Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Schválené: 17.2.2002

Účinnosť: 10.3.2000

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79/2000

k schválenému Územnému plánu zóny

centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písm.g) zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č.50/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl.č.84/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky (ďalej len VZN).

Článok I.

Účel nariadenia a rozsah platnosti1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2. Územný plán zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky platí v rozsahu katastrálneho územia mesta Banská Bystrica.

Článok II.Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Článok III.

Verejnoprospešné stavby a asanačné opatreniaZoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení pre ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto VZN a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia1. Územný plán bude archivovaný:

a) 1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ B.Bystrica

b) 1 x na Útvare hlavného architekta mesta B.Bystrica

c) 1 x na Okresnom úrade, odbore ŽP B.Bystrica.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne zóny centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 139/2000 dňa 17.2.2000 nadobúda účinnosť dňom 10.3.2000Späť
Súbor na stiahnutie VZN 79-2000.pdf VZN 79-2000.pdf (60.1 kB)

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104887277

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka