Parkovanie

Stretnutia s obyvateľmi

Podlavice: 24. apríl, 17:30 hod. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12

Severná-Bakossova: 25. apríl, 17:30 hod., Základná škola s materskou školou Jána Bakossa  

Uhlisko: 29. apríl, 17:30 hod. Základná škola Golianova 8