Aktuality

Mesto predstaví urbanisticko-krajinárske štúdie prvých dvoch lokalít v rámci projektu Zelené sídliská

Magurská - Krivánska - Jelšový hájik

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapájaní obyvatelia prostredníctvom opakovaných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásila samospráva verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií pre sedem vytypovaných priestorov na území mesta. Víťazné architektonické ateliéry mali za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, najskôr pripraviť urbanisticko-krajinárskej štúdie. Tie budú v najbližšom období postupne predstavované verejnosti. V stredu, 15. marca 2023 sa uskutoční prezentácia štúdie pre lokalitu Severná. Vo štvrtok, 16. marca pozývame na verejné stretnutie obyvateľov žijúcich v Sásovej pre lokalitu Magurská – Krivánska – Jelšová hájik.

Do verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v auguste minulého roka, sa prihlásili uchádzači zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Na základe hodnotení odbornej komisie sa stala úspešným uchádzačom pre tri lokality Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná a ulica Vansovej, spoločnosť Rudbeckia, s. r. o., ktorá ponúka služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry od roku 1998.

„Pri výbere architektov sme kládli dôraz nielen na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ako aj referencie na doposiaľ zrealizované diela. Som rád, že už budúci týždeň spoločne s víťaznými architektmi predstavíme Banskobystričankám a Banskobystričanom prvé štúdie komplexnej revitalizácie dvoch lokalít. Zároveň budú obyvatelia informovaní o doterajšom priebehu projektu, ale aj ďalšom postupe smerujúcom k úspešnej realizácii. Všetkých srdečne pozývam a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Termíny stretnutí:

Severná

Základná škola Bakossova (jedáleň) – streda, 15. marca 2023 o 17:00 h.

Zelené sídliská_Severná
Zelené sídliská_Severná

Magurská – Krivánska – Jelšová hájik

Základná škola Pieninská (jedáleň) – štvrtok, 16. marca 2023 o 17:00 h.

Zelené sídliská_Magurská - Krivánska - Jelšový hájik
Zelené sídliská_Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

O termínoch verejných stretnutí pre ostatných päť lokalít, ktoré pripravujú ďalšie architektonické ateliéry, budeme obyvateľov včas informovať. Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova vytypovaných siedmich verejných priestorov na území mesta s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou má byť tiež obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy i nedostatkom zrážok aj aplikácia potrebných vodozádržných opatrení. Všetky informácie o projekte Zelené sídliská nájdete: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora