Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Výnimka zo SFR ŠF 2014-2020 (COVID-19) – predkladanie ŽoP na platobnú jednotku OP IROP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Celoeurópsky online hackathon proti COVID-19
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Publikované
Zápis detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prevencia v rómskych osadách
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Aktuality IPC BB – apríl 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Ponukové konanie na neupotrebiteľný majetok
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Jarný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 16. a 23. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok občanom
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Rozprávali sme sa o nových posilách v radoch MsP
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 25.-26. apríla a 02.-03. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
SHMÚ – Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva k zodpovednosti
Mestská polícia,Mestská polícia
Publikované
Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu z Veľkonočného pondelka na utorok 14.4.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev