Život v meste

Európsky olympijský festival mládeže 2022

Banská Bystrica

24. – 30. júl 2022

EYOF (European Youth Olympic Festival) je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných športoch stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. Európsky olympijský festival mládeže organizujú v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské výbory, ktoré majú na podujatie aj exkluzívne práva. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.

Viac informácií na stránke eyof2022.com

Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022