŠ Spojová 14 člen 0905865061 ak.peterpetrik@gmail.com
Mgr. Marek Ondráš zástupca rodičov ZŠ s MŠ Radvanská člen 0948515731 marek.ondras@banskabystrica.sk
Mgr. Oľga Betková riaditeľka MŠ Odbojárov 9 členka 0915204199 olga.betkova@banskabystrica.sk
Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. riaditeľ ZUŠ J.Cikkera člen 0917209296 kassa.zusjc@gmail.com
Mgr. Milan Pápay riaditeľ ZŠ J.G.T. Gaštanová 12 členka 048/4131573 milanpapay@zsjgtbb.sk
Mgr. Žaneta Hanzelyová zástupca Mesta Banská Bystrica členka 048/4330534 zaneta.hanzelyova@banskabystrica.sk
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. zástupca Mesta Banská Bystrica členka 0904511842 kat.cizmarova@gmail.com
Mgr. Jana Mesarkinová zástupca predsedov rád škôl, ZŠ Sitnianska 32 členka 0905151756 jana.mesarkinova@financnasprava.sk
PaedDr. Eva Šávoltová zástupca predsedov rád škôl, ZUŠ Jána Cikkera členka 0915835821 savoltovae@gmail.com

Prílohy na stiahnutie