Aktuality

Mesto pripravuje podujatie pre všetkých ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom

Pod jednou strechou

Každý človek sa môže dostať do životnej situácie, v ktorej potrebuje poradiť alebo pomôcť. Aj z tohto dôvodu pripravilo mesto Banská Bystrica pilotné podujatie s názvom Pod jednou strechou. Pomyselnú strechu bude v stredu, 24. mája 2023 symbolizovať banskobystrické Námestie SNP. Práve tam sa stretnú inštitúcie, ktoré sa venujú sociálnemu poradenstvu alebo v sociálnej oblasti pomáhajú ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom či s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 10:00 do 18:00 h. budú môcť získať potrebné informácie všetci záujemcovia, znevýhodnení obyvatelia, ich rodinní príslušníci a verejnosť. Podujatie spestrí bohatý sprievodný program a tvorivé dielne  v podaní denného stacionára, zariadení sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a ďalších.

Na Námestí SNP sa „pod jednou strechou“ stretnú zamestnanci z Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici, Odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie či Odboru služieb v zamestnanosti, ktorý môže poskytnúť zamestnávateľom príspevky pre zamestnávanie ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom.  Okrem toho sa na podujatí zúčastnia zástupcovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale aj zamestnanci Sociálnej poisťovne. Túto skupinu inštitúcií doplnia konkrétni poskytovatelia sociálnych služieb – napr. domovy sociálnych služieb či zariadenia pre seniorov a podporovaného bývania, ktorí so znevýhodnenými ľuďmi denne pracujú.

Pod jednou strechou
Pod jednou strechou

Našou snahou je zorganizovať jeden deň, v rámci ktorého poskytneme všetkým záujemcom potrebné informácie na jednom mieste. Dozvedia sa o všetkom, čo môžu v ich konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať a ako im vieme pomôcť. Naším cieľom je, aby nemuseli chodiť od jedného úradu k druhému. A aj napriek tomu, že v dnešnej dobe funguje elektronizácia, osobný kontakt je vždy iný. Zároveň budú môcť vypisovať žiadosti priamo na mieste, a naši zamestnanci ich následne doručia priamo do podateľne jednotlivých úradov,“ objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Medzi účastníkmi podujatia nebudú chýbať ani spoločnosti, ktoré poskytujú rôzne kompenzačné pomôcky. Pre skupinu znevýhodnených ľudí sú veľmi dôležité, pretože im pomáhajú prekonávať každodenné bariéry. Títo poskytovatelia sú im nápomocní pri zvládaní mobility, životných situácií i ďalších hendikepov, pri nedoslýchavosti, slabozrakosti atď., aby mohli  čo najlepšie prekonávať bariéry a žiť plnohodnotný život. Okrem konkrétnych kompenzačných pomôcok, ktoré predvedú, predstavia aj rôzne systémy, napr. SOS náramky na ruky, stimulátory pri rôznych ochoreniach, pomôcky pre deti a pod. Na podujatí sa zúčastnia aj mnohé mimovládne organizácie, ktoré s touto cieľovou skupinou úzko spolupracujú, vrátane psychologického poradenstva. Pôjde o občianske združenia a neziskové organizácie, ako napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, SPOSA, Centrum včasnej intervencie, Zväz diabetikov Slovenska, Spoločnosť Parkinson Slovensko, PONS, SPOĽACH, KAČKO BB a ďalší.

Som veľmi rád, že sme sa vydali touto cestou a organizujeme podujatie, ktoré v takomto rozsahu v našom meste ešte nikdy predtým nebolo. Záujemcovia budú môcť od všetkých poskytovateľov získať prehľad o tom, čo môžu robiť, a tiež dostanú cenné rady, ako svoju životnú situáciu riešiť. Ďakujem všetkým subjektom, ktoré prijali naše pozvanie. Verím, že mnohí nájdu práve počas tohto podujatia potrebnú pomoc,“ dopĺňa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Zoznam zúčastnených organizácií na podujatí:

VEREJNÁ SPRÁVA POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE FIRMY
Mesto Banská Bystrica DD a DSS Sénium Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z. Servis INVO spol s.r.o.
Banskobystrický samosprávny kraj ZPS Jeseň Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o. Velcon spol.s.r.o. Vlkanová
Sociálna poisťovňa KOMUCE Krivánska SPOSA, o.z. UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stredisko sociálnych služieb Centrum včasnej intervencie, n.o. ANMO, sol. s.r.o.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Agentúra sociálnych služieb Spoločnosť Parkinson Slovensko, o.z. ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Ministerstvo vnútra SR Senior Centrum BB, n.o. Akčné rodiny, o.z.  + 3 sovičky, Úsmev pre Maťka WalkAide
  Centrum zborovej diakonie KANAÁN Creativas made, o.z. + Platforma rodín detí so zdravot.znevýhod. SANTEA-PERSONAL SERVICES, s.r.o. (Levice)
  Dom Matky Terezy n.o. Zväz diabetikov Slovenska, o.z. Akustik plus, s.r.o.
  STADETORE n.o. PONS, o.z. KIDO Competence Center, s.r.o.
  Seniorka, n.o. NEUROGYM  + firma ARES, s.r.o.
  Centrum bezbariérovej komunikácie, o.z.
  Moja asistencia, o.z.
  IP CKO/KAČKO BB, o.z.
  SPOĽACH, o.z.
  Šafrán n. o.