Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto referent na stavebnom úrade
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 03. a 10. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 2.- 4. októbra a 9.-11. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Radvanská 1
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Z činnosti mestskej polície
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Nadrozmerný odpad nepatrí len tak ku kontajnerom.
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Jazda pod vplyvom alkoholu pešou zónou sa nevypláca
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení územného plánu
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Nové posily mestskej polície nastupujú do výkonu služby.
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Aktuality IPC BB – september 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Mestská polícia dohliadala na bezpečný návrat žiakov do škôl.
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Oslavy 76. výročia SNP
Mestská polícia,Mestská polícia