Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Vyhlásenie verejnej súťaže na návrh cyklostanoviska

Verejné hlasovanie za prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici

 

Hlasovať za jednotlivé návrhy môžete od 18.1. do 31.1.2013 (Hlasovanie bolo ukončené). 

 

Projekt prvého cyklostanovišťa nabral reálne kontúry

 

Banská Bystrica už pozná budúci vizuál prvého cyklostanovišťa, ktoré má vzniknúť v lokalite Hušták v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta. Odborná porota, s prihliadnutím na hlasovanie verejnosti, vybrala z celkovo siedmich návrhov projekt od autorského kolektívu Ing. arch. Ján Jakubčík, Akad. soch. Ján Leško, Ing. arch. Martin Skalický, ktorý v súťaži niesol poradové číslo dva.
„Nevnímali sme cyklistu tak, že príde a zaparkuje si svoj bicykel na určité miesto a odtiaľ ide pešo, ale brali sme to tak, že pokračuje vo svojich aktivitách na bicykli. Išlo nám o to, aby to bola minimalistická architektúra, aby tam po technickej stránke bolo čo najviac informácií pre turistov a návštevníkov mesta a potom sme dbali napríklad na biodiverzitu. Zelená strecha je niečo, čo si za bežných okolností nevšímame,“ uviedol po pondelňajšom slávnostnom vyhodnotení spoluautor víťazného návrhu Ján Jakubčík. Po vykonaní administratívnych a právnych úkonov súvisiacich s ďalším použitím návrhov bude spracovaná projektová dokumentácia na víťazný návrh, ktorý bude podkladom pre samotnú realizáciu prvého banskobystrického cyklostanoviska na Huštáku.
„Víťazný návrh v sebe spĺňa prvky moderného, ale zohľadňuje aj históriu mesta. Myslím si, že bude pôsobiť aj ako statické informačné centrum a vďaka cyklostanovisku povýšime cyklistiku v Banskej Bystrici na vyššiu úroveň,“ povedala po vyhodnotení súťaže viceprimátorka Katarína Čižmárová. Práve z jej rúk prevzali ocenenia autori návrhov, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.
Súťaž na nové cyklostanovište a ďalšie prípravné práce k projektu sú realizované v rámci programu SPPoločne v kategórii SPPoločne pre domovinu za oblasť stred z nadačného fondu SPP. Aj pre samotnú stavebnú realizáciu sa snaží samospráva zabezpečiť mimorozpočtové grantové financovanie. Podkladom preň ale musí byť už hotová projektová dokumentácia. Nové miesto, nielen pre odloženie svojho bicykla, ale aj chvíľkový oddych a pozastavenie, by mali Banskobystričania a návštevníci mesta nájsť ešte v tomto roku.

 

VIDEO - Víťazný návrh cyklostanovišťa


 

Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v B.Bystrici - 11.2.2013, Radnica

Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici

 
 
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici

 
 
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici
Vyhlásenie víťazného návrhu cyklostanoviska v Banskej Bystrici

 

Anketa

VÝSLEDKY HLASOVANIA OD 18.1.2013 DO 31.1.2013

Výsledky hlasovania od 18.1.2013 do 31.1.2013


 

 

Návrhy sú vystavené v priestoroch Radnice na Námestí SNP a tiež vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici. Na týchto miestach sa môžete vyjadriť prostredníctvom hlasovacích lístkov.

 

Vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu na

Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici v lokalite HuštákÚčelom súťaže je
VYTVORENIE NÁVRHU CYKLOSTANOVISKA

cyklostanovisko BBMesto Banská Bystrica vytvára podmienky pre rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta a v jeho širšom okolí v súlade s vytvoreným dokumentom Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica (GNDBB), ktorý je jedným z územnoplánovacích podkladov pre návrh Územného plánu mesta. V zmysle implementácie navrhnutých opatrení (GNDBB) je okrem samotného budovania cyklotrás na území mesta navrhnuté aj budovanie drobnej architektúry ako cyklostanoviská, stojany na bicykle a doplnková infraštruktúra vrátane informačných panelov a máp, tak pre návštevníkov, ako aj samotných obyvateľov mesta. Cieľom tejto aktivity je vytvorenie podmienok pre bezpečné využívanie bicykla, ako plnohodnotného dopravného prostriedku na presun po meste, ako alternatívy k individuálnemu motorizmu a tiež vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.
Jedným z krokov na dosiahnutie tohto cieľa ja aj zámer Mesta Banská Bystrica nadizajnovať cyklostanovisko so zapojením širokej verejnosti pri výbere víťazného návrhu, ktorý sa stane podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie nielen pre vybudovanie pilotného cyklostanoviska na okraji historického centra Banskej Bystrice na Námestí Hurbana Vajanského v lokalite Hušták, ale zároveň bude podkladom - typovým projektom, na základe ktorého bude možné budovať cyklostanoviská a osádzať cyklostojany aj na ďalšom území mesta v zmysle navrhnutej koncepcie v GNDBB, t.j. na sídliskách, v centre mesta a miestach, kde je predpokladaný väčší pohyb obyvateľov a návštevníkov mesta, ako napr. železničná, autobusová stanica a p.
Na dosiahnutie tohto cieľa Mesto Banská Bystrica vyhlasuje verejnú súťaž na vypracovanie návrhu na Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici v lokalite Hušták (Nám. Hurbana Vajanského), ktorá bude samostatným postupom ukončená určením poradia návrhov porotou a udelením odmeny prvým trom účastníkom v poradí s najvyšším počtov získaných bodov.

 

Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
zastúpené Mgr. Petrom Gogolom- primátorom mesta
so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
I Č O : 00 313 271
D I Č : 2020451587
Garantom súťaže je: Oddelenie prípravy projektov, Mestský úrad Banská Bystrica
Odborným garantom súťaže je: Útvar hlavného architekta Mesta Banská Bystrica
Predmet súťaže: Vytvorenie návrhu cyklostanoviska v lokalite Hušták - Námestie Hurbana Vajanského v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu „Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici“ podporovaného z nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

 

Lehoty súťaže
Vyhlásenie súťaže: 3.12.2012
Termín predkladania návrhov: do 11.1.2013
Termín zverejnenia doručených návrhov na internetovej stránke mesta na verejné hlasovanie: od 18.1.2013 – 31.1.2013
Termín zasadnutia poroty: 6.2.2013
Termín zverejnenia víťazného návrhu: 11.2.2013
Miesto zverejnenia súťaže: webová stránka Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk


Viac informácií nájdete v priloženom súbore:


 

Priestor pre cyklostanovisko

 


 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 28.4. - 29.4.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

102814706

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka