Aktuality

Pozývame vás na ďalšie stretnutie k projektu Zelené sídliská

Zelené sídliská_Podháj

Predstavovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií pre revitalizáciu vytypovaných lokalít Banskej Bystrice pokračuje. V rámci tretieho kola stretnutí sa zatiaľ uskutočnili štyri prezentácie, a to pre vnútroblokové priestory Severná, Magurská – Jelšový hájik – Krivánska, Vansovej a Podháj.

Budúci týždeň predstavia skúsené architektky a architekti návrh štúdie pre lokalitu Mládežnícka – Družby – Okružná. Dobrých nápadov, návrhov a myšlienok na zlepšenie svojho okolia nie je nikdy dosť. Diskutovať o nich  bude možné v priestoroch budovy Gymnázia Mikuláša Kováča na Mládežníckej 17 v utorok, 30. mája 2023. Všetkých obyvateľov Fončordy srdečne pozývame.

Zelené sídliská_Mládežnícka_Družby_Okružná
Zelené sídliská_Mládežnícka_Družby_Okružná

Viac informácií o projekte Zelené sídliská nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.       

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie