Oznamy mesta

Výzva Obnov Dom mini

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásili mimoriadnu výzvu Obnov Dom Mini z Plánu obnovy a odolnosti SR.  Majitelia rodinných domov môžu podávať žiadosti v termíne od 19. júla do 30. augusta 2024.

Výzva Obnov Dom mini pomôže domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou v lokalitách s najviac znečisteným ovzduším v Banskobystrickom a Košickom kraji obnoviť rodinné domy a ušetriť tak nemalé finančné výdavky. Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060 domov do konca tretieho štvrťroku 2025. Výška finančného príspevku je maximálne 10 tisíc Eur, pričom časť finančných prostriedkov bude vyplatená vopred. Celková suma vyhradená z REPowerEU, zelenej kapitoly Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu domov je 36 miliónov Eur. V obciach budú k dispozícii terénni pracovníci, ktorí pomôžu žiadateľom počas celého procesu.

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto odkaze.