Aktuality

Tretie kolo stretnutí Zelených sídlisk pokračuje na Podháji

Zelené sídliská

Začiatkom marca tohto roka samospráva odštartovala prezentáciu urbanisticko-krajinárskych štúdií vytypovaných priestorov v Banskej Bystrici, ktoré čaká komplexná revitalizácia so zreteľom na modré a zelené opatrenia. Doposiaľ sa stretli zástupcovia mesta a víťazné architektonické ateliéry s obyvateľmi lokalít Severná, Magurská – Jelšový hájik – Krivánska a Vansovej. Najbližšie stretnutie sa uskutoční už budúci týždeň, 11. mája 2023 o 17:00 h. v zasadacej miestnosti futbalového ihriska Kráľová, kde bude verejnosti predstavený návrh štúdie pre Podháj. Všetkých srdečne pozývame.

 

Zelené sídliská_Podháj

Viac informácií o projekte Zelené sídliská nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.                                                                                            

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora