Oznamy mesta

Publikované
Pokračujeme s prevenciou.
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto úseková opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2021-65
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyhlásene online výzvy pre zber projektových zámerov oprávnených pre financovanie z FST
Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto referent sociálno – poradenskej práce prvého kontaktu
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent odboru sociálnych vecí
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent komunitného plánu odboru sociálnych služieb
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
SODB 2021 – Tlačová správa z 15.3.2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Ponuka práce – ZŠ SSV, Skuteckého 8
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Staňte sa náhradníkom na očkovanie_oznam BBSK
Kancelária primátora
Publikované
Harmonogram letných prázdnin 2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP