Oznamy mesta

Verejné pripomienkovanie výstupov prípravnej a iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Banská Bystrica“

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie výstupy prípravnej a iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Banská Bystrica“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.

Výstupy s prílohami (Projektový zámer – detailný, Prístup k projektu, Zoznam rizík a závislostí – detailný, Katalóg požiadaviek) sú k dispozícii v sekcii Projekty.