Aktuality

Budúci týždeň odštartujú v Banskej Bystrici Olympijské festivaly detí mesta

Olympijské festivaly detí mesta Banská Bystrica

V uplynulých mesiacoch žili žiaci základných škôl pilotným ročníkom Mestskej detskej ligy v malom futbale. Na turnajoch sa predstavilo v troch kategóriách 300 detí v 26 družstvách. Okrem víťazných tímov boli ocenení aj najlepší hráči, strelci či brankári. V športovom duchu bude mesto pod Urpínom pokračovať aj na prelome mája a júna sériou podujatí. Hlavným cieľom tradičnej akcie je pripomenúť si súdržnosť, priateľstvo, ale aj zápolenie v duchu olympizmu a hry fair play.

Centrom diania sa stane už v utorok, 23. mája 2023 športový areál ZŠ Golianova. Viac ako 700 žiakov druhého stupňa zo všetkých základných škôl na území mesta si zmeria sily v behu na 60 m, behu na 800 m, štafetovom behu 4 x 250 m či skoku do diaľky. V rámci kolektívnych hier si dievčatá zahrajú basketbal i vybíjanú a pre chlapcov je pripravený malý futbal aj florbal.

„Súčasťou tohtoročného programu bude aj vedomostný kvíz o olympizme a Európskom olympijskom festivale mládeže EYOF Banská Bystrica 2022. Pripomenieme si tak nielen výsledky, ale spoločne si zaspomíname na najkrajšie a najväčšie športové podujatie, aké sa kedy v Banskej Bystrici uskutočnilo,“ hovorí Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Olympijské festivaly pre takmer 600 žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta budú realizované v troch súťažných obvodoch:

  1. obvod – Športový  areál  ZŠ Golianova 8, dňa 24. mája 2023, žiaci zo ZŠ Golianova,  ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ s MŠ Radvanská, ZŠ Trieda SNP
  2. obvod – Športový areál ZŠ Ďumbierska 17, dňa 25. mája 2023,  žiaci zo ZŠ Ďumbierska, ZŠ Pieninská, ZŠ s MŠ Bakossova, ZŠ Sitnianska
  3. obvod – Športový  areál ZŠ J.G. Tajovského, dňa 25. mája 2023, žiaci zo ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová, ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská

Športové aktivity budú tiež súčasťou Medzinárodného dňa detí, ktoré mesto pripravuje pre širokú verejnosť v Parku pod Pamätníkom SNP 1. júna 2023. Nasledovať bude 25. ročník Športovej olympiády  detí materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Jána Noska, ktorý sa uskutoční dňa 14. júna 2023 na Štadióne SNP na Štiavničkách. Zároveň tu vyvrcholí bohatý športový program, a to behom počas Olympijského dňa 23. júna 2023.

Šport je významnou a neoddeliteľnou súčasťou života mesta pod Urpínom. Teší nás  vzájomná podpora a spolupráca škôl pri organizovaní školských športových projektov. Preto sa aj touto cestou chceme poďakovať za súčinnosť Centru voľného času Havranské,  Centru voľného času Junior, Olympijskému  klubu v Banskej Bystrica, ale aj mnohým ďalším organizáciám a združeniam,“ dodáva Cibuľková.

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam budú postupne zverejňované na www.banskabystrica.sk.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie