Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Posilnený výkon služby
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2020-63
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Dvaja migranti z Maroka na Námestí SNP
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany – zrušenie skúšky sirén 11.12.2020
Referát krízového riadenia
Publikované
Objednajte si bezplatný zber elektroodpadu z tzv. bielej techniky už na túto sobotu 12.12.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Mikulášske darčeky
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Vodohospodári budú upravovať brehový porast Tajovského potoka
Kancelária primátora
Publikované
Zmena v riadení križovatky ciest I/66 a III/2420 – Šalková
Kancelária primátora
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci(a) oddelenia územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas zimných prázdnin
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Nepovolená reklama na stĺpoch verejného osvetlenia
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aktuality IPC BB – december 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Často kladené otázky (FAQ)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP