Aktuality

V Šalkovej je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity

Hron - Šalková

Od piatka, 10. februára 2023 je zvýšená a zamrznutá hladina rieky Hron v mestskej časti Šalková. Aj napriek tomu, že pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci pravidelne realizovaných obhliadok pristúpili už v doobedňajších hodinách k uzatvoreniu hrádzových priepustov, došlo výverom cez odvodňovaciu šachtu dažďových vôd objektu k zatopeniu nebytových priestorov a spevnených plôch. Vytopená bola budova kultúrneho domu, predovšetkým priestory tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru. Všetkých dôrazne žiadame, aby nevstupovali na zamrznutú hladinu rieky kvôli ohrozeniu života. Zároveň prosíme rodičov, aby na uvedenú skutočnosť dôrazne upozornili aj svoje deti, ktoré sa po mestskej časti pohybujú bez dozoru dospelých.

Z tohto dôvodu bol dnes zvolaný v Šalkovej krízový štáb. Zúčastnili sa na ňom zamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici, pracovníci Odboru krízového riadenia Okresného úradu, príslušníci hasičského a záchranného zboru, ako aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š . p. V miestach vodného toku Hrona bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.

„Kontaktovali sme aj prevádzkovateľa elektrárne so žiadosťou o zníženie hladiny v zdrži na takú úroveň, aby nedošlo k rozrušeniu ľadového zámrzu, k jeho uvoľneniu a následnej tvorbe nežiaduceho ľadochodu v úseku Hrona pod haťou, ktorý by mohol ohroziť ryby žijúce v rieke,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prehradenie rieky malou vodnou elektrárňou môže mať aj takéto dôsledky. Preto budeme naďalej, tak ako doteraz, robiť všetko preto, aby sa žiadne nové vodné elektrárne na Hrone v našom meste nebudovali. Situáciu budeme sledovať,  a v prípade akéhokoľvek zvýšeného rizika obyvateľov, okamžite informovať.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora