Aktuality

Blíži sa jarný zber nebezpečného odpadu

Mobilný zber nebezpečného odpadu

Aj počas tohtoročnej jari, v dňoch 20. a 27. mája 2023, môžu Banskobystričania na vybraných miestach odovzdať nebezpečný odpad. Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je po novom možné prevziať azbest ani opotrebované pneumatiky.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý je možné bezplatne odovzdať, patria autobatérie, batérie, farby, lieky, motorové, jedlé oleje a olejové filtre, chemikálie, textílie, vody znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, zásady, kyseliny, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické či elektronické spotrebiče.

Podmienkou pre odovzdanie odpadu je predloženie platného občianskeho preukazu. Zároveň žiadame všetkých obyvateľov, aby boli trpezliví a na miestach zberu nevytvárali skládky, ale počkali na vozidlo v určenom termíne. Odpad bude možné pracovníkom zberovej spoločnosti DETOX s.r.o. odovzdať podľa časového harmonogramu len na určených zastávkach.

Viac informácií, vrátane presných časov zberu pre konkrétne lokality nebezpečného odpadu, nájdete na webovej stránke mesta.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici