Aktuality

Deň vojnových veteránov si pripomenieme v Banskej Bystrici na niekoľkých miestach

Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke

Aj tento rok si vedenie mesta, príslušníci mestskej polície a pozvaní hostia uctia počas Dňa vojnových veteránov pamiatku padlých vojakov vo vojnových konfliktoch na viacerých pietnych miestach. Vo štvrtok, 11. 11. o 11:11 hod. v rámci spomienkových aktov položia symbolické vence pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa i pri Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri v sprievode špeciálnej svetelnej inštalácie.

Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto Banská Bystrica od roku 2013. Dátum 11. 11. totiž symbolizuje v kalendári deň, keď bolo v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte podpísané prímerie, ktorým sa ukončila prvá svetová vojna. Symbolom Dňa vojnových veteránov sa stal kvet vlčieho maku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou spomienkových aktov a ceremónií aj v meste pod Urpínom. Primátor Ján Nosko položí veniec a vzdá úctu padlým pri Jurkovičovom pamätníku v Kremničke, ktorý sa podarilo samospráve za uplynulé roky komplexne zrevitalizovať.

Príkladná starostlivosť o vojnové hroby v našom meste je zásluhou poctivej práce jednej zo zamestnankýň oddelenia kultúry, ktorej patrí veľké uznanie. Vďaka jej úsiliu sa nám za uplynulé roky podarilo získať dotácie na celkovú obnovu tohto pietneho miesta. Minulý rok sme zároveň zrealizovali obnovu prístupového chodníka k pamätníku, a tento rok sme dokončili osadenie informačného systému, ktorý upriamuje pozornosť návštevníkov na tri miesta masových popráv: Vyšný Potok, Pod Stráňou, Pod cintorínom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Samospráva si uvedomuje dôležitosť pietnych miest, preto iniciovala aj podnet na podanie žiadosti v súvislosti s rozšírením ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici na Pamiatkový úrad SR. Pietna spomienka v Kremničke nebude jediná, ktorá sa v tento deň uskutoční. Monument na vojnovom cintoríne v Majeri sa vynorí v špeciálnej svetelnej inštalácii. Kladenie  spomienkových vencov sa na tomto mieste uskutoční o 18:00 hod.

Do Monumentu vstúpia svetlo a hmla. Naplnia ho, zvizualizujú pohyb a prúdenie, predĺžia ho alebo skryjú, zvýraznia ostrosť alebo zmäkčia jeho hrany a prinesú nové podnety a interpretácie. Dočasná svetelno-hmlová inštalácia prebiehajúca v časových intervaloch vytvorí po zotmení v Majeri výnimočnú atmosféru. Hmla bude prenikať do rôznych priestorov pamätníka – schodisko, kaplnka, technická miestnosť, vyhliadková plošina a pomocou špeciálnych svietidiel nám umožní sprítomniť Monument v novom, zvláštnom svetle,“ dopĺňa Ján Ptačin, svetelný dizajnér, scénograf a architekt.

Monument vo svetle a dyme budú môcť okoloidúci pozorovať vo štvrtok, 11. 11. od 16:00 hod. do 22:00 hod. Pri vojnových hroboch na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa položí počas Dňa vojnových veteránov spomienkový veniec náčelník banskobystrickej mestskej polície Ivan Holík spolu s niekoľkými príslušníkmi MsP. Príslušníci Spoločného operačného veliteľstva OS SR v Banskej Bystrici zároveň roznesú kytice a vence na všetky vojnové hroby v rámci Banskej Bystrice, aj na 45 vojnových hroboch na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.

V roku 2021 samospráva s finančnou podporou MV SR a Úradu vlády SR ohradila pietne miesto 45 vojnových hrobov na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ul. Zároveň odstránila poškodené  obruby 48 hrobov vojakov druhej svetovej vojny na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa, čím vytvorila jednotné pietne miesto. Podarilo sa obnoviť aj dva masové hroby s narušenou statikou na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste.

Všetky pietne spomienky pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa uskutočnia za dodržania potrebných opatrení vyplývajúcich z aktuálneho COVID automatu.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

Galéria