Oznamy mesta

Publikované
Odvolanie mimoriadnej situácie na území Mesta Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie sirén v mesiaci Január
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany – zrušenie skúšky sirén 11.12.2020
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2021
Referát krízového riadenia