Aktuality

Stanovisko mesta k politickej prezentácii strany Kotlebovci – Ľudová Strana Naše Slovensko

ZŠ Pieninská_Planéta Zem sa usmieva

V sobotu, 13. mája  2023 sa uskutočnilo v areáli Základnej školy Pieninská celodenné podujatie s názvom Planéta Zem sa usmieva. Išlo o vyvrcholenie ročnej práce žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. V rámci príprav a rozdelenia jednotlivých úloh Rada rodičov navrhla, že počas školskej akcie zabezpečí varenie a podávanie gulášu všetkým účastníkom. Radou rodičov poverená osoba však zneužila podujatie na propagáciu vlastnej politickej strany. Riaditeľka školy preto vyzvala zodpovedné osoby , aby upustili od politickej prezentácie, pretože v zmysle ustanovenia zákona 245/2008 Z. z. a § 151, odst. 2 sa jasne hovorí, že v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Základná škola Pieninská sa od tohto konania dištancuje a v budúcnosti príjme opatrenia, aby sa situácia neopakovala.

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici súčasne upozornil ostatných riaditeľov základných škôl, aby boli obozretní, a aby v budúcnosti neumožnili zneužívať školské akcie podobným spôsobom.

Zároveň všetkých politikov dôrazne žiadame, aby do apolitických priestorov nevťahovali svoje politické aktivity.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora