Aktuality

Mesto bude od spoločnosti prevádzkujúcej elektrické kolobežky vyžadovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení

Foto: TIER

Spoločnosť Tier Mobility Slovakia, s. r. o. pôsobí v 30 štátoch, 560 mestách a vo väčšine krajských samospráv na Slovensku. V uplynulých dňoch firma oznámila, že službu zdieľaných elektro kolobežiek spúšťa od 11. mája 2023 aj v Banskej Bystrici. Najnovšie modely, ktoré disponujú rozšírenými bezpečnostnými prvkami, akými sú napríklad smerovky, tak budú môcť po stiahnutí aplikácie využívať všetci obyvatelia i návštevníci mesta vo veku nad 18 rokov.

Po skúsenostiach, ktoré nadobudla banskobystrická samospráva s predchádzajúcou spoločnosťou Bolt, požiadala nového prevádzkovateľa o zriadenie No-go zón. Jazdiť ani parkovať sa nebude môcť na Námestí SNP, v Mestskom parku na Tajovského ulici a na Dolnej ulici. V priľahlých lokalitách, smerujúcich k pešej zóne, akými je Námestie Štefana Moysesa, Národná, Kapitulská, Lazovná ulica, ale aj Park pod Pamätníkom SNP bude znížená rýchlosť na 15 km/h.

„V minulosti sme evidovali problém najmä s odstavením kolobežky kdekoľvek a akokoľvek, čím sa stali prekážkou pre vozidlá na cestách a parkoviskách, ale aj pre peších na chodníkoch. Aby sme sa vyhli podobným situáciám, so spoločnosťou Tier budeme v úzkom kontakte. V prípade porušenia všeobecne platných predpisov, vrátane nevhodného parkovania, nahlásime priestupok prevádzkovateľovi. Pri opakovanom porušení dôjde k zablokovaniu konta konkrétneho užívateľa. Všetkých dôrazne žiadame, aby pravidlá rešpektovali a svojou jazdou neohrozovali seba ani ostatných,“ hovorí Viliam Pischko, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici.

Všetky informácie o jazde, parkovaní, poplatkoch, ale aj povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať, nájdete na: https://www.tier.app/slovakia-tcs-slovak. V prípade otázok či nahlásenia akýchkoľvek problémov je možné kontaktovať pracovníkov spoločnosti na telefónnom čísle +421 232 784 669, alebo e-mailom na: banskabystrica@tier.app každý deň v čase od 8:00 do 20:00 h.  Návod ako služby využívať je dostupný na: www.tier.app/sk/how-tier-works.

Kolobežky sa budú nachádzať v blízkosti centrálnych dopravných uzlov a vo frekventovaných častiach mesta. Maximálna rýchlosť je stanovená na 25 km/hod, kedy je vodič schopný bezpečne manévrovať. Touto rýchlosťou bude možné jazdiť po cyklochodníkoch a cestách, pričom po chodníkoch je povolená len rýchlosť chodca.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora