Oznamy mesta

Publikované
Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Oddelenie športu
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Súčinnostná kontrola taxislužieb
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Preventívne akcie zamerané na preverenie stavu chovu psov v rómskej osade Riečanvoda
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2020-58
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na oddelení riadenia ľudských zdrojov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na oddelení investičnej výstavby a riadení projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Prevencia v rómskych osadách
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na oddelenie verejného obstarávania a nákupu
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020
Kancelária primátora
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Sobášne dni na Matričnom úrade Banská Bystrica – rok 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – október 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu