Parkovanie

Plánované rezidentské zóny

Samospráva bude regulovať parkovanie v jednotlivých mestských častiach postupneOd 1. septembra 2024 budú rezidentské zóny zavedené  na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej — Bakossovej ulici. V roku 2025 je v pláne zaregulovať Sídlisko, Radvaň a Kráľovú. V nasledujúcich rokoch 2026 a 2027 nás čaká regulácia na najväčších sídliskách v Banskej Bystrici, na Fončorde a v Sásovej. 

PODLAVICE

Prezentácia regulácie parkovania pre obyvateľov Podlavíc na stiahnutie

SEVERNÁ-BAKOSSOVA

Prezentácia návrhu regulácie parkovania pre obyvateľov Severnej-Bakossovej ulice na stiahnutie

UHLISKO

Prezentácia návrhu regulácie parkovania pre obyvateľov Uhliska