Aktuality

Únia miest Slovenska apeluje na NR SR, aby stiahla nezmyselné návrhy

Výzva Únie miest Slovenska

Mestá sú opäť vystavené podrazom zo strany zákonodarnej moci. Do parlamentu putujú návrhy, ktoré sú  nezmyselné, deštruktívne a navyše aj osobné. Ide o návrhy novely Zákona o Obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí a Zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov.

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada predstaviteľov Národnej rady SR, aby tieto návrhy nezaradili do programu rokovania skôr, ako budú prerokované so zástupcami miest a obcí. Ak tak neurobia, bude únia žiadať prezidentku SR, aby tieto poslanecké návrhy vrátila späť do parlamentu.  

„Je nemysliteľné zneužívať aktuálnu nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu na pretláčanie takýchto deštruktívnych poslaneckých návrhov bez toho, aby sa vopred uskutočnili rokovania s tými, ktorých sa to týka. Takto to nemôžeme nechať. Sme pripravení konať,“ povedal Richard Rybníček, prezident ÚMS. 

ÚMS upozorňuje, že aktuálne predložené poslanecké návrhy, niektoré predložené opakovane, sú nekompetentné, majú množstvo chýb, sú nevykonateľné a zaoberajú sa neexistujúcimi problémami. Máme čoraz väčšie obavy z toho, že v období do parlamentných volieb sa budú množiť snahy o oslabovanie pozície územnej samosprávy ako celku, ale aj oslabovanie pozície priamo volených primátorov, ktorí nielen politicky, ale aj trestnoprávne zodpovedajú za svoje rozhodnutia. To povedie iba k rastu nezodpovednosti, čoho sme svedkami na centrálnej úrovni. ÚMS je  pripravená rokovať o systémových opatreniach, ktoré povedú k zlepšeniu stavu, ale odmieta takýto arogantný prístup niektorých poslancov, ktorí neriešia skutočné problémy občanov, ale svoje osobné ambícieK postoju ÚMS sa pripája Asociácia prednostov územnej samosprávy a veríme, že tak urobí aj ZMOS.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos. 

Mgr. Daniela Piršelová
hovorkyňa ÚMS