Parkovanie

Časová os

Na mestskom úrade vznikla pracovná skupina zložená z odborníkov, ktorí sa téme regulácie parkovania venujú na dennej báze, pričom skúsenosti a dobrú prax čerpali aj v iných mestách. Parkovací tím absolvoval rôzne konferencie  i  diskusie zamerané na parkovanie, ale aj stretnutia s poslancami MsZ.

Rozšírenie rezidentských zón na Uhlisku, v Podlaviciach a Severnej – Bakossovej zahŕňa mnoho aktivít. Vychádzať budeme zo spracovaného VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta, ktoré čaká pripomienkovací proces a schvaľovanie v mestskom zastupiteľstve.

K ďalším krokom patrí získanie povolení na vytvorenie nových parkovacích miest, zjednosmernenie ciest, osadenie dopravných značiek, samotné vyznačenie parkovacích miest či  registrácia pre získanie rezidentskej parkovacej karty. O dôležitých krokoch  budú obyvatelia postupne informovaní. Už dnes ich pozývame na spoločné stretnutia, kde im predstavíme podrobnosti.