Oznamy mesta

Publikované
Harmonogramy zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov – BRO v roku 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchárka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Zvyšujeme efektívnosť kamerového systému
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Ďalšie úspechy pri odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Rozhodnutie o prerušení prevádzky jednotlivých materských škôl od 21.12.2020 do 08.01.2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Dočasne pozastavená prevádzka zberného dvora v Radvani od 19.12.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Príručka k procesu verejného obstarávania V4.2
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Stredoslovenská distribučná, a. s. spustila nové online služby
Kancelária primátora
Publikované
Živý darček si treba dôsledne zvážiť
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Prílohy k VZN 17/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Štatistické zisťovanie rodinných účtov v roku 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Odchytený psík
Mestská polícia,Mestská polícia