Oznamy mesta

Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva MK SR na výber odborných hodnotiteľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Poškodená svetelná reťaz na vianočnom stromčeku
Mestská polícia
Publikované
Kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov
Mestská polícia
Publikované
Napadnutý personál a zákazníci v bare
Mestská polícia
Publikované
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Otváracie hodiny plavárne počas sviatkov.
Oddelenie cestovného ruchu
Publikované
Informácia o výchovno – vzdelávacej činnosti 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – december 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Úradné hodiny Klientskeho centra a Matričného úradu počas vianočných a novoročných sviatkov 2019
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Prehľad o poskytnutých dotáciách na rok 2019 – Štipendijný fond A. Hanzlíka
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Metodické usmernenie RO pre IROP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Dajte si pozor na zmenu harmonogram zberu bioodpadu z 240 l nádob v IBV – v roku 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogram zberu objemného odpadu na rok 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev