Kultúra

Radvanský jarmok

366. Radvanský jarmok sa uskutoční v dňoch od 5. do 8. septembra 2024

Mesto Banská Bystrica, organizátor príležitostného trhu pripravuje podmienky predaja a možnosti účasti pre záujemcov o predajné miesto na Radvanskom jarmoku.

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre remeselníkov a živnostníkov – Trh remesiel ako aj

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre predajcov občerstvenia, doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií bude zverejnená koncom mesiaca apríl 2024 na webovom sídle mesta Banská Bystrica.

Žiadame všetkých záujemcov, aby sa zatiaľ neprihlasovali a nezasielali neaktuálne prihlášky, nakoľko nebudú akceptované.

 

Najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie v meste pod Urpínom prinesie v druhý septembrový víkend tohto roka opäť umenie tradičného remesla. Obohatené bude aj o pestrý kultúrny program, obľúbené zábavné atrakcie a rôzne jarmočné špeciality. Radvanský jarmok je neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice už takmer štyri storočia. Vznikol v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Od roku 2011 je oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Jeho zápisom zobrala Banská Bystrica na seba úlohu uchovať toto jedinečné podujatie pre ďalšie generácie.
Radvanský jarmok sa, od vydania výsadnej listiny v roku 1655 panovníkom Leopoldom I. Habsburským, zaradil medzi najvychýrenejšie jarmoky vo vtedajšom Uhorsku. Už na konci 18. storočia bola Radvaň označovaná ako trhové mestečko. V 19. storočí bol náš jarmok prirovnávaný k najväčším trhom vo svete. Dodnes si zachoval svoju jedinečnosť, ako aj originalitu, ktorá pretrvala až do súčasnosti. Spomienku mu venovali známe osobnosti kultúrneho života. Význam jarmoku vyzdvihol v roku 1737 vo svojich Notíciách Matej Bel. O 133 rokov neskôr, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský o podujatí napísal: „Kiachta, Novgorod, Lipsko a Radvaň sú vo svete známe trhoviská. Po prvý raz Pešť, Viedeň a vôbec veľké mesto navštívivší Slovák, zalomí ruky nad davom ľudu a zadivený zvolá: Bože, to je Radvanský jarmok!“ Podobne ho v roku 1887 opísal aj spisovateľ Jozef Gregor-Tajovský: „Radvanský jarmok trvá v kalendári za tri dni, v skutočnosti ale býval vtedy aj do týždňa. Na Radvanskom jarmoku všetci kupci vedia po slovensky, či sú z Pešti alebo Debrecína. Čert vie, ako to je!“ Vo svojej básni ho ospieval i básnik Andrej Sládkovič. Radvanský jarmok sa stal námetom tiež pre choreografa Štefana Nosáľa, ktorý v roku 1955 vytvoril pre Lúčnicu tanečný program venovaný nášmu tradičnému podujatiu. Motívom 365. Radvanského jarmoku bola štvorica kovospracujúcich remesiel

Galéria