Oznamy mesta

Publikované
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Dajte si pozor na zmenu harmonogram zberu bioodpadu z 240 l nádob v IBV – v roku 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Vianoce ekologickejšie – Rady a tipy na eko Vianoce!
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti na Vašej ulici 12. a 19. októbra 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zber komunálneho odpadu v náhradnom termíne 28.8.2019 a 30.8.2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zber odpadov po novom
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Bol schválený nový Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarné kolo mobilného zberu nebezpečných odpadov – 18. a 25. máj 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Oznámenie o vývoze komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Akcia Za krajšie mesto 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Deratizácia 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 l nádob na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zmena vývozných dní komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev