Aktuality

Banskobystričanov čakajú zmeny v triedenom zbere komunálneho odpadu

Modrá 240l nádoba na papier

V nasledujúcich týždňoch sa v zmysle platnej legislatívy uskutoční rozvoz modrých 240 l nádob na papier a 120 litrových  žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov do každej domácnosti rodinných domov na území mesta. Distribúciu zabezpečí zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. počas pracovných dní v poobedných hodinách a soboty, v čase od 8:00 h. Všetky dôležité informácie budú uvedené v preberacom formulári.

Zber plastov sa bude po novom realizovať spoločne s obalmi z kovov a  viacvrstvových kombinovaných materiálov, tzv. „tetrapakov“ prostredníctvom žltých vriec. Pre kartóny a papiere sú určená 240 l nádoby. Zber skla zostáva nezmenený a naďalej sa bude vyvážať zo zelených kontajnerov v tvare zvonu. Zoznam položiek, ktoré do jednotlivých kategórií patria, sú podrobne vypísané v Pravidlách používania nádob.

„S distribúciou začíname v pondelok, 15. mája 2023 od 15:00 h. v Šalkovej a pokračovať budeme v Senici. Postupne sa presunieme do ostatných mestských častí, akými sú Iliaš, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Skubín, Uľanka a pod. V závere zabezpečíme nádoby aj pre centrum mesta. Veríme, že nevzniknú žiadne komplikácie a od augusta tohto roka budú môcť všetci obyvatelia rodinných domov na území Banskej Bystrice využívať nový spôsob zberu triedeného odpadu,“ hovorí Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Vývoz papiera, plastov, kovov i tetrapakov bude realizovaný po ukončení rozvozu nádob a vriec. Frekvencia bude určená v zmysle zákonných štandardov a harmonogram bude zverejnený na webových stránkach mesta Banská Bystricam spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ako aj v júnovom vydaní Radničných novín.

V prípade akýchkoľvek otázok možno kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk, alebo dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónnom čísle: 048 418 61 88.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie