Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať projektový zámer týkajúci sa manažmentu údajov mesta

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Zastaralé a často neaktuálne analógové evidencie, potreba inventarizácie, zhromažďovania, triedenia, vyberania, ale aj prezentovania údajov. Aj to sú dôvody, prečo sa samospráva rozhodla pristúpiť k realizácii projektu, ktorého cieľom je zefektívniť riadenie a koncepčný rozvoj mesta. Nový systém umožní spájať popisné a priestorové informácie, tzv. geografické údaje reprezentované formou digitálnych máp do výsledných podkladov a priestorových analýz. Všetky stavovské organizácie a subjekty, ktoré sa tejto téme venujú, majú možnosť vyjadriť sa k projektovému zámeru do 3. marca 2023.

Aby mesto dokázalo zvládnuť výzvy v oblasti digitalizácie a informatizácie, základným predpokladom je postupné vybudovanie informačných nástrojov platformy na vizualizáciu a analýzu jednotlivých agendových datasetov. Dôležitý je ich manažment z pohľadu vnútornej konzistencie, prepojiteľnosti a logickej štruktúry.

„Naším zámerom je zabezpečiť nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov formou poskytovania tzv. „OpenGeoData“, ako aj ich využívanie v rámci mesta. Projekt bude prínosom pre mnohé oblasti, napríklad pre podnikateľov v sfére stavebníctva, projektovania či plánovania,“ hovorí Peter Michal, špecialista GIS Odboru architekta mesta MsÚ v Banskej Bystrici.

Pripomienky je možné zasielať prostredníctvom formulára na e-mailovú adresu peter.michal@banskabystrica.sk do 3. marca 2023 do 16:00 h. Relevantné postrehy odbor architekta mesta do projektu zapracuje. Pripomienkový formulár a podrobnejšie informácie sú dostupné na tomto odkaze.

Odbor architekta mesta

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora