Aktuality

Zvýšiť ochranu verejného zdravia môžu aj okolité obce – predkladanie žiadostí

Bezdotykový dávkovač dezinfekcie_Zdoj fotky_nanolab.sk

AKTUALIZOVANÉ – 24.2.2023 (piatok)

Mesto dnešným dňom zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančné príspevky v rámci projektu Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v MFO Banská Bystrica. Nájdete ju na tomto odkaze.

23.2.2023 (štvrtok)

V januári tohto roka sme informovali, že samospráva uspela v projekte, vďaka ktorému budú vybrané mestské budovy vybavené materiálno-technickým vybavením. Ide napríklad o čističky vzduchu, zariadenia na dezinfekciu priestorov či termokamery. Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku s Ministerstvom zdravotníctva SR bola podpísaná 16. februára tohto roka, pričom jej účinnosť platí od 22. februára 2023. Získať finančné prostriedky, a podieľať sa na realizácii, môže aj 14 priľahlých obcí, ktoré spolu s Banskou Bystricou tvoria funkčnú mestskú oblasť. Celkovo je na výzvu vyčlenených 88 739, 02 eur.

Projekt, ktorého cieľom je ochrániť verejné zdravie a znížiť dopady pandémie koronavírusu, bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. Mesto v blízkej dobe zverejní na svojej webovej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre užívateľov s podmienkami získania príspevku pre obce z mestskej funkčnej oblasti.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora