Zelené sídliská

Dotazník – Parkovanie v projekte Zelené sídliská

Mesto Banská Bystrica v záujme zlepšenia života na sídliskách hľadá možnosti ako zvýšiť kvalitu prostredia a rozšíriť zelené plochy aj na sídliskách. Pre komplexnú revitalizáciu a humanizáciu obytného prostredia (vrátane základnej občianskej vybavenosti) je potrebné riešiť verejné priestory, zeleň a aj parkovanie. Je kľúčové identifikovať návyky a potreby obyvateľov sídlisk a poskytnúť predstavu o možných riešeniach. V nasledujúcich dotazníkoch by sme chceli zistiť, ako tieto problémy vidíte Vy, obyvatelia mesta. Výsledky dotazníkového prieskumu budú slúžiť ako podklad pre spracovanie projektov revitalizácií zelených sídlisk.
Dotazník v elektronickej podobe je možné vyplniť do konca mája 2022.

Dotazník – Mládežnícka – Družby – Okružná

Dotazník – Podháj

Dotazník – Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Dotazník – Bernolákova – Radvanská

Dotazník – Severná

Dotazník – Vansovej

Dotazník – Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

 

Výsledky dotazníkov