Aktuality

Začína sa ďalší ročník participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica

V stredu, 8. marca 2023 sa uskutoční v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 prvé diskusné fórum tohtoročného participatívneho rozpočtu. Súčasťou stretnutia bude prezentácia víťazných projektov z roku 2021, ktoré sa realizovali vlani, nastavenie tém a výšky dotácie pre súčasný rok, ako aj voľba novej koordinačnej rady. Všetkých srdečne pozývame.

Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta od roku 2014, kedy sa uskutočnil jeho nultý ročník. Ide o nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov obyvateľov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Cieľom je skvalitniť život verejnosti a vytvoriť podmienky, ktoré zodpovedajú jej potrebám v rôznych oblastiach:

  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá,
  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,
  • Kultúra a kreatívny priemysel,
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.

Jedná sa o demokratické, otvorené a spoločné využívanie financií z rozpočtu pre zlepšenie mesta i komunity. O tom, akým smerom sa bude bude uberať aktuálny ročník, sa bude diskutovať v druhú marcovú stredu o 17:00 h. Veríme, že vďaka aktívnym obyvateľom sa opäť podaria zrealizovať ďalšie kvalitné projekty v prospech nášho mesta.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria