Aktuality

Situácia v Šalkovej sa zlepšuje, rušíme 3. stupeň povodňovej aktivity

Hron v Šalkovej

V mestskej časti Šalková, bol v sobotu, 11. februára 2023 zvolaný krízový štáb k mimoriadnej situácii na vodnom toku Hrona v miestach Malej vodnej elektrárne Šalková. Banskobystrický primátor Ján Nosko vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity. Spolu so zamestnancami mestského úradu, pracovníkmi Odboru krízového riadenia Okresného úradu, príslušníkmi hasičského a záchranného zboru i zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š . p. kontaktovali prevádzkovateľa elektrárne, aby prijal potrebné opatrenia. Znížením hladiny sa podarilo situáciu stabilizovať. Do priestorov tamojšieho kultúrneho domu v súčasnosti už voda nezateká.

„Som rád, že kroky, ku ktorým sme počas uplynulých dní pristúpili, boli účinné. Na základe monitorovania a vykonanej kontroly odvolávame 3. stupeň povodňovej aktivity a ponechávame ho na 2. stupni. Zároveň sme Okresný úrad Banská Bystrica požiadali o preverenie, či bol pred vznikom krízovej situácie dodržaný prevádzkový poriadok Malej vodnej elektrárne Šalková. O výsledku budeme verejnosť informovať. Ďakujem kolegom z mestského úradu, pracovníkom Odboru krízového riadenia Okresného úradu, príslušníkom hasičského a záchranného zboru i zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku za nasadenie, vzájomnú spoluprácu a operatívny prístup,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Pokiaľ ide o výšku škody, vyčíslená bude priebežne.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie