Tlačové správy

Ján Nosko: Pripravujeme najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za posledných tridsať rokov

22. septembra 2020

Verejné osvetlenie v Banskej Bystrici je nevyhovujúce a v mnohých lokalitách v kritickom stave. Svietidlá nespĺňajú technické normy, čím je znížená bezpečnosť ľudí, a tiež viditeľnosť. Návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur preto mesto Banská Bystrica investuje do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Návrh vedenia mesta odsúhlasilo jednomyseľne […]

V ZŠ Golianova boli na COVID-19 pozitívne testovaní dvaja žiaci a jedna vychovávateľka

21. septembra 2020

V Základnej škole Golianova na Uhlisku boli na COVID-19 pozitívne testované dve deti z jednej domácnosti a jedna vychovávateľka. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerušila školskú dochádzku v troch triedach prvého stupňa. V najbližších dňoch bude na základe odporúčaní RÚVZ pretestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli […]

Po Európskom týždni mobility prevezme štafetu Európsky týždeň športu

21. septembra 2020

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov, do ktorej sa každoročne zapája aj mesto Banská Bystrica. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, samospráva aj počas aktuálneho šiesteho ročníka  organizuje a participuje na aktivitách v oblasti športu pre všetkých. Keďže koronavírusové obdobie  neumožňuje organizovať projekty  v rozsahu ako po minulé roky, Oddelenie športu  MsÚ […]

Banskobystrické inštitúcie sa spojili, aby pripravili zaujímavý Svetový deň cestovného ruchu

18. septembra 2020

Posledná septembrová nedeľa patrí už tradične Svetovému dňu cestovného ruchu. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickými inštitúciami ponúka aj tento rok od 24. do 29. septembra niekoľko podujatí pre všetky vekové kategórie. Nenechajte si ujsť bezplatný výstup na Hodinovú vežu, komentované prehliadky a výstavy v Pretóriu, Thurzovom a Bethlenovom dome či bohatý program pre rodiny s deťmi v Múzeu […]

Výsledky diagnostiky poslúžia projektantom na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii miestnych komunikácií

16. septembra 2020

Riešiteľský tím zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline adresoval mestu výsledky diagnostiky deviatich kilometrov vybraných banskobystrických ciest, s ktorou začal ešte v závere júla. Podrobná analýza vyhodnocuje stav miestnych komunikácií a navrhuje  technológiu ich rekonštrukcie. Hlavným cieľom takéhoto kroku samosprávy je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov, predchádzanie nepredvídaným situáciám pri samotnej stavebnej činnosti, a tiež predĺženie doby životnosti realizovanej obnovy. V závere […]

Banskobystrický Európsky týždeň mobility s bohatou ponukou podujatí

14. septembra 2020

Od stredy, 16. septembra do 22. septembra majú všetci Banskobystričania možnosť zapojiť sa do pestrej ponuky aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility. Hlavná téma tohtoročnej národnej kampane je „Čistejšia doprava pre všetkých.“ Okrem plejády atraktívnych podujatí môžu všetci cestujúci MHD súťažiť o bicykel, kredit na prepravu autobusom alebo trolejbusom a ďalšie hodnotné ceny. Súťaž Cestujte verejnou osobnou dopravou […]

Aj Banská Bystrica bude súčasťou 64. ročníka  medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, treba počítať s dopravnými obmedzeniami

11. septembra 2020

Už o niekoľko dní vypukne na Slovensku najväčší cyklistický sviatok. Cyklisti budú súťažiť o cenné body a dresy od 16. 9. do 19. 9. 2020. Svoju púť odštartujú v Žiline, pokračovať budú cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a ukončia ju v Skalici. Účasť potvrdili všetky avizované svetové celky, takže fanúšikovia cyklistiky sa i tento rok […]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

10. septembra 2020

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Dnes sa na pôde mestského úradu […]

Mesto by z finančnej výpomoci od štátu obnovilo časť zastaraného 40-ročného verejného osvetlenia

8. septembra 2020

Hlavnými témami dnešného 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu a jej investovanie do odstránenia časti havarijného stavu osvetlenia vo vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Hoci poslanci MsZ vyjadrili súhlas s čerpaním takejto peňažnej pomoci, o tom, či bude použitá na obnovu verejného osvetlenia sa vzhľadom na rozsiahlu diskusiu rozhodne na riadnom zasadnutí mestského […]

Radvanský jarmok sa z dôvodu aktuálnej situácie nakoniec neuskutoční

7. septembra 2020

Najväčšie a najobľúbenejšie podujatie Banskobystričanov a návštevníkov mesta, Radvanský jarmok, musí byť tento rok z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku, a tiež pre nárast počtu nakazených koronavírusom COVID-19 zrušený. Dnes o tom po zasadnutí krízového štábu informovali na tlačovom brífingu primátor mesta Ján Nosko a zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Viera Morihladková a Pavol Lokša.  Vedenie mesta komunikovalo s banskobystrickým Regionálnym […]

O konaní 363. Radvanského jarmoku rozhodne krízový štáb mesta v pondelok

3. septembra 2020

Pandémia koronavírusu tento rok zasiahla všetky oblasti života nášho mesta. Oddelenie kultúry preto vytvorilo minimalistický koncept 363. Radvanského jarmoku po technickej aj organizačnej stránke tak, aby boli zachované všetky nariadenia Hlavného hygienika SR a Centrálneho krízového štábu SR. Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer  2 500 […]

Začal sa nový školský rok, školy a škôlky boli úspešné v národnom projekte

2. septembra 2020

Dnes v Banskej Bystrici otvorilo svoje brány 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže školám sa tento rok neodporúčalo organizovať hromadné  vítanie žiakov, primátor Ján Nosko pozdravil aspoň prvákov a ich rodičov v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa. Niektoré školy a škôlky uspeli počas letných prázdnin v Národnom projekte rezortu školstva pod názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii […]

Stanovisko mesta k narušeniu priebehu Osláv SNP

31. augusta 2020

Počas víkendových osláv Slovenského národného povstania sa pri Pamätníku SNP prejavila skupina ľudí, ktorí hlasnými výkrikmi protestovali proti najvyšším ústavným činiteľom. Mesto Banská Bystrica sa od ich konania dištancuje. Zároveň by sme radi zdôraznili, že samospráva nedisponovala žiadnymi informáciami o konaní takéhoto protestu, nakoľko si spomínaná skupina demonštrantov nesplnila oznamovaciu povinnosť voči mestu. Aj napriek tomu, […]

Prvé úspechy v odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

28. augusta 2020

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva reaguje na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV), je v platnosti len niečo vyše mesiaca, mesto sa už dnes môže pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 167 evidovaných DSV odstrániť už 47. Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť […]

Nový školský rok sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná

25. augusta 2020

Týždeň pred začiatkom nového školského roka sú na pôde mestského úradu naplánované stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Ich hlavnou témou je prioritne zabezpečenie a organizácia prvých dvoch týždňov po nástupe žiakov do škôl a detí do škôlok v súvislosti s opatreniami pred ochorením COVID-19. Počas dnešného predpoludnia si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského […]

Leto využívame aj na kontrolné dni

23. júla 2020

Blíži sa druhá polovica letných prázdnin, no aj napriek dovolenkovému obdobiu je v Banskej Bystrici vidieť čulý pracovný ruch. Primátor mesta Ján Nosko preto včera absolvoval ďalší z kontrolných dní, počas ktorého sa zameral na čistenie Námestia SNP, a tiež na obnovu dvoch sásovských materských škôl, v ktorých sa realizujú práce zamerané na energetické úspory a rozšírenie kapacít. Oprava […]

Majitelia dlhodobo stojacich vozidiel by mali spozornieť

10. júla 2020

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reaguje samospráva na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV). Ide o niekoľko automobilov, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého […]

Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy

7. júla 2020

Dnes bolo zverejnené zelené verejné obstarávanie (zohľadňujúce environmentálne ukazovatele) na dopravcov poskytujúcich autobusovú a trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici. Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Samospráva kladie dôraz […]