Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 8. marca 2024 o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete na území Slovenske.

Elektronické sirény PAVIAN v meste Banská Bystrica, zapojené na diaľkové ovládanie, nebudú preskúšavané.