Aktuality

Mesto je pripravené pomôcť ľuďom bez domova aj túto zimu, navyšuje kapacity

ilustračná foto

Samospráva v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Územným spolkom Banská Bystrica už viac ako tridsať rokov venuje pozornosť a patričnú starostlivosť aj ľuďom bez domova. Tí, ktorí chcú prijať pomoc, môžu v meste pod Urpínom využívať nocľaháreň Večierka a v zimných mesiacoch majú k dispozícii aj ohrevňu. V prípade, že by boli kapacity týchto zariadení počas nadchádzajúcej zimy naplnené, samospráva poskytne záujemcom nocľah aj v útulku Prístav na Tulskej ulici 38. Keďže je sieť zariadení neúplná, z dlhodobého hľadiska je zámerom mesta vybudovať nízkoprahovú nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum určené pre osoby v tiesni, v  nepriaznivej a náročnej sociálnej situácii, ktorých osudy sa  najmä v zime, počas mínusových teplôt, v najhorších prípadoch končia tragicky.  

V Banskej Bystrici poskytujú ľuďom v núdzi pomoc okrem samosprávy a Slovenského Červeného kríža aj iné neštátne subjekty, napr. Slovenská katolícka charita, Bystrická kresťanská platforma, Komunita sv. Egídia, Diecéza Bystrica a ďalší. Zariadenia krízovej intervencie na území mesta, v ktorých je nulová tolerancia na požívanie alkoholických a iných omamných látok, využíva približne 300 ľudí bez domova. Zima pre nich býva náročná.

Som rád, že na tohtoročnú zimu sme pripravení, navýšili sme aj kapacity, kde v prípade potreby môžu ľudia bez domova počas chladných nocí prenocovať. Zároveň pracujeme na projekte vybudovanie nízkoprahovej nocľahárne a nízkoprahového denného centra. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta je aktuálne v štádiu vytypovania vhodných lokalít, kde by mohli v budúcom období takéto zariadenia vzniknúť. Dôležitá bude komunikácia a dialóg s dotknutými obyvateľmi, pretože s predsudkami a obavami sa stretávame denne. Laická verejnosť presne nepozná príbehy ľudí bez domova, ktorí sa ocitli na ulici. Isté však je, že aj oni, ak chcú, potrebujú našu pomoc, a to najmä v zimných mesiacoch, keď čelia napr. podchladeniu s fatálnymi následkami,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Cieľom mesta je zriadiť aj nízkoprahovú nocľaháreň

Tak, ako kdekoľvek inde na Slovensku, aj v meste pod Urpínom sa nájdu aj také osoby bez strechy nad hlavou, ktoré nespĺňajú podmienky pre vstup do už fungujúcej siete zariadení.   Dôvody sú rôzne – trpia rôznymi ochoreniami, vrátane závislostí, ktorých sa nechcú a nevedia vzdať, nevychádzajú v kolektíve s ostatnými a pod. Takýchto ľudí eviduje Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie približne 30 a sú monitorovaní mestskou políciou. Ide väčšinou o osoby, ktoré sú najviac na očiach verejnosti.

Práve nízkoprahová nocľaháreň dáva možnosť prenocovať, vykonať hygienu, vymeniť si šatstvo a pod. aj ľuďom bez domova, ktorí trpia rôznymi neduhmi, čo môže vyvolávať v okolí takýchto zariadení obavy a predsudky obyvateľov. Ak však prijmú pomoc, vo svojich negatívnych návykoch už v takomto zariadení ďalej nemôžu pokračovať. V prípade, že je osoba v zanedbanom stave, dobrovoľníci a vyškolený personál jej vedia pomôcť ošetriť rany, prípadne sprostredkujú ďalšiu lekársku starostlivosť,“ objasňuje Karol Langstein, vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici.

Aby mesto  dokázalo vytvoriť túto novú službu kvalitne a udržateľne, komunikujeme aj s partnermi z bratislavskej neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá s ňou má bohaté skúsenosti.

Naším poslaním je ponúknuť ľuďom bez domova príležitosť posunúť sa smerom k viac nezávislej a pozitívnejšej budúcnosti. Naše skúsenosti nám potvrdili, že tým, že má človek naplnené základné ľudské potreby, akoby sa stával vnútorne pokojnejším a získaval šancu sústrediť sa aj na riešenie svojej budúcnosti. Ak mu umožníme v našom zariadení prenocovať, znižujeme tým zároveň riziká vyplývajúce zo života na ulici pre jednotlivca, ako aj spoločnosť, a to vrátane sociálnych, etických, zdravotných a ekonomických rizík. Nízkoprahová služba je priamo napojená na sociálneho pracovníka, ktorý vie pomôcť vybaviť chýbajúce doklady, starobný dôchodok a pod. Nízkoprahová nocľaháreň zvyšuje pravdepodobnosť, že sa človek z ulice opäť začlení do bežného života a znižuje riziko zhoršovania jeho zdravotného stavu,“ objasňuje Vladimír Jurík  z organizácie Depaul Slovensko, ktorá získala počas svojej 15-ročnej existencie bohaté skúsenosti.

Pomáhajú i veriaci

Počas tohtoročnej zimy budú aktívni veriaci prostredníctvom kresťanských spoločenstiev distribuovať širšej verejnosti v Banskej Bystrici informačnú kartičku, podobne ako robili minulý rok príslušníci mestskej polície a dobrovoľníci. Kartička bude obsahovať návod, ako má človek postupovať, pokiaľ nájde niekoho spať počas chladnej noci napr. na zastávke, v akých prípadoch volať mestskú políciu či záchranku.

Tiež tam uvedieme adresu nocľahárne pod Urpínom s informáciou o otvorenej ohrevni a ďalších možnostiach prečkania noci. Dúfame, že zapojením aspoň časti verejnosti sa podarí predísť ďalším úmrtiam ľudí bez domova v dôsledku podchladenia,“ dopĺňa Ondrej Druga, koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy z Centra komunitného organizovania.

 

Foto: ilustračná

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora