Klimatická zmena

Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Cieľom strategického dokumentu „Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica – v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ (ACC01P02) (ďalej APMA) je najmä stanoviť a realizovať vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia vedúce k udržateľnej kvalite životného prostredia v meste Banská Bystrica v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy a naplánovať tieto opatrenia na najbližšie obdobie. Dokument APMA bude slúžiť mestu ako nástroj na plánovanie a rozhodovanie, pričom bude príležitosťou, aby otázky klimatickej zmeny boli systematicky začleňované do širokej škály dokumentov spracovávaných a prijímaných v kompetencii mesta Banská Bystrica. Okrem klimatickej stratégie prinesie celý projekt aj priamu úsporu CO2 a adaptačné opatrenia budovaním prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Dokument zhodnotí zraniteľnosti územia na dopady zmeny klímy v rámci prírodného prostredia, urbanizovanej krajiny, vybranej infraštruktúry a socioekonomických charakteristík územia mesta, vrátane aktivít so zameraním sa na rozčlenenie do hospodárskych sektorov – špecifických oblastí a cieľov.

Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu reaguje na existenciálne globálne výzvy, osobitne úbytok biodiverzity, zmenu klímy, zmenu krajiny a znečisťovanie prostredia.

Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA) obsahuje:

  • klimatologické hodnotenie mesta, posúdenie zraniteľnosti vrátane modelovania dopadov najvýznamnejších zmien podnebia,
  • analýzu produkcie a absorbcie CO2,
  • stratégiu adaptácie a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny, vrátane implementačného plánu a grantového programu,
  • informačnú kampaň a komunikáciu akčného plánu.

Projekt je realizovaný v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

APMA časť 1:

A_Text_APMA_1_cast
B_mapova_priloha 1_administrativna_mapa
B_mapova_priloha_2_teplotn _mapa
B_mapova_priloha_3_vegetacny_index
B_mapova_priloha_4_vlhkostny_index
B_mapova_priloha_5_klimaticke_oblasti
B_mapova_priloha_6_priemerna_rocna_teplota_vzduchu
B_mapova_priloha_7_priemery_rocny_pocet_tropickych_dni
B_mapova_priloha_8_priemery_rocny_uhrn_zrazok
B_mapova_priloha_9_pocet_epizod_sucha
B_mapova_priloha 10_priemerny_sezonny_pocet_dni_so_snezenim
B_mapova_priloha_11_priemerny_sezonny_pocet_dni_so_snehovou_pokryvkou
B_mapova_priloha  12_svahove_deformacie
B_mapova_priloha_13_ochrana_prirody_mapa_aktualizacia_RUSES
B_mapova_priloha_14_lesne_vegetacne_stupne
B_mapova_priloha_15_register_podnych_blokov
B_mapova_priloha_16_LCZ
B_mapova_priloha_17_zastavane_prirodzene_plochy_podla_LCZ
B_mapova_priloha_18_sportove_rekreacne_vybavenie_mesta
B_mapova_priloha_19_vyznamna_dopravna_infrastruktura
B_mapova_priloha_20_plochy_priemyslu
B_mapova_priloha_21_obyvatelstvo a ludske zdravie
B_mapova_priloha_22_horninove_prostredie
B_mapova_priloha_23_biodiverzita
B_mapova_priloha_24_lesne_hospodarstvo
B_mapova_priloha_25_vodne_hospodarstvo
B_mapova_priloha_26_polnohospodarstvo
B_mapova_priloha_27_sidelne_prostredie
B_mapova_priloha_28_rekreacia_a_cestovny_ruch
B_mapova_priloha_29_doprava
B_mapova_priloha_30_priemysel_a_energetika
B_mapova_priloha_31_Celkova_zranitelnost
C_tabulkova _priloha_1_NEIS_BB_mesto_zdroje_znecistenia

APMA časť 2:

A_Text_APMA_2_cast

APMA časť 3:

A_Text_APMA_3_časť
B_ Priloha_1_katalog_opatrení
C_Príklady_dobrej_praxe

 

APMA banery

  • Predstavenie „Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ a úvodná konferencia k projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ Pozvánka APMA a OKONF
    30.03.2023 o 16:30 v 365.labb na Lazovnej 5, Banská Bystrica.

Pozvánka

 

 

  • Druhá prezentácia „Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ sa konala 24.5.2023 o 16:30 365.labb na Lazovnej 5, Banská Bystrica. Pripomienky verejnosti budú zapracované do implemetačného plánu, ktorý finalizujeme.

Prezentácia „Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica