Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 10. mája 2024 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.