Aktuality

Pribúdajú netradičné miesta sobášov

Netradičné miesto sobášov

V obvode banskobystrického matričného úradu si vlani povedalo svoje „áno“ 374 párov. Uzavretých bolo 129 cirkevných a 21 sobášov s cudzincami. Čoraz častejšie si plánujú budúci manželia sľúbiť lásku v dobrom aj v zlom, na čo najnetradičnejších miestach. Nejde pritom len o romantické záhrady, ale i o lokality vo vysokej nadmorskej výške, v múzeu či pri kríži.    

Jednou z množstva požiadaviek nastávajúcich manželov na pracovníkov matričného úradu bolo zorganizovanie svadby pri večnom ohni v areáli Múzea SNP. S požiadavkou prišli viacerí ženísi, ktorí boli absolventmi Vojenského gymnázia v Banskej Bystrici. Obrady sa nakoniec uskutočnili v priestoroch expozície múzea.

Z lásky k prírode sa zrodila požiadavka na sobáš pri kríži na Kráľovej studni. Ten sa ale nikdy neuskutočnil, nakoľko terén je dosť neprístupný. Raz sme vyskúšali sobášiť aj pri Horskom hoteli Kráľova studňa. Počasie snúbencom však nevydržalo ani do podpísania zápisnice, ktorú sme aj s nevestou pred dažďom a vetrom museli po začatí obradu ukryť vo vnútri hotela. Cesta tam a späť nám trvala bezmála tri hodiny. Počasie v tejto nadmorskej výške je nevyspytateľné. Práve preto sme už nikdy na podobnom mieste nesobášili,“ povedala Marta Čellárová, vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu v Banskej Bystrici.

Banskobystrické matrikárky, ktoré sú súčasťou obradov, boli prítomné na svadbách v rôznych záhradách. Sobášiaci oddával nevestu a ženícha aj na Kordíckom rodinnom chodníku pri Bukoch sily. Kvôli šuchotajúcemu lístiu však nebolo počuť skoro vôbec sobášny príhovor. Záhrada s pamätníkom Chavivy Reikovej v Banskej Bystrici má taktiež svoje čaro, nakoľko sa nachádza v srdci mesta a je dostatočne izolovaná od zvedavých okoloidúcich. V januárovom studenom a sychravom počasí si však túto scenériu žiaden sobášiaci veľmi neužije.

V ostatných rokoch máme v evidencii svadby, ktoré sa uskutočnili v záhradách hotelov a reštaurácií nachádzajúcich sa v okolitých obciach. Mladomanželov sme oddávali aj v záhrade bývalého Župného domu, v terajšej Štátnej vedeckej knižnici. Často sme sobášili tiež v priestoroch nádherného meštianskeho Beniczkého domu, ale i na pódiu umiestnenom v Španej Doline pred Klopačkou. Jedným z najkrajších zážitkov bol pre nás zrekonštruovaný Vodný hrad v Hronseku, kde sa  odohrali svadobné obrady nielen v interiéri tohto objektu, ale aj na jeho hlavnom nádvorí,“ hovorí matrikárka Gabriela Girovská.

Od roku 2019 sú okrem historickej Radnice na Námestí SNP a Veľkej siene mestského úradu mladomanželia oddávaní aj v areáli reštaurácií na Suchom vrchu a v Tajove. K nezvyčajným miestam určite patria aj tie, kde by si sobáš nikto nepredstavoval a snáď ani neželal, a to v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, ako aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora