Aktuality

Mesto vyhlásilo ideovú súťaž na obnovu Petermanovej veže

Petermanova veža_foto_N.Kuklovsky

Petermanova veža ako súčasť mestského hradu Barbakán na Námestí Štefana Moysesa je v súčasnosti, okrem zvonenia, nevyužitá. Strategická poloha pamiatky v centre mesta ponúka široký potenciál využitia na kultúrne účely, ako aj pre rozvoj cestovného ruchu v meste i v celom regióne. Samospráva preto hľadá možnosti ako sprístupniť vežu v treťom nadzemnom podlaží, vytvoriť v nej expozíciu hradného areálu, vyriešiť otázku vyhliadky a blízkeho okolia veže. Konkrétne návrhy by mala priniesť verejná súťaž, ktorá potrvá do 14. apríla 2023.

Do súťaže, ktorá je overená Slovenskou komorou architektov sa môže zapojiť osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry či krajinnej architektúry. V prípade, ak je účastníkom právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

„Barbakán je súčasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej Bystrice, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta a zároveň je súčasťou pamiatkovej rezervácie. Som rád, že sa nám v minulom roku podarilo na druhom poschodí vytvoriť zážitkovú multimediálnu a interaktívnu expozíciu na tému Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, ktorá sa teší veľkému záujmu verejnosti. Dominantou objektu je Petermanova veža, ktorá si rovnako zaslúži plnohodnotné využitie. Verím, že súťaž prinesie kvalitné námety, ktoré nám pomôžu v ďalších krokoch smerujúcich k záchrane a rozvoju tejto pamiatky,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Návrhy bude prostredníctvom hlasovania a diskusie hodnotiť porota, ktorú tvoria autorizovaní architekti zo Slovenskej a Českej komory architektov, zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a Banskej Bystrici, ale aj prizvaní experti, zastupujúci cestovný ruch, archeológovia či historici.

„Naším cieľom je vytvoriť prevádzku a expozíciu hradného areálu spojenú s vyhliadkou z Petermanovej veže. Chceme, aby mali návštevníci i obyvatelia mesta vďaka rôznym tematickým prezentáciám a moderným technológiám možnosť spoznať históriu mesta a mestského hradu na piatich poschodiach. Hlavnou požiadavkou na vnútorné priestory je navrhnutie súdobého interiéru v súlade so zachovaním pôvodných historických priestorov, povrchov a súčasne vertikálne prepojenia jednotlivých podlaží veže. Pri návrhu je nutné rešpektovať všetky pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky,“ dodáva Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Výsledky súťaže budú slúžiť ako jeden z podkladov pre budúcu diskusiu, úvahy o využití územia a následné obstaranie projektovej dokumentácie. Súťažné zadanie, podmienky a všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/petermanova-veza/.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria