Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 09. februára  2024 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie elektromotorických sirén dvojminútovým stálym tónom.

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z koordinačného strediska integrovaného záchranného strediska v Banskej Bystrici.