Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať Koncepciu rozvoja kultúry na najbližšie roky

Kultúra v Banskej Bystrici

V septembri minulého roka mohli obyvatelia vyjadriť svoj názor na prvé dve časti dôležitého strategického dokumentu banskobystrickej samosprávy, ktorým je Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030. Momentálne je zo strany širokej verejnosti možné pripomienkovať dokument doplnený o ďalšie časti, a to prostredníctvom e-mailovej adresy tvormespolu@banskabystrica.sk do 23. mája 2023.

Následne, v ten istý deň, v čase o 16:00 h. sa uskutoční v rámci mestskej Spolupracovne verejná prezentácia koncepcie. Do priestorov Robotníckeho domu srdečne pozývame expertov, aktérov v oblasti kultúry, ale aj ostatnú odbornú i laickú verejnosť, ktorej záleží na rozvoji a prosperite kultúry v našom meste.

Verejná prezentácia Koncepcie rozvoja kultúry
Verejná prezentácia Koncepcie rozvoja kultúry

Koncepcia, ako aj všetky dôležité informácie o procese, sú dostupné na webovej stránke mesta.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora