Oznamy mesta

Publikované
RÓMOVIA A OPATRENIA V BANSKEJ BYSTRICI
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Postup pri riešení výskytu ochorenia COVID-19 v ZSS KOTVA
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a od právnických osôb a podnikateľov
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Meranie teploty ľuďom bez domova
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Publikované
Objednajte si termín na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu online
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Maloleté dievčatá samé v noci v meste
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP – rok 2020
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2- SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Pomoc občanom pokračuje
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
AKCIA: KAČKA
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže